پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

در سالهاي اخير رويکردي همه جانبه جهت استفاده از داروهاي با منشأء طبيعي و به ويژه گياهي در بين مردم بوجود آمده است. بطوريکه بخش عمده اي از داروهاي عرضه شده در برخي از کشورهاي جهان را داروهاي با منشأء گياهي و طبيعي تشکيل مي دهند. بدون شک رسيدن به اين جايگاه جز با حمايت همه جانبه مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي امکان پذير نبوده است بويژه آنکه نياز روزافزون کارخانه هاي داروسازي به مواد اوليه و همچنين لزوم حفظ منابع طبيعي، اهيمت کشت و فرآوري گياهان دارويي را دو چندان نموده است بدين خاطر امروزه بسياري از دانشگاههاي معتبر در سراسر جهان، شاخه اي مستقل تحت عنوان توليد و فرآوري داروهاي گياهي تأسيس نموده و به تربيت نيروهاي متخصص و کارآمد مشغولند. با توجه به سابقه و پيشينيه درخشان ايران در استفاده از گياهان دارويي، دانشگاه شهيد بهشتي با تأسيس پژوهشکده گياهان و مواد اوليه دارويي قدم در اين عرصه گذاشته و اميدوار است با استفاده از نيروهاي متخصص، حرکتي نهادينه و پويا را آغاز نمايد. لازم به ذکر است که اين پژوهشکده با مجوز سازمان توسعه صنعت ملل متحد(UNIDO) و در راستاي نياز کشور براي استفاده بهينه از گياهان دارويي بومي ايران تأسيس شده است. اين پژوهشکده شامل چهار گروه فيتوشيمي، بيولوژي، کشاورزي و مهندسي شيمي مي باشد که اساسنامه و تشکيلات آن به تصويب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده و در مقطع کارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد.