لیست تجهیزات و خدمات

cytation 3 cell imaging multi-mode reader - کارخانه سازنده: bio tek - مسئول: خدیجه سعیدی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

(Electrospinning (Full Option - کارخانه سازنده: Nanoazma - مسئول: سمانه سادات حسینی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

(Nuclear Magnetic Resonance (NMR - کارخانه سازنده: Bruker - مسئول: سمانه سادات حسینی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اتوكلاو 75 لیتری - کارخانه سازنده: ایران تولید- ایران - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

اتوکلاو - کارخانه سازنده: - مسئول: آقای دکتر طالبی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

اتوکلاو - کارخانه سازنده: Reyhan Teb - مسئول: خانم دکتر سلیمانی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

ادئومتر غیراشباع - کارخانه سازنده: - مسئول: مصطفی زمانیان - مکانیک خاک پیشرفته

ارتعاش سنج پرتابل - کارخانه سازنده: - مسئول: عباس روحانی - آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

ارزیابی زمان عکس العمل - کارخانه سازنده: ساتراپ ایران - مسئول: سیروس شیخی - آزمایشگاه علوم ورزشی

ارزیابی قدرت و استقامت عضلانی - کارخانه سازنده: Yagami ژاپن - مسئول: سیروس شیخی - آزمایشگاه علوم ورزشی

ارزیابی کیفی عسل از لحاظ بیوشیمیایی - کارخانه سازنده: - مسئول: آقای دکتر طالبی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

ارزیابی میزان قوس ستون مهره ها - کارخانه سازنده: Idiag سوییس - مسئول: سیروس شیخی - آزمایشگاه علوم ورزشی

آزمایش ارزیابی سازه - کارخانه سازنده: - مسئول: سید سعید بهشتی - آزمایشگاه سازه و زلزله

آزمایش بارگذاری سیلکلیک (Cyclic Test) - کارخانه سازنده: - مسئول: سید سعید بهشتی - آزمایشگاه سازه و زلزله

آزمایش بارگذاری مونوتونیک (Monotonic Test) - کارخانه سازنده: - مسئول: سید سعید بهشتی - آزمایشگاه سازه و زلزله

آزمایش برشی - کارخانه سازنده: - مسئول: سید سعید بهشتی - آزمایشگاه سازه و زلزله

آزمایش پایش میدانی سازه ها - کارخانه سازنده: - مسئول: سید سعید بهشتی - آزمایشگاه سازه و زلزله

آزمایش تراکم استاندارد و اصلاح شده - کارخانه سازنده: ELE - مسئول: محمد تکلو - مرجع ژئوتکنیک

آزمایش تشخیص خرابی سازه ها - کارخانه سازنده: - مسئول: سید سعید بهشتی - آزمایشگاه سازه و زلزله

آزمایش تعیین حد روانی خاک - کارخانه سازنده: ELE - مسئول: محمد تکلو - مرجع ژئوتکنیک

آزمایش تک محوری خاک - کارخانه سازنده: ELE - مسئول: محمد تکلو - مرجع ژئوتکنیک

آزمایش حریق - کارخانه سازنده: - مسئول: سید سعید بهشتی - آزمایشگاه سازه و زلزله

آزمایش خمشی - کارخانه سازنده: - مسئول: سید سعید بهشتی - آزمایشگاه سازه و زلزله

آزمایش خواص دینامیکی سازه - کارخانه سازنده: - مسئول: سید سعید بهشتی - آزمایشگاه سازه و زلزله

آزمایش دینامیکی ضربه و برخورد (Impact Test) - کارخانه سازنده: - مسئول: سید سعید بهشتی - آزمایشگاه سازه و زلزله

آزمایش شناسایی اولیه گوهرها - کارخانه سازنده: - مسئول: نیلوفر موسوی پاک - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

آزمایش شناسایی طیف سنجی رامان برای شناسایی گوهرها - کارخانه سازنده: - مسئول: امید مهدوی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

آزمایش شناسایی طیف سنجی رامان(Raman Spectroscopy) - کارخانه سازنده: Teksan - مسئول: امید مهدوی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

آزمایش فشاری ( Compression Test) - کارخانه سازنده: - مسئول: سید سعید بهشتی - آزمایشگاه سازه و زلزله

آزمایش کشش میلگرد (Pull out Test) - کارخانه سازنده: - مسئول: سید سعید بهشتی - آزمایشگاه سازه و زلزله

آزمایش کشش میلگرد (Tensile Test) - کارخانه سازنده: - مسئول: سید سعید بهشتی - آزمایشگاه سازه و زلزله

آزمایش هیدرومتری - کارخانه سازنده: ELE - مسئول: محمد تکلو - مرجع ژئوتکنیک

آزمایشات مربوط به بتن (غیر مقاومت فشاری) - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه قاسمپور - آزمایشگاه مرجع بتن و مصالح ساختمانی

آزمایشات مربوط به سیمان - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه قاسمپور - آزمایشگاه مرجع بتن و مصالح ساختمانی

آزمایشات مربوط به قیر - کارخانه سازنده: - مسئول: پارسا پروانه رو - آزمایشگاه مرجع بتن و مصالح ساختمانی

آزمایشات مربوط به مصالح سنگی بتن - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه قاسمپور - آزمایشگاه مرجع بتن و مصالح ساختمانی

آزمون لکه گذاری - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

آزمون مقاومت در برابر پاره شدن کاغذ (Tear Strength Measurement) - کارخانه سازنده: DRICK IN STRUMENTS - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

آزمون مقاومت در برابر کشش کاغذ (Tensile Strength Measurement) - کارخانه سازنده: Gotech testing machines INC - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

اسپاترینگ سه کاتده - کارخانه سازنده: - مسئول: مرتضی احمدی - آزمایشگاه سلول های خورشیدی

اسپکتروفتومتر UV-VIS - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه میرزاجانی - آزمایشگاه مرکز تحقیقات پروتئین

اسپکتروفتومتر تبدیل فوریه مادون قرمز - کارخانه سازنده: کمپانی BRUKER آلمان - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

اسپکتروفتومتر مرئی - ماوراء بنفش - کارخانه سازنده: کمپانی GBC استرالیا - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

اسپکتروفوتومتر - کارخانه سازنده: - مسئول: پریا آرین پور - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

اسپکتروفوتومتر - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم دکتر صنیعی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

اسپکتروفوتومتر UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection - کارخانه سازنده: Perkin Elmer - مسئول: نسرین طایفی - آنالیز سطح و مواد

اسپکتروفوتومتر فلورسانس - کارخانه سازنده: - مسئول: آقای دکتر طالبی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

استخراج اسانس - کارخانه سازنده: - مسئول: حمید احدی - آنالیز دستگاهی

استخراج اسانس در مقیاس آزمایشگاهی - کارخانه سازنده: - مسئول: حمید احدی - آنالیز دستگاهی

استخراج اسانس در مقیاس صنعتی - کارخانه سازنده: - مسئول: حمید احدی - آنالیز دستگاهی

استخراج پلاسمید - کارخانه سازنده: - مسئول: فرزانه زندی - آنالیز دستگاهی

استخراج عصاره - کارخانه سازنده: - مسئول: شیرین گودرزی - آنالیز دستگاهی

استخراج عصاره در مقیاس صنعتی - کارخانه سازنده: - مسئول: شیرین گودرزی - آنالیز دستگاهی

استریو میکروسکوپ دو چشمی - کارخانه سازنده: صاایران -ایران - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

استفاده از اتاق تميز کلاس 10 هزار به مساحت 20 متر مربع - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر جهانگیری - ليزرهای جامد و کاربرد

استفاده از ليزر فمتوثانيه با انرژي نانو ژول - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر جهانگیری - ليزرهای جامد و کاربرد

استفاده از ليزر فيبري به توان 50 وات - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر جهانگیری - ليزرهای جامد و کاربرد

استفاده از ليزر ياگ پالسي نانو ثانيه با انرژي 500 ميني ژول - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر جهانگیری - ليزرهای جامد و کاربرد

استفاده از ليزر ياگ پالسي نانوثانيه با انرژي 200 ميني ژول - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر جهانگیری - ليزرهای جامد و کاربرد

استفاده از میکروسکوپ عبوری و انعکاسی یک روز کاری - کارخانه سازنده: میکروسکوپ پلاریزان - مسئول: رقیه روزگار - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

آسیاب - کارخانه سازنده: IKA- آلمان - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

آسیاب و دیسپرس کننده انواع ذرات معدنی و نانوذرات بدون اصلاح سطحی در حلال ها و محمل های پلیمری تا طرفیت یک تا دو کیلوگرم - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

اسیلوسکوپ MSO4054 - کارخانه سازنده: RIGOL - مسئول: هادی سلیمانی - آزمایشگاه سنجش امنیت پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمزنگاری (ساپار)

اسیلوسکوپ آنالوگ و دیجیتال - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدی آهنگر - سامانه های پیشرانش نوین

الایزا ریدر - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد خلیلی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

الایزا ریدر - کارخانه سازنده: - مسئول: آقای دکتر طالبی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

الایزا ریدر - کارخانه سازنده: SFRI فرانسه - مسئول: خانم دکتر سلیمانی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

الایزاریدر - کارخانه سازنده: Awareness - مسئول: خانم دکتر صنیعی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

الک دانه بندی خاک - کارخانه سازنده: ELE - مسئول: محمد تکلو - مرجع ژئوتکنیک

الکترو اچ - کارخانه سازنده: Bouhler - مسئول: - - - خواص مواد

الکتروانسفالوگرافی EEG - کارخانه سازنده: - مسئول: سمن نورزاده - کلینیک تحقیقات بالینی ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

الکتروشوکر - کارخانه سازنده: - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

الکتروشیمی (پتانسیواستات / گالوانواستات) - کارخانه سازنده: - مسئول: جواد شعبانی - آزمایشگاه مرکز تحقیقات پروتئین

الکتروفورز - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم دکتر صنیعی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

الکتروفورز - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم دکتر حسنی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

الکتروفورز - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم دکتر سلیمانی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

الکتروفورز افقی - کارخانه سازنده: Major Science - مسئول: امید حسینی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

الکتروفورز عمودی - کارخانه سازنده: Major Science - مسئول: امید حسینی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

الکتروفورز عمودی و افقی بهمراه مخزن انرژی(پاورسوپلای) - کارخانه سازنده: پایا پژوهش پارس- ایران - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

الکتروکاردیوگرام ECG - کارخانه سازنده: - مسئول: سحر جواهر حقیقی - کلینیک تحقیقات بالینی ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

الکترومیوگرافی - کارخانه سازنده: Mega win فنلاند - مسئول: سیروس شیخی - آزمایشگاه علوم ورزشی

الکترومیوگرافی EMG - کارخانه سازنده: - مسئول: مجتبی زارعی - کلینیک تحقیقات بالینی ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

آماده سازی نمونه با هاون آگات - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر زارع مقدم - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

آماده سازی نمونه به صورت پودر 200 مش یا 75 میكرونی - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر زارع مقدم - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

آماده سازی نمونه در مقیاس صنعتی ونیمه صنعتی - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدی صمدی پور - آنالیز دستگاهی

