پردیس شهید عباسپور

پردیس شهید عباسپور

در اواخر دهه 1340، با توجه به احساس نیاز بر تربیت نیروی انسانی متخصص برای توسعه و نگهداری از سیستم‏های تولید، انتقال و توزیع برق، مرکزی تحت عنوان مرکز آموزش‏های تخصصی برق در محل فعلی دانشگاه صنعت آب و برق با همکاری مشاوران خارجی ایجاد شد.  پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با همت شهید عباسپور وزیر وقت نیرو، این مرکز تبدیل به یک مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی شد و در دهه 1360 اقدام به تعریف برنامه‏های درسی مهندسی کاربردی در رشته‌هاي  مهندسی برق، الکترونیک و ابزار دقیق، مکانیک نیروگاه و آب، و سپس پذیرش دانشجو نمود.  شورای گسترش آموزش عالي در سال 1370 مجوز تبدیل آن به دانشکده صنعت آب و برق (شهید عباسپور) را صادر نموده و در سال 1374 با تبدیل آن به دانشگاه موافقت اصولی نمود.
در اوایل دهه 1370 با همکاری موسسه آي اچ ئي – تونسكو برنامه درسی کارشناسی ارشد مهندسی آب و فاضلاب برای اولین بار در کشور تدوین و پس از تصویب توسط شورای‌ عالی برنامه‏ریزی به مورد اجرا گذاشته شد.  پذیرش دانشجو در دوره‏های تحصیلات تکمیلی از سال 1381 آغاز شد.  .
در سال 1392، تعداد 100 نفر دانشجو دكتري در 8 كد-رشته، 600 نفر دانشجوي كارشناسي ارشد در 19 كد-رشته کارشناسی ارشد و 1600 نفر دانشجوي كارشناسي در 5 كد-رشته رشته در دانشگاه صنعت آب و برق تحصیل می‏کنند.  تمامي اين دوره‏های آموزشی در راستای نیازهای صنعت آب و برق می‏باشند.
شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 24/1/92 خود به منظور رفع نیازهای علمی، فنی و تخصصی نیروی انسانی متخصص کشور و تربیت و رشد و تعالی آن­ها، در راستای نیل به جایگاه معتبرترین دانشگاه تخصصی و مرجع علمی-فناوری اصلی در زمینه­های مرتبط با صنعت آب، آبفا، برق و انرژی در سطح کشور و منطقه، و با انگیزه صیانت از سرمایه­گذاری­های انجام شده و ارتقای سطح فعالیتهای علمی و فناوری، با الحاق دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) به دانشگاه شهید بهشتی تحت عنوان پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی موافقت به عمل آورد.