لیست آزمایشگاه‌ها بر اساس آزمایشگاه

ادوات فعال نوری - پژوهشکده لیزرو پلاسما - شماره تماس: 29904035

آزمایشگاه ارزیابی غیرمخرب (NDE) - پردیس شهید عباسپور - شماره تماس: 021-73932709

آزمایشگاه برهم کنش سازه-سیال - دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی - شماره تماس: 02173932733

آزمایشگاه بیوتکنولوژی میکروبی کشت سلول - دانشکده علوم و فناوری زیستی - شماره تماس: 02129905922

آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی - پژوهشکده علوم محیطی - شماره تماس: 22431971

آزمایشگاه تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (TMS) - پژوهشکده علوم شناختی و مغز - شماره تماس: 02122431617

آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی - دانشکده علوم و فناوری زیستی - شماره تماس: 29903207-29903144

آزمایشگاه تحلیل محتوا(CAL) - پژوهشکده فضای مجازی - شماره تماس: 09121164924

آزمایشگاه تحولی علوم اعصاب شناختی-اجتماعی (اسکان لب) - پژوهشکده علوم شناختی و مغز - شماره تماس: 29905402

آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی - مهندسی - شماره تماس: 02129902546

آزمایشگاه تخلیه الکتریکی - پژوهشکده لیزرو پلاسما - شماره تماس: 021 2990 4009

آزمایشگاه تست قطعات - پژوهشکده لیزرو پلاسما - شماره تماس: ۲۹۹۰۴۰۵۵

آزمایشگاه تصویربرداری بیولوژیک نوری - پژوهشکده لیزرو پلاسما - شماره تماس: 29904022

آزمایشگاه جریان و انتقال حرارت چند فاز - کارگاه تاسیسات - پردیس شهید عباسپور - شماره تماس: 02173932669

آزمایشگاه خشک کن انجمادی - دانشکده شیمی - شماره تماس: 02129903251

آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات - دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی - شماره تماس: (021) 73932722

آزمایشگاه ردیاب چشمی (RED250) - پژوهشکده علوم شناختی و مغز - شماره تماس: 29905406- 09122503854

آزمایشگاه روانشناسی - دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی - شماره تماس: 29902404 - 29902416 - 09354180856

آزمایشگاه روانشناسی ریاضیاتی و محاسباتی - پژوهشکده علوم شناختی و مغز - شماره تماس: 02122431617

آزمایشگاه سازه - دانشکده مهندسی فناوریهای نوین - شماره تماس: 22431964-110

آزمایشگاه سازه و زلزله - دانشکده مهندسی آب و محیط زیست - شماره تماس: 02173932421 09123333867

آزمایشگاه سلول های خورشیدی - هسته سلول های خورشیدی - شماره تماس: 29904004

آزمایشگاه سنجش امنیت پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمزنگاری (ساپار) - پژوهشکده فضای مجازی - شماره تماس: 29905485

ازمایشگاه سوخت و روغن - پردیس شهید عباسپور - شماره تماس: +98-21-73932690

آزمایشگاه شبیه سازی عددی - پردیس شهید عباسپور - شماره تماس: 73932717

آزمایشگاه طراحی سیستم های دارورسانی - پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی - شماره تماس: 29904042

آزمایشگاه علوم ساختمان - دانشکده معماری - شماره تماس: 02122431632

آزمایشگاه علوم ورزشی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - شماره تماس: 021 22431963

آزمایشگاه فشار قوی - پردیس شهید عباسپور - شماره تماس: 73932511

آزمایشگاه کریستالوگرافی اشعه ایکس - دانشکده شیمی - شماره تماس: 29902763

آزمایشگاه ماشین های الكتریكی و درایو - پردیس شهید عباسپور - شماره تماس: 73932557-73932525

آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب - دانشکده مهندسی آب و محیط زیست - شماره تماس: 021-73932484

آزمایشگاه مرجع بتن و مصالح ساختمانی - دانشکده مهندسی آب و محیط زیست - شماره تماس: 73932416