آماده سازی و جدایش فرامینیفر - کارخانه سازنده: - مسئول: مرتضی شرف پور - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

آموزش دستگاها - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر صمد نژادابراهیمی - آنالیز دستگاهی

آنالیز دانه بندی( اندازه ذرات یا تجمعات) - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

آنالیز عنصر آرسنیک - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه فدوی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

آنالیز عنصر استرانسیم - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه فدوی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

آنالیز عنصر آهن - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه فدوی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

آنالیز عنصر پتاسیم - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه فدوی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

آنالیز عنصر سدیم - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه فدوی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

آنالیز عنصر فسفر - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه فدوی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

آنالیز عنصر کلسیم - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه فدوی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

آنالیز عنصر مس - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه فدوی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

آنالیز عنصر منگنز - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه فدوی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

آنالیز عنصر منیزیم - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه فدوی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

آنالیز عنصر منیزیم - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه فدوی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

آنالیز عنصر مولیبدن - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه فدوی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

آنالیز عنصر نقره - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه فدوی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

آنالیز عنصری با روش LIBS - کارخانه سازنده: - مسئول: مریم بحرینی - طیف سنجی لیزری

آنالیز گازی (GC, FID ,TCD Detector) - کارخانه سازنده: Bruker - مسئول: بابک شکری - پلاسما

آنالیز میکروبی ( بررسی اثرات ضد میکروبی) - کارخانه سازنده: - مسئول: فرزانه زندی - آنالیز دستگاهی

آنالیز میکروبی ( تعداد کل باکتری های هوازی) - کارخانه سازنده: - مسئول: فرزانه زندی - آنالیز دستگاهی

آنالیز میکروبی ( تعداد کل قارچ ها) - کارخانه سازنده: - مسئول: فرزانه زندی - آنالیز دستگاهی

آنالیز میکروبی ( وجود Escherichia coli) - کارخانه سازنده: - مسئول: فرزانه زندی - آنالیز دستگاهی

آنالیز میکروبی (.Salmonella sp) - کارخانه سازنده: - مسئول: فرزانه زندی - آنالیز دستگاهی

آنالیز میکروبی (Candida albicans) - کارخانه سازنده: - مسئول: فرزانه زندی - آنالیز دستگاهی

آنالیز میکروبی (Pseudomonas aeruginosa) - کارخانه سازنده: - مسئول: فرزانه زندی - آنالیز دستگاهی

آنالیز میکروبی (Staphylococcus aureus) - کارخانه سازنده: - مسئول: فرزانه زندی - آنالیز دستگاهی

آنالیز نمونه های دارویی با GC و HPLC - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید نوجوان - مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

آنالیزر دی اکسید کربن پرتابل AZ 77535 - کارخانه سازنده: AZ - مسئول: زهراسادات زمردیان - آزمایشگاه علوم ساختمان

آنتی باکتریالMBC - کارخانه سازنده: - مسئول: فرزانه زندی - آنالیز دستگاهی

آنتی باکتریالMIC - کارخانه سازنده: - مسئول: فرزانه زندی - آنالیز دستگاهی

انجام تستMIC وMBC - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم دکتر سلیمانی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

اندازه گیری EC آب - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

اندازه گیری EC خاک - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

اندازه گیری pH آب - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

اندازه گیری pH خاک - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

اندازه گیری TDS - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

اندازه گیری TS - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

اندازه گیری TSS - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

اندازه گیری اثر کر و فارادی - کارخانه سازنده: - مسئول: مجید قناعت شعار - نانو مغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی

اندازه گیری اثر هال - کارخانه سازنده: - مسئول: مجید قناعت شعار - نانو مغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی

اندازه گیری امپدانس مغناطیسی بزرگ (فرکانس بالا تا 20 گیگاهرتز) - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر حمیدی - مگنتواپتیک

اندازه گیری امپدانس مغناطیسی بزرگ (فرکانس پایین تا 45 مگاهرتز) - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر حمیدی - مگنتواپتیک

اندازه گیری امپدانس مغناطیسی تا فرکانس MHz 15 - کارخانه سازنده: - مسئول: مجید قناعت شعار - نانو مغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی

اندازه گیری پارامترهای اپتیکی - کارخانه سازنده: - مسئول: عزالدین مهاجرانی - فوتونیک مواد آلی و پلیمرها

اندازه گیری پارامترهای سنسور نوری و الکتریکی - کارخانه سازنده: - مسئول: عزالدین مهاجرانی - فوتونیک مواد آلی و پلیمرها

اندازه گيري پاسخ مگنتوالکتريک نمونه ها - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر حمیدی - مگنتواپتیک

اندازه گیری پاسخ های طیفی نمونه های مگنتواپتیکی در هندسه های فارادی و کر - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر حمیدی - مگنتواپتیک

اندازه گیری پسماند پاسخهای مگنتو اپتیکی مانند چرخش فارادی و چرخش کر - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر حمیدی - مگنتواپتیک

اندازه گیری تشدید فرومغناطیس تا فرکانس 20 گیگاهرتز - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر حمیدی - مگنتواپتیک

اندازه گيري توان يا انرژي ليزر - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر جهانگیری - ليزرهای جامد و کاربرد

اندازه گیری حلال های باقیمانده - کارخانه سازنده: - مسئول: علی شکری - مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

اندازه گیری سختی کل - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

اندازه گیری عناصر فلزی در شیر با کوره گرافیتی - کارخانه سازنده: - مسئول: علی شکری - مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

اندازه گیری قلیاییت کل - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

اندازه گیری قندها در نمونه های مختلف با GC - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید نوجوان - مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

اندازه گیری كربنات یا بیكربنات آب - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

اندازه گیری مقاومت در برابر قلیا - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

اندازه گیری مقاومت سطحی - کارخانه سازنده: - مسئول: مجید قناعت شعار - نانو مغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی

اندازه گيري مقاومت مغناطيسي - کارخانه سازنده: - مسئول: مجید قناعت شعار - نانو مغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی

اندازه گیری مقدار آروماتیک کل و بنزن در نمونه های نفتی - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید نوجوان - مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

اندازه گیری میزان خوردگی فولاد - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد صافی - خوردگی و دوام بتن

اندازه گیری ناخالصی داروها با HPLC - کارخانه سازنده: - مسئول: علی شکری - مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

اندازه گیری هولو سلولز - کارخانه سازنده: ---- - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

انرژی متری لیزرهای پالسی - کارخانه سازنده: - مسئول: رضا مسعودی - لیزرهای پالس کوتاه

انطباق دو دست - کارخانه سازنده: Lafayette آمریکا - مسئول: سیروس شیخی - آزمایشگاه علوم ورزشی

انكوباتور یخچالدار 66 ليتري - کارخانه سازنده: اکسیر هیراد- ایران - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

انکوباتور - کارخانه سازنده: Memmert - مسئول: خانم دکتر صنیعی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

انکوباتور CO2 - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد خلیلی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

انکوباتور شیکر دار - کارخانه سازنده: IKA - مسئول: خانم دکتر صنیعی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

انکوباتور یخچالدار - کارخانه سازنده: بخشی- ایران - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

انواع تقطیر - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

انواع تیتراسیون - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

انواع راکتورهای شیمیایی جهت سنتز مواد شیمیایی آلی با ظرفیت 250سی سی تا 2 کیلوگرم - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

انواع فک‌‌های دستی و هیدرولیک - کارخانه سازنده: - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

انواع کرنش‌سنج - کششی، فشاری و خمشی - کارخانه سازنده: - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

انواع لودسل دیافراگمی و S شکل - کارخانه سازنده: - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

آهك خاك - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

اولتراسونیك هومو‍ژ‍نایزر - کارخانه سازنده: - مسئول: سارا میلانی زاده - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

اون - کارخانه سازنده: شرکت ELE انگلیس - مسئول: آزمایشگاه مکانیک خاک کارشناس - آزمایشگاه مکانیک خاک

آون - کارخانه سازنده: Fan Azema Gostar – ایران - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

آون - کارخانه سازنده: Memmert - مسئول: مرضیه حیدری - آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب

آون خلاء - کارخانه سازنده: کمپانی MEMMERT آلمان - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

آون معمولی - کارخانه سازنده: کمپانی MEMMERT آلمان - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

ایستگاه تست ذرات مغناطیسی لوله‌ها - کارخانه سازنده: دانشگاه صنعت آب و برق - مسئول: محمد حسین سورگی - آزمایشگاه ارزیابی غیرمخرب (NDE)

بادسنج AMV-305 - کارخانه سازنده: PROVA - مسئول: زهراسادات زمردیان - آزمایشگاه علوم ساختمان

بادسنج هات وایر دیتالاگر TES-1341 - کارخانه سازنده: TES - مسئول: زهراسادات زمردیان - آزمایشگاه علوم ساختمان

بازرسی چشمی تجهیزات به روش اندوسکوپی (Visual Inspection by Endoscopy) - کارخانه سازنده: Olympus - مسئول: محمد حسین سورگی - آزمایشگاه ارزیابی غیرمخرب (NDE)

بازرسی غیرمخرب ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Testing) - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد حسین سورگی - آزمایشگاه ارزیابی غیرمخرب (NDE)

بازرسی غیرمخرب مایع نافذ (Liquid Penetrant Testing) - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد حسین سورگی - آزمایشگاه ارزیابی غیرمخرب (NDE)

بازرسی فراصوتی بتن (Ultrasonic Testing in Concrete) - کارخانه سازنده: STARMANS - مسئول: محمد حسین سورگی - آزمایشگاه ارزیابی غیرمخرب (NDE)

بازرسی فراصوتی سازه‌ها و تجهیزات (Ultrasonic Testing) - کارخانه سازنده: STARMANS - مسئول: محمد حسین سورگی - آزمایشگاه ارزیابی غیرمخرب (NDE)

بافت خاک - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

بالانس در محل - کارخانه سازنده: - مسئول: عباس روحانی - آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

براقیت سنجی DOI - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

براقیت سنجی HAZE - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

براقیت سنجی تک زاویه ای - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

براقیت سنجی دو زاویه ای - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

براقیت سنجی سه زاویه ای - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

برش شیشه ITO و FTO (زیر لایه نازک و ضخیم) - کارخانه سازنده: - مسئول: عزالدین مهاجرانی - فوتونیک مواد آلی و پلیمرها

برش مستقیم - کارخانه سازنده: شرکت ELE انگلیس - مسئول: آزمایشگاه مکانیک خاک کارشناس - آزمایشگاه مکانیک خاک

برش مستقیم - کارخانه سازنده: شرکت ELE انگلیس - مسئول: محمد تکلو - آزمایشگاه مرجع مکانیک خاک و بتن

برش مستقیم - کارخانه سازنده: ELE - مسئول: محمد تکلو - مرجع ژئوتکنیک

بسته های پردازش تصویر و اندازه گیری خواص نوری بافت - کارخانه سازنده: - مسئول: محمدعلی انصاری - آزمایشگاه تصویربرداری بیولوژیک نوری

