وبینار

وبینار

«وبینار بهشتی» در فروردین ماه 1399 به اهتمام معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی آغاز به کار کرد. گرچه در ابتدای شکلگیری، هدف اصلی از برگزاری وبینارها عبارت بود از گردهمایی برجسته ترین متخصصین برای تبیین هر چه بهتر وضعیت کرونا و وضعیت انسانها نسبت به این بیماری همهگیر، امّا نقش بارز این نشستها در برقراری تعاملات داخلی و بین المللی ضرورت تعمیم فعالیتها به تمامی زمینههای پژوهشی را به نمایش گذاشت. از اینرو، در حال حاضر «وبینار بهشتی» خود را ملزم میداند که برای ارتقای سطح پژوهشی و آموزشی جوامع آکادمیک (ملی و بین المللی) و همچنین برقرای ارتباط سهل الوصول میان دانشگاه و فضاهای اجتماعی بیرون دانشگاه اهتمام نماید.
بدین منظور «وبینار بهشتی» هم به شکل کاملا تخصصی و روشمند به طراحی و اجرای نشستها، جلسات و دوره آموزشی در قالب وبینار میپردازد و هم به شکل کامل قادر است همایشهای تخصصی ملی و بین المللی را طراحی، پیادهسازی و اجرا نماید. تاکنون دو همایش تخصصی بین المللی ("هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی" و "اولین همایش بین المللی اخلاق، الهیات و بلایای فراگیر") را به شکل کامل برگزار نموده است. همچنین برگزار "روز باز دانشگاه شهید بهشتی" که با مشارکت تمامی مراکز علمی دانشگاه شهید بهشتی همراه بوده است را نیز در قالب 3 روز و 15 پنل تخصصی اجرا نموده است.
برگزاری بیش از 100 نشست و سخنرانی علمی نیز در زمره قسمتی از برنامه هایی است که تاکنن توسط این مرکز به سرانجام رسیده است.
«وبینار بهشتی» این آمادگی را دارد تا طراحی، پیاده سازی و اجرای هر گونه نشست، گردهمایی و یا همایش را به شکل کامل پذیرفته و با بالاترین کیفیت برگزار نماید.