آزمایشگاه مرکز تحقیقات پروتئین - مرکز تحقیقات پروتئین - شماره تماس: 29905019

آزمایشگاه مرکزی SEM - آزمایشگاه مرکزی - شماره تماس: 29905928_29905427

آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی - پردیس زیراب - شماره تماس: 01142451097

آزمایشگاه مطالعه حیوانات آزمایشگاهی - دانشکده علوم و فناوری زیستی - شماره تماس: 02129905922

آزمایشگاه مقاومت مصالح - پردیس شهید عباسپور - شماره تماس: 73932685

آزمایشگاه مهندسی سطح - پژوهشکده لیزرو پلاسما - شماره تماس: 021-29904008

آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی sbmu - شماره تماس: 88200105-7

آزمایشگاه واسط مغز-مغز و ثبت مغزی - پژوهشکده علوم شناختی و مغز - شماره تماس: 29905404

آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی - دانشکده شیمی - شماره تماس: 29904370 - 29904325

آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین - دانشکده علوم زمین - شماره تماس: 021-29902611

آموزش آمار، احتمال و علم داده ها - دانشکده علوم ریاضی - شماره تماس: 29905552

آنالیز دستگاهی - پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی - شماره تماس: 22904048

آنالیز سطح و مواد - دانشکده فیزیک - شماره تماس: 29902785

پلاسما - پژوهشکده لیزرو پلاسما - شماره تماس: 29904031 - 29904032

پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس - پژوهشکده لیزرو پلاسما - شماره تماس: 09120147033

خواص مواد - پردیس شهید عباسپور - شماره تماس: 73932726- 73932676 - 73932685

خوردگی و دوام بتن - دانشکده مهندسی آب و محیط زیست - شماره تماس: 73932421

دفتر مشاوره آماری - آمار - شماره تماس: 29902877

سامانه سرمد - سامانه رایانش موازی دانشگاه شهید بهشتی (سرمد) - شماره تماس: 29903115

سامانه های پیشرانش نوین - دانشکده مهندسی فناوریهای نوین - شماره تماس: +98 21 2990 3244 (113)

طیف سنجی لیزری - پژوهشکده لیزرو پلاسما - شماره تماس: 0212994018

فوتونیک مواد آلی و پلیمرها - پژوهشکده لیزرو پلاسما - شماره تماس: 29904019-29904003

کارگاه - پژوهشکده لیزرو پلاسما - شماره تماس: 29904038

کارگاه الکترونیک - پژوهشکده لیزرو پلاسما - شماره تماس: 021-29904029

کارگاه تخصصی ترانس-مهندسی برق ( کنترل-قدرت ) - پردیس شهید عباسپور - شماره تماس: 73932511

کارگاه‏ های پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی - پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی - شماره تماس: 02129905801

کلینیک تحقیقات بالینی ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی - پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی - شماره تماس: 29902650

گرده شناسی و اکولوژی گیاهی - دانشکده علوم و فناوری زیستی - شماره تماس: 09123447544

لیزرستان - پژوهشکده لیزرو پلاسما - شماره تماس: 22431987

لیزرهای پالس کوتاه - پژوهشکده لیزرو پلاسما - شماره تماس: 29904013

مرجع ژئوتکنیک - دانشکده مهندسی آب و محیط زیست - شماره تماس: 021-73932415

مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی - دانشکده شیمی - شماره تماس: 02129902686

مگنتواپتیک - پژوهشکده لیزرو پلاسما - شماره تماس: 29904007

مگنتوپلاسمونیک - پژوهشکده لیزرو پلاسما - شماره تماس: 29904007

نانو مغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی - پژوهشکده لیزرو پلاسما - شماره تماس: 29904036

هرباریوم دانشکده علوم زیستی - دانشکده علوم و فناوری زیستی - شماره تماس: 021-29905503

وبینار بهشتی - وبینار - شماره تماس: 09127991608