بویلر - کارخانه سازنده: پرشین بویلر - مسئول: علی جهانگیری - آزمایشگاه جریان و انتقال حرارت چند فاز - کارگاه تاسیسات

بيكربنات خاك - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

پارامتر COD - کارخانه سازنده: - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

پاسخ شنیداری ساقه مغز ABR - کارخانه سازنده: - مسئول: سپیده فرمانی - کلینیک تحقیقات بالینی ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

پتاسیم - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

پتانسیواستات/گالوانواستات با پایه پلاروگرافی VA663 - کارخانه سازنده: کمپانی AUTOLAB هلند - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

پخت نمونه - کارخانه سازنده: - مسئول: عزالدین مهاجرانی - فوتونیک مواد آلی و پلیمرها

پراب حرارت سنج سطحیTP-K03 - کارخانه سازنده: CENTER - مسئول: زهراسادات زمردیان - آزمایشگاه علوم ساختمان

پراب حرارت سنج سیمی TP-K01 - کارخانه سازنده: CENTER - مسئول: زهراسادات زمردیان - آزمایشگاه علوم ساختمان

پراب ولتاژ بالا - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدی آهنگر - سامانه های پیشرانش نوین

پردازش پلاسمای اتمسفری - کارخانه سازنده: - مسئول: بابک شکری - پلاسما

پردازش پلاسمایی با پلاسما جت آرگون (Ar Plasma Jet) - کارخانه سازنده: - مسئول: بابک شکری - پلاسما

پردازش پلاسمایی با پلاسما جت هلیوم (He Plasma Jet) - کارخانه سازنده: - مسئول: بابک شکری - پلاسما

پردازش پلاسمایی با دستگاه کلینر (Plasma Cleaner) - کارخانه سازنده: SATIA - مسئول: بابک شکری - پلاسما

پردازش پلاسمایی با دستگاه گلاید (Gliding Arc) - کارخانه سازنده: SATIA - مسئول: بابک شکری - پلاسما

پردازش تصویر - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

پروفایل رئولوژیکی - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

پرینتر سه بعدی تک نازل FDM - کارخانه سازنده: - مسئول: محمود جعفری - آزمایشگاه سازه

پرینتر سه بعدی دو نازل - FDM - کارخانه سازنده: - مسئول: محمود جعفری - آزمایشگاه سازه

پشت پوشی - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

پلاریمتر - کارخانه سازنده: PerkinElmer - مسئول: شیرین گودرزی - آنالیز دستگاهی

پلیت ریدر - کارخانه سازنده: BioTek - مسئول: خانم دکتر پناهی مقدم - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

پمپ آب 160-32 - کارخانه سازنده: پمپیران - مسئول: علی جهانگیری - آزمایشگاه جریان و انتقال حرارت چند فاز - کارگاه تاسیسات

پمپ خلا دومرحله‌ای - کارخانه سازنده: Zensen - مسئول: علی جهانگیری - آزمایشگاه جریان و انتقال حرارت چند فاز - کارگاه تاسیسات

پمپ سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: Armstrong - مسئول: نگار نجفیان - آزمایشگاه جریان و انتقال حرارت چند فاز - کارگاه تاسیسات

پمپ سرنگی 4 کاناله - کارخانه سازنده: زیست راد - مسئول: حامد واثق نیا - جریانهای چندفازی

پمپ فشار قوی WKL 40/5 - کارخانه سازنده: پمپیران - مسئول: علی جهانگیری - آزمایشگاه جریان و انتقال حرارت چند فاز - کارگاه تاسیسات

پولیشر اتوماتیک - کارخانه سازنده: Bouhler - مسئول: - - - خواص مواد

پی اچ متر - کارخانه سازنده: کمپانی WTW آلمان - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

پیش بینی زمان بندی انتخابی - کارخانه سازنده: Lafayette آمریکا - مسئول: سیروس شیخی - آزمایشگاه علوم ورزشی

پیگردی چرخان - کارخانه سازنده: Lafayette آمریکا - مسئول: سیروس شیخی - آزمایشگاه علوم ورزشی

تابش دهی با لیزرهای پیوسته طول موج موجود 660،532،NIR،UV و... - کارخانه سازنده: - مسئول: عزالدین مهاجرانی - فوتونیک مواد آلی و پلیمرها

تجزیه و تحلیل پرتابل گازهای تنفسی (Meta Max 3B) - کارخانه سازنده: Cortex آلمان - مسئول: سیروس شیخی - آزمایشگاه علوم ورزشی

تجزیه و تحلیل حرکات - کارخانه سازنده: Motion Analyzer آمریکا - مسئول: سیروس شیخی - آزمایشگاه علوم ورزشی

تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی (Meta layzer 3B) - کارخانه سازنده: Cortex آلمان - مسئول: سیروس شیخی - آزمایشگاه علوم ورزشی

تجهیزات مدلسازی تزریق آزمایشگاهی - کارخانه سازنده: - مسئول: مصطفی زمانیان - مکانیک خاک پیشرفته

تحریک جریان مستقیم درون جمجمه‌ای (tDCS) - کارخانه سازنده: neurostim - مسئول: سوده شعبانی - آزمایشگاه روانشناسی

تحکیم - کارخانه سازنده: شرکت ELE انگلیس - مسئول: آزمایشگاه مکانیک خاک کارشناس - آزمایشگاه مکانیک خاک

تحکیم - کارخانه سازنده: ELE - مسئول: محمد تکلو - مرجع ژئوتکنیک

تحلیل گر طیف نوری - کارخانه سازنده: - مسئول: رضا مسعودی - لیزرهای پالس کوتاه

ترازو d= 0.001 - کارخانه سازنده: AND - مسئول: سمانه سادات حسینی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ترازو دیجیتالی - کارخانه سازنده: انگلیسی - مسئول: آزمایشگاه مکانیک خاک کارشناس - آزمایشگاه مکانیک خاک

ترازو مکانیکی - کارخانه سازنده: شرکت ELE انگلیس - ایرانی - مسئول: آزمایشگاه مکانیک خاک کارشناس - آزمایشگاه مکانیک خاک

ترازوی آنالیزی - کارخانه سازنده: کمپانی METTLER سوئیس - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

ترازوی حساس دیجیتالی - کارخانه سازنده: - مسئول: پریا آرین پور - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

ترازوی دقیق آزمایشگاهی - کارخانه سازنده: کمپانی METTLER سوئیس - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

ترازوی دقیق ظرفیت بالا - کارخانه سازنده: کمپانی METTLER سوئیس - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

ترازوي ديجيتالي با دقت ده‌هزارم گرم - کارخانه سازنده: Sartorius- آمریکا - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

تراستر موتور هیبریدی - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدی آهنگر - سامانه های پیشرانش نوین

تراکم اتوماتیک - کارخانه سازنده: شرکت ELE انگلیس - مسئول: محمد تکلو - آزمایشگاه مرجع مکانیک خاک و بتن

تراکم خاک - کارخانه سازنده: شرکت ELE انگلیس - مسئول: آزمایشگاه مکانیک خاک کارشناس - آزمایشگاه مکانیک خاک

ترانس AC فرکانس بالا - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدی آهنگر - سامانه های پیشرانش نوین

ترانس AC ولتاژ بالا - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدی آهنگر - سامانه های پیشرانش نوین

ترکیب بدن - کارخانه سازنده: Jawon Medical کره جنوبی - مسئول: سیروس شیخی - آزمایشگاه علوم ورزشی

ترمو راكتور (هاضم) - کارخانه سازنده: HACH- آمریکا - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

ترموکوپل و مانومتر دیجیتال - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدی آهنگر - سامانه های پیشرانش نوین

ترمومتر پیشرفته TES-1306 - کارخانه سازنده: TES - مسئول: زهراسادات زمردیان - آزمایشگاه علوم ساختمان

تست ارزیابی سیتوتوکسیسیتی سلولی به روشMTT - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم دکتر سلیمانی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

تست استاندارد و عیب یابی انواع ماشینهای الكتریكی - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس فضلعلی - آزمایشگاه ماشین های الكتریكی و درایو

تست استقامت الکتریکی - کارخانه سازنده: - مسئول: اکبر قادری - آزمایشگاه فشار قوی

تست استقامت الکتریکی - کارخانه سازنده: - مسئول: کامران عضدی قاجار - کارگاه تخصصی ترانس-مهندسی برق ( کنترل-قدرت )

تست استند رانشگر - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدی آهنگر - سامانه های پیشرانش نوین

تست الکترو مکانیکال - کارخانه سازنده: - مسئول: اکبر قادری - آزمایشگاه فشار قوی

تست الکترو مکانیکال - کارخانه سازنده: - مسئول: کامران عضدی قاجار - کارگاه تخصصی ترانس-مهندسی برق ( کنترل-قدرت )

تست آنتی اکسیدانت - کارخانه سازنده: - مسئول: شیرین گودرزی - آنالیز دستگاهی

تست آنتی اکسیدانت - کارخانه سازنده: - مسئول: فرزانه زندی - آنالیز دستگاهی

تست انتی باکتریال ول دیفیوژن - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم دکتر سلیمانی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

تست انتی باکتریال(Dis cdffusion) - کارخانه سازنده: - مسئول: فرزانه زندی - آنالیز دستگاهی

تست اولتراسونیک بتن - کارخانه سازنده: سیلورگروپ 2 - مسئول: احمد احمدی - تست

تست برش - کارخانه سازنده: Shear test - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

تست تانژانت دلتا - کارخانه سازنده: - مسئول: اکبر قادری - آزمایشگاه فشار قوی

تست تانژانت دلتا - کارخانه سازنده: - مسئول: کامران عضدی قاجار - کارگاه تخصصی ترانس-مهندسی برق ( کنترل-قدرت )

تست تخلیه الکتریکی کرونا - کارخانه سازنده: - مسئول: اکبر قادری - آزمایشگاه فشار قوی

تست تخلیه الکتریکی کرونا - کارخانه سازنده: - مسئول: کامران عضدی قاجار - کارگاه تخصصی ترانس-مهندسی برق ( کنترل-قدرت )

تست تخلیه جزئی - کارخانه سازنده: - مسئول: اکبر قادری - آزمایشگاه فشار قوی

تست تخلیه جزئی - کارخانه سازنده: - مسئول: کامران عضدی قاجار - کارگاه تخصصی ترانس-مهندسی برق ( کنترل-قدرت )

تست توتال آلکالوئید - کارخانه سازنده: - مسئول: شیرین گودرزی - آنالیز دستگاهی

تست توتال فلاونوئید - کارخانه سازنده: - مسئول: شیرین گودرزی - آنالیز دستگاهی

تست توتال فنل - کارخانه سازنده: - مسئول: شیرین گودرزی - آنالیز دستگاهی

تست توتال فنل - کارخانه سازنده: - مسئول: حمید احدی - آنالیز دستگاهی

تست تورق - کارخانه سازنده: Delamination - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

تست جریان بالا - کارخانه سازنده: - مسئول: اکبر قادری - آزمایشگاه فشار قوی

تست جریان بالا - کارخانه سازنده: - مسئول: کامران عضدی قاجار - کارگاه تخصصی ترانس-مهندسی برق ( کنترل-قدرت )

