پژوهشکده علوم شناختی و مغز

پژوهشکده علوم شناختی و مغز

پیرو 15 سال فعالیت پژوهشی در حوزه ی اختلالات عصب – تحولی و توانبخشی شناختی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  دانشگاه شهیدبهشتی و همچنین با گسترش علوم شناختی و برجسته شدن نقش آن در جامعه علمی، ضرورت ایجاد پژوهشکده ای مستقل به شدت احساس گردید.  در سال 1386گروه علوم شناختی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تشکیل شد و فعالیت  پژوهشی خود را به صورت رسمی در سال 1391 آغاز نمود و شکل مستقلی به خود گرفت.

 

پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی با تاسیس و تجهیز آزمایشگاههای متعدد توانسته است به سایر دانشکده/پژوهشکده ها ازجمله دانشکده های علوم و فناوری زیستی و روانشناسی و علوم تربیتی، لیزر و پلاسما و ... خدمات گوناگونی ارائه دهد.

 

پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی در حال حاضر با داشتن  اعضای هیات علمی مجرب در حوزه های تخصصی علوم شناختی مشغول به فعالیت است.