دانشکده شیمی

دانشکده شیمی

گروه شیمی دانشکده علوم در سال تحصیلی 42-1341 فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته شیمی (محض) آغاز کرد. گروه شیمی دانشگاه شهید بهشتی با بیش از پنج دهه فعالیت مستمر و درخشان آموزشی و پژوهشی در زمینه های مختلف شیمی، در آذر ماه 1391 به دانشکده شیمی ارتقاء یافت و ریاست آن بر عهده آقای دکتر محمد رضا نبید دانشیار شیمی پلیمر گروه شیمی کاربردی قرار گرفت.

دانشکده شیمی در مجموع در حال حاضر دارای 25 عضو هیات علمی تمام وقت با مدرک دکتری تخصصی، 3 مربی با مدرک کارشناسی ارشد، 341 دانشجوی کارشناسی، 74 دانشجوی کارشناسی ارشد، 78 دانشجوی دکتری تخصصی و 5 پژوهشگر دوره پسا دکتری می باشد. حدود 100 دانشجو نیز با قبولی در آزمون متمرکز و نیمه متمرکز ورودی دانشگاه ها در شروع نیمسال اول 1393-1392 به مجموعه دانشکده شیمی افزوده شدند. 
دانشكده شیمی دانشگاه شهيد بهشتي شامل سه گروه شيمي کاربردی، شیمی محض و شیمی نفت و کاتالیست مي باشد. این دانشکده سالانه از طریق کنکور سراسری در مقطع کارشناسی شیمی در دو گرایش کاربردی و محض، در مقطع کارشناسی ارشد در پنج گرایش آلی، تجزیه، شیمی فیزیک، کاربردی و معدنی و در مقطع دکتری تخصصی در چهار گرایش آلی، تجزیه، شیمی فیزیک و معدنی دانشجو جذب می نماید. این دانشکده در نظر دارد در آینده نزدیک در مقطع کارشناسی ارشد رشته های شیمی پلیمر، شیمی دارویی، کاتالیست و شیمی محیط زیست نیز دانشجو جذب نماید.