تست خمش ۳ نقطه - کارخانه سازنده: Three-point bending test - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

تست خمش ۴ نقطه - کارخانه سازنده: Four-point bending test - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

تست دی الکتریک - کارخانه سازنده: - مسئول: اکبر قادری - آزمایشگاه فشار قوی

تست دی الکتریک - کارخانه سازنده: - مسئول: کامران عضدی قاجار - کارگاه تخصصی ترانس-مهندسی برق ( کنترل-قدرت )

تست سفتی خمشی - کارخانه سازنده: America Taber - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

تست ضریب تلفات عایقی - کارخانه سازنده: - مسئول: اکبر قادری - آزمایشگاه فشار قوی

تست ضریب تلفات عایقی - کارخانه سازنده: - مسئول: کامران عضدی قاجار - کارگاه تخصصی ترانس-مهندسی برق ( کنترل-قدرت )

تست ظرفیت خازن - کارخانه سازنده: - مسئول: اکبر قادری - آزمایشگاه فشار قوی

تست ظرفیت خازن - کارخانه سازنده: - مسئول: کامران عضدی قاجار - کارگاه تخصصی ترانس-مهندسی برق ( کنترل-قدرت )

تست ظرفیت خازن - کارخانه سازنده: - مسئول: کامران عضدی قاجار - کارگاه تخصصی ترانس-مهندسی برق ( کنترل-قدرت )

تست عایقی - کارخانه سازنده: - مسئول: اکبر قادری - آزمایشگاه فشار قوی

تست عایقی - کارخانه سازنده: - مسئول: کامران عضدی قاجار - کارگاه تخصصی ترانس-مهندسی برق ( کنترل-قدرت )

تست فراصوت بتن - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد صافی - خوردگی و دوام بتن

تست فشار - کارخانه سازنده: Compression test - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

تست فنر - کارخانه سازنده: Spring test - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

تست‌ کشش - کارخانه سازنده: Tension test - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

تست کشش و فشار بر روی صفحات مربعی - کارخانه سازنده: Tension & compression tests on plates - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

تست کمانش - کارخانه سازنده: Buckling test - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

تست مخازن استوانه ای (انتها باز و انتها بسته) - کارخانه سازنده: TEQUIPMENT - مسئول: مجید واثقی - آزمایشگاه مقاومت مصالح

تست مقاومت نهایی صفحات و ستون‌ها - کارخانه سازنده: Ultimate strength of plates - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

تست مقاومت ویژه حجمی و عایقی - کارخانه سازنده: - مسئول: اکبر قادری - آزمایشگاه فشار قوی

تست مقاومت ویژه حجمی و عایقی - کارخانه سازنده: - مسئول: کامران عضدی قاجار - کارگاه تخصصی ترانس-مهندسی برق ( کنترل-قدرت )

تست های آنتی باکتریال(MBC-MIC) - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه میرزاجانی - آزمایشگاه مرکز تحقیقات پروتئین

تست ولتاژ پایداری ضربه صاعقه - کارخانه سازنده: - مسئول: اکبر قادری - آزمایشگاه فشار قوی

تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک - کارخانه سازنده: - مسئول: اکبر قادری - آزمایشگاه فشار قوی

تست‌های فشار و خمش استخوان - کارخانه سازنده: Bone Pressure and Bending Tests - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

تست‌های فشاری دقیق مواد شکننده با سطوح غیر همسطح - کارخانه سازنده: - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

تست‌های کشش و فشار گرم تا دمای ۲۰۰ درجه - کارخانه سازنده: - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

تعمیرات لوازم آزمایشگاهی - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد افتخاری - کارگاه الکترونیک

تعین CFU - کارخانه سازنده: - مسئول: فرزانه زندی - آنالیز دستگاهی

تعیین L.O.I - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه فدوی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

تعیین حداقل دمای تشکیل فیلم - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

تعیین حداکثر زمان سخت شدن کامل - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

تعیین حداکثر میزان جذب آب - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

تعیین درصد جامد وزنی - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

تعیین رسانایی محلول - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

تعیین رنج کربنی نمونه های نفتی با GC - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید نوجوان - مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

تعیین عدد اسیدی - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

تعیین غلظت پروتئین به روش Bradford - کارخانه سازنده: - مسئول: فرزانه زندی - آنالیز دستگاهی

تعیین مدت زمان خشک شدن سطحی - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

تعیین مدت زمان خشک شدن کامل - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

تعیین میزان مقاومت در برابر اسید - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

تعیین نفوذ پذیری واکس های نفتی با سوزن D1321-88 - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه جدا - ازمایشگاه سوخت و روغن

تعیین وزن مخصوص( دانسیته) - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

تعیین ویسکوزیته با بروکفیلد - کارخانه سازنده: - مسئول: نگین محمدعلی پور - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

تعیین ویسکوزیته با فوردکاپ - کارخانه سازنده: - مسئول: نگین محمدعلی پور - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

تقویت کننده zpul-30p - کارخانه سازنده: Mini-Circuits - مسئول: هادی سلیمانی - آزمایشگاه سنجش امنیت پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمزنگاری (ساپار)

تقویت کننده با نویز کم zfl-1000 LN+ - کارخانه سازنده: Mini-Circuits - مسئول: هادی سلیمانی - آزمایشگاه سنجش امنیت پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمزنگاری (ساپار)

تقویت کننده با نویز کم zfl-500 LN+ - کارخانه سازنده: Mini-Circuits - مسئول: هادی سلیمانی - آزمایشگاه سنجش امنیت پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمزنگاری (ساپار)

تک محوری - کارخانه سازنده: شرکت ELE انگلیس - مسئول: محمد تکلو - آزمایشگاه مرجع مکانیک خاک و بتن

تهیه استاندارد - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر صمد نژادابراهیمی - آنالیز دستگاهی

تهیه قرص از مواد اولیه جامد - کارخانه سازنده: - مسئول: مجید قناعت شعار - نانو مغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی

تهیه مقاطع صیقلی - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر زارع مقدم - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

تهیه مقاطع نازک سنگ آذرین و دگرگونی - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر زارع مقدم - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

تهیه مقاطع نازک سنگ رسوبی - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر زارع مقدم - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

تهیه مقاطع نانوفسیل - کارخانه سازنده: - مسئول: مرتضی شرف پور - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

تور پره - کارخانه سازنده: - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

تولید نانوذرات فلزی - کارخانه سازنده: - مسئول: سمیه صادقی - مگنتوپلاسمونیک

تولید نانوسیم های مغناطیسی - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر سیده مهری حمیدی - مگنتوپلاسمونیک

تیتراتور اتوماتیک - کارخانه سازنده: کمپانی METROHM سوئیس - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

تیتراسیون - غیر دستگاهی - کارخانه سازنده: - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

ثبت پاسخ دورنگی دایروی مغناطیسی و غیر مغناطیسی - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر حمیدی - مگنتواپتیک

ثبت پروفايل پرتو ليزر - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر جهانگیری - ليزرهای جامد و کاربرد

جارتست - کارخانه سازنده: VELP Scientifica- ایتالیا - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

جعبه انعطاف پذیری - کارخانه سازنده: ساتراپ ایران - مسئول: سیروس شیخی - آزمایشگاه علوم ورزشی

جوش فيبري PM - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر جهانگیری - ليزرهای جامد و کاربرد

جوش فيبري معمولي - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر جهانگیری - ليزرهای جامد و کاربرد

چکش انعکاسی - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد صافی - خوردگی و دوام بتن

حداقل درصد موادغیرفرار - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

حداکثر میزان جذب ظاهری آب - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

حداکثر میزان مواد معدنی - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

حفاظت ماشینهای الكتریكی - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس فضلعلی - آزمایشگاه ماشین های الكتریكی و درایو

حمام آب - کارخانه سازنده: طیف آزما طب-ایران - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

حمام التراسونیک - کارخانه سازنده: - مسئول: عزالدین مهاجرانی - فوتونیک مواد آلی و پلیمرها

حمام آلتراسونیک - کارخانه سازنده: کمپانی WISD کره جنوبی - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

حمام اولتراسونیك - کارخانه سازنده: Hwashin Technology-کره جنوبی - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

حمام سیرکولاسیون - کارخانه سازنده: کمپانی LAUDA آلمان - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

حوضچه های تست خوردگی دراز مدت - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد صافی - خوردگی و دوام بتن

خدمات تجمیعی مرکز تحقیقات پروتئین ویژه دانشجویان دکتری تخصصی - کارخانه سازنده: - مسئول: کارشناس آزمایشگاه - آزمایشگاه مرکز تحقیقات پروتئین

خدمات تجمیعی مرکز تحقیقات پروتئین ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد - کارخانه سازنده: - مسئول: کارشناس آزمایشگاه - آزمایشگاه مرکز تحقیقات پروتئین

خدمات چاپ علوم زمین - کارخانه سازنده: - مسئول: مرتضی شرف پور - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

خدمات ساخت افزایشی - پرینتر سه بعدی - کارخانه سازنده: 3D Printing - مسئول: محمود جعفری - آزمایشگاه سازه

خدمات عمومی - کارخانه سازنده: - مسئول: منوچهر امینی - کارگاه

خراديش تا حدود Cm 3 به ازای هر کیلوگرم - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر زارع مقدم - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

خرد کن مصالح ساختمان - کارخانه سازنده: صنعت سرام - مسئول: محمد تکلو - آزمایشگاه مرجع مکانیک خاک و بتن

خشک کن انجمادی - کارخانه سازنده: تجهیزات سازان پیشتاز - مسئول: مرضیه غلامی - آزمایشگاه خشک کن انجمادی

خشک کن انجمادی( Freeze dryer ) - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه میرزاجانی - آزمایشگاه مرکز تحقیقات پروتئین

دانه بندی رسوبات به وسیله الک - کارخانه سازنده: - مسئول: مرتضی شرف پور - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

دانه‌بندي رسوب - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

درایو و كنترل ماشین‌های الكتریكی - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر ترکمن - آزمایشگاه ماشین های الكتریكی و درایو

درخشندگی سنج TES-137 - کارخانه سازنده: TES - مسئول: زهراسادات زمردیان - آزمایشگاه علوم ساختمان

درصد دار - کارخانه سازنده: - مسئول: نفیسه موسوی - تست

دستگاه CBR - کارخانه سازنده: استرازن تست - آلمان - مسئول: محمد تکلو - آزمایشگاه مرجع مکانیک خاک و بتن

دستگاه Melting point(دستگاه تعیین نقطه ذوب) - کارخانه سازنده: Thermo scientific9200 - مسئول: فاطمه توسن - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دستگاه SE - کارخانه سازنده: شرکت ELE انگلیس - مسئول: محمد تکلو - آزمایشگاه مرجع مکانیک خاک و بتن

دستگاه Spectrophotometer - کارخانه سازنده: Jenway--- unico - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

دستگاه آب مقطر (دو بار تقطیر) - کارخانه سازنده: شرکت GFL آلمان - مسئول: مرتضی شرف پور - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

دستگاه آب مقطر گیری دیونایزر و HPLC GRADE - کارخانه سازنده: تجهیز گستر آزما - مسئول: محمد لندرانی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

دستگاه آب مقطرگيري دو بار تقطیر - کارخانه سازنده: فاطرالکترونیک-ایران - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

دستگاه آب مقطرگيري غشایی - کارخانه سازنده: کیمیارهاوآرد ایرانیان -ایران - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

دستگاه ادراک عمق - کارخانه سازنده: Lafayette آمریکا - مسئول: سیروس شیخی - آزمایشگاه علوم ورزشی

دستگاه آسیاب گلوله ای سیاره ای - کارخانه سازنده: کمپانی RETSCH آلمان - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

دستگاه الک برقی - کارخانه سازنده: کمپانی RETSCH آلمان - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

دستگاه الکتروشیمی µ AutoLab III - کارخانه سازنده: Metrohm - مسئول: محمد لندرانی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

دستگاه الکتروشیمی Orgiaflex - کارخانه سازنده: شرکت Origalys - مسئول: مصطفی جعفری - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

دستگاه آنالیز حرارتی - گرماسنجی تفاضلی - طیف سنج جرمی (TGA- DTA-MS) - کارخانه سازنده: BAHR STA 503 - مسئول: زهره دهاقین - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

دستگاه آنالیز عنصری CHNS - کارخانه سازنده: Elementar - مسئول: نازی نعمتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

دستگاه آنالیز عنصری CHNS/O - کارخانه سازنده: Costech - مسئول: فاطمه توسن - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دستگاه اندازه گیری سطح مخصوص و سنجش تخلخل - کارخانه سازنده: کمپانی BEL ژاپن - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

دستگاه اندازه گیری قطر ذرات - کارخانه سازنده: کمپانی FRITSCH آلمان - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

دستگاه اولترا سونیک - کارخانه سازنده: - مسئول: آقای دکتر طالبی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

دستگاه اولتراسونیک UP400S (۴۰۰W، ۲۴kHz) - کارخانه سازنده: - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

دستگاه آون خلاء - ۴۹ لیتری - کارخانه سازنده: Memmert آلمان - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

دستگاه بایوفیدبک - کارخانه سازنده: - مسئول: سیروس شیخی - آزمایشگاه علوم ورزشی

دستگاه بایوفیدبک و نوروفیدبک 8 کاناله - کارخانه سازنده: Thought Technology - مسئول: سوده شعبانی - آزمایشگاه روانشناسی

دستگاه بتن شکن دیجیتال 200 تن - کارخانه سازنده: آزمون ساز مبنا - مسئول: فاطمه قاسمپور - آزمایشگاه مرجع بتن و مصالح ساختمانی

دستگاه بتن شکن یونیورسال 200 تن - کارخانه سازنده: استرازن تست آلمان - مسئول: فاطمه قاسمپور - آزمایشگاه مرجع بتن و مصالح ساختمانی

دستگاه بتن شکن یونیورسال 200 کیلو نیوتن - کارخانه سازنده: استرازن تست آلمان - مسئول: محمد تکلو - آزمایشگاه مرجع مکانیک خاک و بتن

دستگاه برش صدف - کارخانه سازنده: - مسئول: هادی علوی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

دستگاه برش فیبر بزرگ یا PM - کارخانه سازنده: - مسئول: رضا مسعودی - لیزرهای پالس کوتاه

دستگاه برش فیبر معمولی ( مخابراتی) - کارخانه سازنده: - مسئول: رضا مسعودی - لیزرهای پالس کوتاه

دستگاه برش مستقیم - کارخانه سازنده: - مسئول: مصطفی زمانیان - مکانیک خاک پیشرفته

دستگاه برش مستقیم (10×10) - کارخانه سازنده: - مسئول: مصطفی زمانیان - مکانیک خاک پیشرفته

دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس - کارخانه سازنده: - مسئول: مصطفی زمانیان - مکانیک خاک پیشرفته

دستگاه بندر المنت - کارخانه سازنده: - مسئول: مصطفی زمانیان - مکانیک خاک پیشرفته

دستگاه پایش ویدئویی وضعیت داخلی بتن - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد صافی - خوردگی و دوام بتن

دستگاه پردازش سطح توسط پلاسمای سرد - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید قاسمی - آزمایشگاه تخلیه الکتریکی

دستگاه تحریک دیداری-شنیداری یا (CES) Cranio-Electro Stimulation - کارخانه سازنده: Mind Alive - مسئول: سوده شعبانی - آزمایشگاه روانشناسی

دستگاه تحکیم -ادئومتر - کارخانه سازنده: شرکت ELE انگلیس - مسئول: محمد تکلو - آزمایشگاه مرجع مکانیک خاک و بتن

دستگاه تحلیل تجربی تنش فتوالاستیسیته - کارخانه سازنده: SHARPLES - مسئول: احسان اله ستوده - مقاومت مصالح

دستگاه تست برش ساده (برش در لاستیک) - کارخانه سازنده: PLINT - مسئول: احسان اله ستوده - مقاومت مصالح

دستگاه تست پیچش - کارخانه سازنده: TEQUIPMENT - مسئول: احسان اله ستوده - مقاومت مصالح

دستگاه تست تیر طره (شامل دو آزمایش) - کارخانه سازنده: TEQUIPMENT - مسئول: احسان اله ستوده - مقاومت مصالح

دستگاه تست تیرهای مستقیم (شامل پنج آزمایش) - کارخانه سازنده: TEQUIPMENT - مسئول: احسان اله ستوده - مقاومت مصالح

دستگاه تست تیرهای منحنی - کارخانه سازنده: HI-TECH - مسئول: احسان اله ستوده - مقاومت مصالح

دستگاه تست خستگی - کارخانه سازنده: HI-TECH - مسئول: احسان اله ستوده - مقاومت مصالح

دستگاه تست سختی Brinell و Vickers - کارخانه سازنده: AVERY - مسئول: احسان اله ستوده - مقاومت مصالح

دستگاه تست سختی Rockwell - کارخانه سازنده: AVERY - مسئول: احسان اله ستوده - مقاومت مصالح

دستگاه تست ضربه - کارخانه سازنده: AVERY - مسئول: احسان اله ستوده - مقاومت مصالح

دستگاه تست کرنش سنج (شامل پنج آزمایش) - کارخانه سازنده: PHYWE - مسئول: احسان اله ستوده - مقاومت مصالح

دستگاه تست کشش و برش آموزشی - کارخانه سازنده: AVERY - مسئول: احسان اله ستوده - مقاومت مصالح

دستگاه تست کشش، فشار و خمش صنعتی - کارخانه سازنده: AVERY - مسئول: احسان اله ستوده - مقاومت مصالح

دستگاه تست مخازن استوانه ای (انتها باز و انتها بسته) - کارخانه سازنده: TEQUIPMENT - مسئول: احسان اله ستوده - مقاومت مصالح

دستگاه تست مقاومت فشاری خمشی و کششی ملات سیمان - کارخانه سازنده: استرازن تست - آلمان - مسئول: محمد تکلو - آزمایشگاه مرجع مکانیک خاک و بتن

دستگاه تست مقاومت فشاری خمشی و کششی ملات سیمان - کارخانه سازنده: استرازن تست آلمان - مسئول: فاطمه قاسمپور - آزمایشگاه مرجع بتن و مصالح ساختمانی

دستگاه تشخیص قطعات مدفون فولادی در بتن - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد صافی - خوردگی و دوام بتن

دستگاه تصفیه آب - کارخانه سازنده: کمپانی SG آلمان - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

دستگاه تعادل سنج - کارخانه سازنده: Biodex آمریکا - مسئول: سیروس شیخی - آزمایشگاه علوم ورزشی

دستگاه تک محوری - کارخانه سازنده: - مسئول: مصطفی زمانیان - مکانیک خاک پیشرفته

دستگاه تولید آب فوق خالص - کارخانه سازنده: کمپانی SG آلمان - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

دستگاه ثبت امواج مغزی - مدل متحرک- 64 کاناله (EEGO- 64ch) - کارخانه سازنده: ANT neuro - مسئول: سوده شعبانی - آزمایشگاه روانشناسی

دستگاه جذب اتمی - کارخانه سازنده: - مسئول: علی شکری - مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

دستگاه جک بتن شکن دیجیتال - کارخانه سازنده: - مسئول: مصطفی زمانیان - مکانیک خاک پیشرفته

دستگاه جوش فیبر بزرگ یا PM - کارخانه سازنده: - مسئول: رضا مسعودی - لیزرهای پالس کوتاه

دستگاه جوش فیبر معمولی - کارخانه سازنده: - مسئول: رضا مسعودی - لیزرهای پالس کوتاه

دستگاه خردکن فکی - کارخانه سازنده: کمپانی RETSCH آلمان - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

دستگاه ردیابی حرکات چشم - مدل ثابت (Eye tracking- RED) - کارخانه سازنده: SMI - مسئول: سوده شعبانی - آزمایشگاه روانشناسی

دستگاه ردیابی حرکات چشم - مدل متحرک (Eye tracking glass- ETG) - کارخانه سازنده: SMI - مسئول: سوده شعبانی - آزمایشگاه روانشناسی

دستگاه روکش دهنده فیبر - کارخانه سازنده: - مسئول: رضا مسعودی - لیزرهای پالس کوتاه

دستگاه سنجش كیفیت آب - کارخانه سازنده: - مسئول: هادی علوی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

دستگاه سوپر کامپیوتر - پردازش موازی ۶۴ نودی - کارخانه سازنده: - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

دستگاه کاساگرانده - کارخانه سازنده: شرکت ELE انگلیس - مسئول: محمد تکلو - آزمایشگاه مرجع مکانیک خاک و بتن

دستگاه کندوپاش مگنترونی - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید قاسمی - آزمایشگاه تخلیه الکتریکی

دستگاه کوره گرافیتی - کارخانه سازنده: - مسئول: علی شکری - مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

دستگاه منبع تغذیه AC - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدی آهنگر - سامانه های پیشرانش نوین

دستگاه منبع تغذیه DC ولتاژ بالا - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدی آهنگر - سامانه های پیشرانش نوین

دستگاه منبع تغذیه Pulsed-DC - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدی آهنگر - سامانه های پیشرانش نوین

دستگاه مولتی متر (الکترود pH ، هدایت سنج، اندازه گیری اکسیژن محلول و انتخابگر یون) - کارخانه سازنده: کمپانی WTW آلمان - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

دستگاه هضم با اشعه ماوراء بنفش - کارخانه سازنده: کمپانی METROHM سوئیس - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

دستگاه یونیورسال ۱۵ تن- تست کشش، فشار و خمش - کارخانه سازنده: سنتام - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

دسته‌بندی موضوعی متون - کارخانه سازنده: - مسئول: کارشناس کارشناسی - آزمایشگاه تحلیل محتوا(CAL)

دسیکاتور - کارخانه سازنده: - - مسئول: مریم مغفوریان - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دماسنج - کارخانه سازنده: - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

دوچرخه کارسنج پایی مونارک مدل 894E - کارخانه سازنده: Monark سوئد - مسئول: سیروس شیخی - آزمایشگاه علوم ورزشی

دوربین پرسرعت Basler - کارخانه سازنده: - مسئول: حامد واثق نیا - جریانهای چندفازی

دوربین حرارتی FLIR C2 - کارخانه سازنده: FLIR - مسئول: زهراسادات زمردیان - آزمایشگاه علوم ساختمان

دوربین سرعت بالا(Chronos 2.1-HD ) - کارخانه سازنده: Chronos - مسئول: پدرام مدنی - آزمایشگاه جریان و انتقال حرارت چند فاز - کارگاه تاسیسات

دوربین نیکون با پایه حرفه ای - کارخانه سازنده: - مسئول: حامد واثق نیا - جریانهای چندفازی

دوره آموزشی آزمایشات ماشین‌های الكتریكی - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس فضلعلی - آزمایشگاه ماشین های الكتریكی و درایو

دیتالاگر ۱۸ کاناله - کارخانه سازنده: - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

دیتالاگر 8 کاناله دما PROVA-800 - کارخانه سازنده: TES - مسئول: زهراسادات زمردیان - آزمایشگاه علوم ساختمان

دیتالاگر USB دما و رطوبت98583 - کارخانه سازنده: MIC - مسئول: زهراسادات زمردیان - آزمایشگاه علوم ساختمان

دیتالاگر دلتااهم - کارخانه سازنده: Delta OHM - مسئول: پدرام مدنی - آزمایشگاه جریان و انتقال حرارت چند فاز - کارگاه تاسیسات

رآکتور شیمیایی پایلوت - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

ردیاب چشم(eye tracking) - کارخانه سازنده: apra - مسئول: حسین نبی زاده خلیل آبادی - آزمایشگاه واسط مغز-مغز و ثبت مغزی

ردیاب چشمی SMI250 - کارخانه سازنده: SMI - مسئول: حسین نبی زاده خلیل آبادی - آزمایشگاه واسط مغز-مغز و ثبت مغزی

ردیاب چشمی مدل RED250 Mobile System - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد تحسیری - آزمایشگاه ردیاب چشمی (RED250)

رطوبت اشباع خاك - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

رطوبت خاك - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

رطوبت سنج چوب و مواد 98702 - کارخانه سازنده: MIC - مسئول: زهراسادات زمردیان - آزمایشگاه علوم ساختمان

رفراکتومتر - کارخانه سازنده: (Eloptron(ATR W2 - مسئول: فاطمه حاجی - آنالیز دستگاهی

رفرکتومتر - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

رنگ آمیزی با آلیزارین و فروسیانید - کارخانه سازنده: - مسئول: مرتضی شرف پور - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

روتاري خلاء - کارخانه سازنده: EYEL A - ژاپن - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

زاویه تماس (Contact Angle) - کارخانه سازنده: - مسئول: بابک شکری - پلاسما

ژرمیناتور - کارخانه سازنده: Grouc -ايران - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

ژل داک - کارخانه سازنده: BIO-RAD-آمریکا - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

ژل داک - کارخانه سازنده: tisateb - مسئول: خانم دکتر صنیعی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

ژنراتور سنكرون و تستهای آن - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر ترکمن - آزمایشگاه ماشین های الكتریكی و درایو

ساخت ستون ژل - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدی صمدی پور - آنالیز دستگاهی

ساخت ستون سیلیکا - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدی صمدی پور - آنالیز دستگاهی

ساخت مجموعه‌داده دیجیتال‌ شامل: جمع‌آوری داده و حاشیه‌نویسی - کارخانه سازنده: - مسئول: کارشناس کارشناسی - آزمایشگاه تحلیل محتوا(CAL)

ساخت نمونه ازمایشگاهی پلیمرهای امولسیونی، سوسپانسیونی، محلولی - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

ساکادومتر (Saccadometer Advanced) - کارخانه سازنده: Ober Consulting Sp. z o.o. - مسئول: محسن شعبانی - آزمایشگاه واسط مغز-مغز و ثبت مغزی

سامانه سرمد - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس آرمین احمدزاده - آزمایشگاه مرکزی SEM

سامانه وبینار - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر قهرمانی راد - وبینار بهشتی

سانتریفوژ - کارخانه سازنده: Sigma - مسئول: آقای دکتر قطبی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

سانتریفوژ یخچال دار - کارخانه سازنده: - مسئول: پریا آرین پور - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: - مسئول: سمانه سادات حسینی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: کمپانی HETTICH آلمان - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

سانتریفیوژ دور بالا - کارخانه سازنده: - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

سانتریفیوژ دور بالای یخچالدار - کارخانه سازنده: SIGMA - مسئول: محمد لندرانی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

ساير خدمات استفاده از منابع ليزري - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر جهانگیری - ليزرهای جامد و کاربرد

سایر خدمات قابل انجام - کارخانه سازنده: - مسئول: - - - خواص مواد

سختی سنجی مدادی - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

سدیم - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

سرور DL380 Gen9 8SFF HP ProLiant - کارخانه سازنده: اینتل - مسئول: فاطمه دریجانی - آزمایشگاه برهم کنش سازه-سیال

سری الک - کارخانه سازنده: شرکت ELE انگلیس - مسئول: محمد تکلو - آزمایشگاه مرجع مکانیک خاک و بتن

سشوار صنعتی مدل KQ-880 - کارخانه سازنده: LUX - مسئول: پدرام مدنی - آزمایشگاه جریان و انتقال حرارت چند فاز - کارگاه تاسیسات

سنباده زنی برقی - کارخانه سازنده: Bouhler - مسئول: - - - خواص مواد

سنباده زنی دستی - کارخانه سازنده: Bouhler - مسئول: - - - خواص مواد

سنجش دانسیته مایعات با پیکنومتری - کارخانه سازنده: - مسئول: نگین محمدعلی پور - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

سنجش مقاومت الکتریکی بتن - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد صافی - خوردگی و دوام بتن

سه محوری - کارخانه سازنده: شرکت ELE انگلیس - مسئول: محمد تکلو - آزمایشگاه مرجع مکانیک خاک و بتن

سه محوری اشباع - کارخانه سازنده: شرکت ELE انگلیس - مسئول: آزمایشگاه مکانیک خاک کارشناس - آزمایشگاه مکانیک خاک

سه محوری خاک - کارخانه سازنده: ELE - مسئول: محمد تکلو - مرجع ژئوتکنیک

سه محوری غیر اشباع - کارخانه سازنده: شرکت ویرا ابزار آزما- ایرانی - مسئول: آزمایشگاه مکانیک خاک کارشناس - آزمایشگاه مکانیک خاک

سوربر(Surber) - کارخانه سازنده: - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

سولار پاورمتر دیتالاگر TES-132 - کارخانه سازنده: TES - مسئول: زهراسادات زمردیان - آزمایشگاه علوم ساختمان

سولار متر دیتالاگر - کارخانه سازنده: TES - مسئول: نگار نجفیان - آزمایشگاه جریان و انتقال حرارت چند فاز - کارگاه تاسیسات

سیستم ارزیابی تجربی آخنباخ (ASEBA) - کارخانه سازنده: - مسئول: سوده شعبانی - آزمایشگاه روانشناسی

سیستم ایزوکینتیک - کارخانه سازنده: Biodex آمریکا - مسئول: سیروس شیخی - آزمایشگاه علوم ورزشی

سیستم تحریك ژنراتور - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر ترکمن - آزمایشگاه ماشین های الكتریكی و درایو

سیستم وینا - کارخانه سازنده: Schuhfried اتریش - مسئول: سیروس شیخی - آزمایشگاه علوم ورزشی

شبیه ساز عیوب ماشین های دوار - کارخانه سازنده: - مسئول: عباس روحانی - آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

شناسایی - کارخانه سازنده: - مسئول: نگین محمدعلی پور - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

شناسایی اشیاء - کارخانه سازنده: - مسئول: کارشناس کارشناسی - آزمایشگاه تحلیل محتوا(CAL)

شناسایی باکتری به روش 16S rRNA - کارخانه سازنده: PCR Bio Rad - مسئول: فرزانه زندی - آنالیز دستگاهی

شناسایی فرمولاسیون حلال ها و تینرهای ناشناس - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

شناسایی نوع فعالیت انجام‌شده توسط انسان در ویدئو - کارخانه سازنده: - مسئول: کارشناس کارشناسی - آزمایشگاه تحلیل محتوا(CAL)

شیکر - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم دکتر حسنی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

شیکر - کارخانه سازنده: - مسئول: آقای دکتر قطبی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

شیکر اربیتالی - کارخانه سازنده: کمپانی WISD کره جنوبی - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

شیکر افقی - کارخانه سازنده: Fan Azema Gostar- ایران - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

شیکر انکوباتور یخچال دار - کارخانه سازنده: شرکت ژال تجهیز - مسئول: فرزانه زندی - آنالیز دستگاهی

صوت سنج - کارخانه سازنده: TES Electrical Electronic- تایوان - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

صوت سنج دیتالاگر TES-1352S - کارخانه سازنده: TES - مسئول: زهراسادات زمردیان - آزمایشگاه علوم ساختمان

ضخامت سنج فیزیکی Dektak - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس سعید جوادی - آزمایشگاه مرکزی SEM

ضخامت سنجي اپتيکي - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر حمیدی - مگنتواپتیک

ضخامت سنجی فولاد - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد صافی - خوردگی و دوام بتن

ضخامت سنجی فیلم نازک(زیرآیند غیرفلزی) - کارخانه سازنده: - مسئول: نگین محمدعلی پور - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

ضخامت سنجی فیلم نازک(زیرآیند فلزی) - کارخانه سازنده: - مسئول: نگین محمدعلی پور - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

طراحی انواع ماشین‌های الكتریكی - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر ترکمن - آزمایشگاه ماشین های الكتریكی و درایو

طراحی و تست مبدل های الكترونیك قدرت - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر ترکمن - آزمایشگاه ماشین های الكتریكی و درایو

طراحی و تست منابع تغذیه سوئیچینگ - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر ترکمن - آزمایشگاه ماشین های الكتریكی و درایو

طراحی و ساخت فیکسچرهای تخصصی - کارخانه سازنده: Design and manufacture of specialized fixtures - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

طراحی و ساخت لوازم آزمایشگاهی و الکترونیکی - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد افتخاری - کارگاه الکترونیک

طراحی و كنترل محركه های الكتریكی - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر ترکمن - آزمایشگاه ماشین های الكتریكی و درایو

طیف سنج اشعه آلفا و بتا - کارخانه سازنده: کمپانی ORTEC آمریکا - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

طیف سنج اشعه گاما - کارخانه سازنده: کمپانی ORTEC آمریکا - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

طیف سنج پلاسمونی - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر سیده مهری حمیدی - مگنتوپلاسمونیک

طیف سنج تشدید مغناطیسی هسته‌ای (NMR) - کارخانه سازنده: Bruker - مسئول: پیمان میرزایی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

طیف سنج جذب اتمی Atomic Absorption Spectrometer(AAS)) - کارخانه سازنده: Schimadzu - مسئول: محمد لندرانی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

طیف سنج جذب اتمی با شعله - کارخانه سازنده: کمپانی GBC استرالیا - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

طیف سنج جذب اتمی با کوره - کارخانه سازنده: کمپانی GBC استرالیا - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

طیف سنج فرابنفش - مرئی (Spectrometer UV-Vis) - کارخانه سازنده: Schimadzu, Analytik Jena - مسئول: محمد لندرانی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

طیف سنج فرابنفش - مرئی (جامد) (Diffuse Reflectance UV-Vis Spectrometer) - کارخانه سازنده: Schimadzu - مسئول: مصطفی جعفری - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

طیف سنج فروسرخ (FT-IR Spectrometer) - کارخانه سازنده: Bomem - مسئول: مصطفی جعفری - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

طیف سنج فروسرخ(FT-IR Spectrometer) مجهز به ATR - کارخانه سازنده: THERMO NICOLET - مسئول: محمد لندرانی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

طیف سنج فلورسانس (Fluorescence Spectrometer) - کارخانه سازنده: PerkinElmer - مسئول: محمد لندرانی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس - کارخانه سازنده: کمپانی SPECTRO آلمان - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

طیف سنج مگنتواپتیکی - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر سیده مهری حمیدی - مگنتوپلاسمونیک

طیف سنج نشر نوری پلاسمای جفت شده القایی (Axial) - کارخانه سازنده: کمپانی SPECTRO آلمان - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

طیف سنج نشر نوری پلاسمای جفت شده القایی (Radial) - کارخانه سازنده: کمپانی SPECTRO آلمان - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

طیف سنج نوری مرئی و مادون قرمز - کارخانه سازنده: - مسئول: رضا مسعودی - لیزرهای پالس کوتاه

طیف سنجی - کارخانه سازنده: - مسئول: عزالدین مهاجرانی - فوتونیک مواد آلی و پلیمرها

طیف سنجی لیزری نانوثانیه - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر حمیدی - مگنتواپتیک

طیف سنجی مرئی UV-NIR - کارخانه سازنده: - مسئول: مجید قناعت شعار - نانو مغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی

طیف سنجی نور گسیلی (OES) - کارخانه سازنده: Avantes - مسئول: بابک شکری - پلاسما

طیف سنجی نوری - کارخانه سازنده: OPTOSONUS - مسئول: محمدعلی انصاری - آزمایشگاه تصویربرداری بیولوژیک نوری

طیف نگار ماوراء بنفش-مرئی Uv-Vis - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس سعید جوادی - آزمایشگاه مرکزی SEM

طیف‌سنج مادون قرمز تبدیل فوریه - کارخانه سازنده: Bruker - مسئول: شیرین گودرزی - آنالیز دستگاهی

طیف‌سنج مرئى - فرابنفش - کارخانه سازنده: Shimadzu - مسئول: شیرین گودرزی - آنالیز دستگاهی

ظرفيت نگهداري رطوبت خاك - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

عدد صابونی شدن - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

عدد هیدروکسیل - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

عكسبرداری دیجیتال از مقاطع نازک - کارخانه سازنده: - مسئول: رقیه روزگار - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

عملیات حرارتی تحت خلا تا دمای °C 700〖10〗^(-5)mbar - کارخانه سازنده: - مسئول: مجید قناعت شعار - نانو مغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی

عملیات بر روی متون زبان فارسی و انگلیسی - کارخانه سازنده: - مسئول: کارشناس کارشناسی - آزمایشگاه تحلیل محتوا(CAL)

عملیات حرارتی تحت خلا تا دمای °C 700 در اتمسفر گاز بی اثر - کارخانه سازنده: - مسئول: مجید قناعت شعار - نانو مغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی

عملیات حرارتی تحت خلا تا دمای °C 700〖10〗^(-2)mbar - کارخانه سازنده: - مسئول: مجید قناعت شعار - نانو مغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی

عملیات حرارتی در هوا تا دمای °C 1200 - کارخانه سازنده: - مسئول: مجید قناعت شعار - نانو مغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی

عملیات حرارتی در هوا تا دمای 1450 - کارخانه سازنده: - مسئول: مجید قناعت شعار - نانو مغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی

غیردستگاهی - کارخانه سازنده: - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

فتومتر - کارخانه سازنده: HACH-آمریکا - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

فرمولاسیون انواع ترکیبات شیمیایی - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

فرمولاسیون چسب - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

فرمولاسیون حلال ها و تینر های ترکیبی و خاص - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

فرمولاسیون رزین پلیمری - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

فرمولاسیون رنگ - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

فریز درایر(freeze dryer) - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدی صمدی پور - آنالیز دستگاهی

فشارسنج دقت بالا - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدی آهنگر - سامانه های پیشرانش نوین

فیکسچر برشی - کارخانه سازنده: آزمایشگاه تحقیقات سازه - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

فیکسچر تست صفحات مربعی - کارخانه سازنده: آزمایشگاه تحقیقات سازه - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

فیکسچرهای خمشی ۳ و ۴ نقطه - ظرفیت ۲ تن - کارخانه سازنده: - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

فیلدلاگر - کارخانه سازنده: NOVUS - مسئول: پدرام مدنی - آزمایشگاه جریان و انتقال حرارت چند فاز - کارگاه تاسیسات

فیلم کش - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

فیلم کش - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

كدورت سنج - کارخانه سازنده: USA- HACH - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

كربنات خاك - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

كروماتوگرافی مایع سریع پروتئین(FPLC) - کارخانه سازنده: KNAUER آلمان - مسئول: مهدی صمدی پور - آنالیز دستگاهی

كلر آب - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

كلر عصاره خاك - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

كوره الكتریكی - کارخانه سازنده: ThermoLAB - هند - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

کاتر - کارخانه سازنده: Bouhler - مسئول: - - - خواص مواد

کارت داده برداری NI DAQ-USB 6000 - کارخانه سازنده: National Instruments - مسئول: سروش گلبابائی - آزمایشگاه تحولی علوم اعصاب شناختی-اجتماعی (اسکان لب)

کارگاه GC و HPLC - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید نوجوان - مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

کارگاه (workshop) - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر صمد نژادابراهیمی - آنالیز دستگاهی

کارگاه اموزشی علم داده ها باستفاده از اسکرچ - کارخانه سازنده: آزمایشگاه آموزش آمار، احتمال و علم داده ها - مسئول: راضیه رضایی - آموزش آمار، احتمال و علم داده ها

کارگاه بازی با داده ها - کارخانه سازنده: آزمایشگاه آموزش آمار، احتمال و علم داده ها - مسئول: راضیه رضایی - آموزش آمار، احتمال و علم داده ها

کارگاه پایتون و علم داده - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد اکرادی - کارگاه‏ های پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

کارگاه تحلیل داده با اکسل - کارخانه سازنده: آزمایشگاه آموزش آمار، احتمال و علم داده ها - مسئول: راضیه رضایی - آموزش آمار، احتمال و علم داده ها

کارگاه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار R - کارخانه سازنده: آزمایشگاه آموزش آمار، احتمال و علم داده ها - مسئول: راضیه رضایی - آموزش آمار، احتمال و علم داده ها

کارگاه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS - کارخانه سازنده: آزمایشگاه آموزش آمار، احتمال و علم داده ها - مسئول: راضیه رضایی - آموزش آمار، احتمال و علم داده ها

کارگاه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار پایتون- دانش آموزان - کارخانه سازنده: آزمایشگاه آموزش آمار، احتمال و علم داده ها - مسئول: راضیه رضایی - آموزش آمار، احتمال و علم داده ها

کارگاه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار پایتون- دانشجویان - کارخانه سازنده: آزمایشگاه آموزش آمار، احتمال و علم داده ها - مسئول: راضیه رضایی - آموزش آمار، احتمال و علم داده ها

کارگاه صفر تا صد آمار و احتمال ابتدایی - کارخانه سازنده: آزمایشگاه آموزش آمار، احتمال و علم داده ها - مسئول: راضیه رضایی - آموزش آمار، احتمال و علم داده ها

کارگاه صفر تا صد آمار و احتمال پیش دانشگاهی - کارخانه سازنده: آزمایشگاه آموزش آمار، احتمال و علم داده ها - مسئول: راضیه رضایی - آموزش آمار، احتمال و علم داده ها

کارگاه طرح مساله ریاضی - کارخانه سازنده: آزمایشگاه آموزش آمار، احتمال و علم داده ها - مسئول: راضیه رضایی - آموزش آمار، احتمال و علم داده ها

کارگاه لایه نشانی - کارخانه سازنده: - مسئول: مسعود محمودی - مگنتواپتیک

کارگاه های آموزشی - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس سعید جوادی - آزمایشگاه مرکزی SEM

کارگاه یادگیری عمیق با استفاده از تنسورفلو و کراس - کارخانه سازنده: - مسئول: مجتبی حاجی حسنی - کارگاه‏ های پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

کارل فیشر - کارخانه سازنده: - مسئول: علی شکری - مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

کاساگرانده - کارخانه سازنده: شرکت ELE انگلیس - ایرانی - مسئول: آزمایشگاه مکانیک خاک کارشناس - آزمایشگاه مکانیک خاک

کجلدال - کارخانه سازنده: - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

کدورت سنج (Turbidimeter ) - کارخانه سازنده: America lamootte - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

کراس کات - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

کربن آلی خاک - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

کروماتوگراف گازی - کارخانه سازنده: کمپانی AGILENT آمریکا - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

کروماتوگراف یونی پیشرفته - کارخانه سازنده: کمپانی METROHM سوئیس - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

کروماتوگراف یونی مرئی- ماوراء بنفش - کارخانه سازنده: کمپانی METROHM سوئیس - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

کروماتوگرافی گازی 1- طیف سنجی جرمی - طیف سنجی جرمی - کارخانه سازنده: Varian - مسئول: مهدی صمدی پور - آنالیز دستگاهی

کروماتوگرافی گازی 2 GC - کارخانه سازنده: Thermo - مسئول: مریم محمدیان امیری - آنالیز دستگاهی

کروماتوگرافی گازی(GC) - کارخانه سازنده: Agilent ،Thermo - مسئول: مصطفی جعفری - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

کروماتوگرافی گازی2 - کارخانه سازنده: طیف گستر - مسئول: مریم محمدیان امیری - آنالیز دستگاهی

کروماتوگرافی گازی2 - طیف سنجی جرمی - کارخانه سازنده: Thermo - مسئول: مریم محمدیان امیری - آنالیز دستگاهی

کروماتوگرافی گازی2(با تفسیر) - کارخانه سازنده: Termo Finnigan - مسئول: مریم محمدیان امیری - آنالیز دستگاهی

کروماتوگرافی گازی2(بدون تفسیر) - کارخانه سازنده: Thermo finnigan - مسئول: مریم محمدیان امیری - آنالیز دستگاهی

کروماتوگرافی لایه نازک با عملکرد بالا - کارخانه سازنده: CAMAG - مسئول: وحید حسین زاده اقدم - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا(HPTLC)5) - کارخانه سازنده: CAMAG - مسئول: دکتر حسن رضادوست - آنالیز دستگاهی

کروماتوگرافی مایع LC-MSبا طیف سنج جرمی - کارخانه سازنده: LC Q - مسئول: مهدی صمدی پور - آنالیز دستگاهی

کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با دتکتور فلورسانس - کارخانه سازنده: KNAVER - مسئول: دکتر حسن رضادوست - آنالیز دستگاهی

کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با دتکتور فلورسانس وELSD - کارخانه سازنده: WATERS - مسئول: دکتر صمد نژادابراهیمی - آنالیز دستگاهی

کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا(3) - کارخانه سازنده: WATERS - مسئول: حمید احدی - آنالیز دستگاهی

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(1) - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدی صمدی پور - آنالیز دستگاهی

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(2) - کارخانه سازنده: KNAUER - مسئول: شیرین گودرزی - آنالیز دستگاهی

کروماتوگرافی مایع عملکرد فوق العاده(UPLC) - کارخانه سازنده: KNAUER(آلمان) - مسئول: مهدی صمدی پور - آنالیز دستگاهی

کشف جعل و تقلب در رسانه‌های دیجیتال - کارخانه سازنده: - مسئول: کارشناس کارشناسی - آزمایشگاه تحلیل محتوا(CAL)

کلسیم آب - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

کلسیم عصاره خاك - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

کلسیمتری - کارخانه سازنده: - مسئول: مرتضی شرف پور - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

کلیه خدمات کارگاهی - کارخانه سازنده: کارگاه - مسئول: منوچهر امینی - کارگاه

کوره - کارخانه سازنده: furnace - مسئول: آقای دکتر قطبی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

کوره آزمایشگاهی - کارخانه سازنده: - مسئول: فاطمه فدوی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

کوره الکتریکی حجم بالا - کارخانه سازنده: کمپانی NABERTHERM آلمان - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

کوره الکتریکی دمای بالا - کارخانه سازنده: کمپانی NABERTHERM آلمان - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

کوره عملیات حرارتی - کارخانه سازنده: آذر کوره - مسئول: - - - خواص مواد

گرب(Grab) - کارخانه سازنده: - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

گرده شناسی - کارخانه سازنده: شهید بهشتی - مسئول: احمدرضا محرابیان - گرده شناسی و اکولوژی گیاهی

گلاوباکس - کارخانه سازنده: کمپانی 1ADRY چین - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

لامپ UV - کارخانه سازنده: Camag - سوئیس - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

لایه نشانی - کارخانه سازنده: - مسئول: عزالدین مهاجرانی - فوتونیک مواد آلی و پلیمرها

لایه نشانی - کارخانه سازنده: - مسئول: احمد رضا راستکار - آزمایشگاه مهندسی سطح

لایه نشانی اسپاترینگ DC - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد مصلح - مگنتوپلاسمونیک

لایه نشانی اسپاترینگ RF - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد مصلح - مگنتوپلاسمونیک

لایه نشانی اسپینی - کارخانه سازنده: - مسئول: مجید قناعت شعار - نانو مغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی

لایه نشانی الکتروشیمیایی - کارخانه سازنده: - مسئول: مجید قناعت شعار - نانو مغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی

لایه نشانی تبخیری - کارخانه سازنده: - مسئول: مجید قناعت شعار - نانو مغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی

لایه‌نشانی و پردازش با RF به روش PECVD - کارخانه سازنده: - مسئول: بابک شکری - پلاسما

لس آنجلس -سایش مصالح سنگی - کارخانه سازنده: استرازن تست - آلمان - مسئول: محمد تکلو - آزمایشگاه مرجع مکانیک خاک و بتن

لیزر Nd:YAG پالسی نانوثانیه ای - کارخانه سازنده: - مسئول: رضا مسعودی - لیزرهای پالس کوتاه

ماکروویو (Microwave) - کارخانه سازنده: Mileston - مسئول: مصطفی جعفری - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده شیمی

مانت گرم - کارخانه سازنده: Bouhler - مسئول: - - - خواص مواد

متلوگرافی - کارخانه سازنده: - مسئول: احمد رضا راستکار - آزمایشگاه مهندسی سطح

مجموعه ارزیابی های شناختی CANTAB - کارخانه سازنده: Cambridge Cognition Ltd - مسئول: سوده شعبانی - آزمایشگاه روانشناسی

مجموعه آزمون¬های نشانه¬های حیاتی سیستم عصبی مرکزی CNS - کارخانه سازنده: CNS Vital Signs - مسئول: سوده شعبانی - آزمایشگاه روانشناسی

مجموعه آزمونهای ویننا (VTS) - کارخانه سازنده: SCHUHFRIED - مسئول: سوده شعبانی - آزمایشگاه روانشناسی

مجموعه الکهای استاندارد - کارخانه سازنده: شرکت ELE انگلیس - ایرانی - مسئول: آزمایشگاه مکانیک خاک کارشناس - آزمایشگاه مکانیک خاک

محاسبات سریع المان محدود یا CFD - کارخانه سازنده: Parallel computing - مسئول: کامل حسین نژاد - آزمایشگاه سازه

مخرب بتن - کارخانه سازنده: گلدگروپ - مسئول: احمد احمدی - تست

مدل فیزیکی - کارخانه سازنده: - مسئول: مصطفی زمانیان - مکانیک خاک پیشرفته

مشاوره در زمینه‌های یادگیری ماشین، شبکه‌های عصبی مصنوعی، داده‌کاوی (متن‌ کاوی) - کارخانه سازنده: - مسئول: کارشناس کارشناسی - آزمایشگاه تحلیل محتوا(CAL)

مشتق سازی - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر صمد نژادابراهیمی - آنالیز دستگاهی

مطالعه مقاطع صیقلی - کارخانه سازنده: - مسئول: لیلا خسروی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

مطالعه مقاطع نازک - کارخانه سازنده: - مسئول: لیلا خسروی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

مغناطیس سنج VSM - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس سعید جوادی - آزمایشگاه مرکزی SEM

مقاومت به ته نشینی - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

مقاومت در برابر پاک کننده - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

مقاومت در برابر حلال های نفتی - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

مقاومت در برابر محلول نمک طعام - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

مقاومت لایه های نازک - کارخانه سازنده: - مسئول: عزالدین مهاجرانی - فوتونیک مواد آلی و پلیمرها

مقایسه ظاهری فیلم ترو خشک - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

مقومت در برابر آب - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

منبع نور پالسی - کارخانه سازنده: - مسئول: حامد واثق نیا - جریانهای چندفازی

منبع نور لیزری 532nm 1000mW - کارخانه سازنده: - مسئول: حامد واثق نیا - جریانهای چندفازی

مندرل استوانه ای - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

مندرل مخروطی - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

منیزیم آب - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

منیزیم عصاره خاك - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

موتور گریبکسی - کارخانه سازنده: bushler - مسئول: نگار نجفیان - آزمایشگاه جریان و انتقال حرارت چند فاز - کارگاه تاسیسات

مولتی لاینP4 با کابل 30 متری - کارخانه سازنده: HACH-آمریکا - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

میزان آب موجود در حلال ها - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

میكروسكوپ معمولی - کارخانه سازنده: - مسئول: آقای دکتر طالبی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

میكروسكوپ نیروی اتمی AFM - کارخانه سازنده: nanosurf - مسئول: نسرین طایفی - آنالیز سطح و مواد

میکرو پمپ خلاء - کارخانه سازنده: Capex - انگلستان - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

میکرو سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: eppendorf -آلمان - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

میکرو سختی سنج ویکرز - کارخانه سازنده: - مسئول: احمد رضا راستکار - آزمایشگاه مهندسی سطح

میکرو کاتر - کارخانه سازنده: Bouhler - مسئول: - - - خواص مواد

میکرواسپکتروفوتومتر (PL) - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس سعید جوادی - آزمایشگاه مرکزی SEM

میکروتوم - کارخانه سازنده: - مسئول: پریا آرین پور - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

میکروسکوپ Invert - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس سعید جوادی - آزمایشگاه مرکزی SEM

میکروسکوپ Invert مدل BEL Photonics - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم دکتر سلیمانی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

میکروسکوپ SPM - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس سعید جوادی - آزمایشگاه مرکزی SEM

میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) - کارخانه سازنده: Natsyco - مسئول: سمانه سادات حسینی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope - کارخانه سازنده: 2KNIB FL - CAUTION - آلمان - مسئول: نسرین طایفی - آنالیز سطح و مواد

میکروسکوپ معمولی - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم دکتر سلیمانی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

میکروسکوپ نوری - کارخانه سازنده: - مسئول: عزالدین مهاجرانی - فوتونیک مواد آلی و پلیمرها

میکروسکوپ نوری - کارخانه سازنده: - مسئول: احمد رضا راستکار - آزمایشگاه مهندسی سطح

میکروسکوپ نوری - کارخانه سازنده: Leica - مسئول: سمانه سادات حسینی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

میکروسکوپ نوری Olympus PMG3 - کارخانه سازنده: Olympus - مسئول: - - - خواص مواد

میکروسکوپ نوری اینورت - کارخانه سازنده: Olympus - مسئول: مریم مغفوریان - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) - کارخانه سازنده: Nanosurf - مسئول: بابک شکری - پلاسما

میکروفیوژ - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم دکتر سلیمانی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

میکروفیوژ - کارخانه سازنده: BOECO آلمان - مسئول: خانم دکتر سلیمانی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

میکرومولینه - کارخانه سازنده: سیماب الکتریک - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

میکروویو - کارخانه سازنده: کمپانی ANTON PAAR اتریش - مسئول: طیبه بخشی فتسمی - آزمایشگاه تخصصی آنالیز دستگاهی

نرم افزار E-Prime برای تنظیم و ارائه محرکهای آزمایشی - کارخانه سازنده: PST, Inc - مسئول: سوده شعبانی - آزمایشگاه روانشناسی

نرم افزار ارزیابی توجه و تمرکز IVA 2 - کارخانه سازنده: BrainTrain - مسئول: سوده شعبانی - آزمایشگاه روانشناسی

نرم افزار ارزیابی و توانبخشی شناختی Cogni plus - کارخانه سازنده: Schuhfried - مسئول: سوده شعبانی - آزمایشگاه روانشناسی

نرم افزار ارزیابی و توانبخشی شناختی RehaCom - کارخانه سازنده: Hasomed - مسئول: سوده شعبانی - آزمایشگاه روانشناسی

نرم افزار توانبخشی شناختی Captain's Log - کارخانه سازنده: BrainTrain - مسئول: سوده شعبانی - آزمایشگاه روانشناسی

نروفیدبک - کارخانه سازنده: - مسئول: سیروس شیخی - آزمایشگاه علوم ورزشی

نصب و راه اندازی ماشین‌های الكتریكی - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر ترکمن - آزمایشگاه ماشین های الكتریكی و درایو

نفوذ پذیری - کارخانه سازنده: شرکت ELE انگلیس - مسئول: محمد تکلو - آزمایشگاه مرجع مکانیک خاک و بتن

نفوذپذیری با بار ثابت و بار افتان - کارخانه سازنده: ELE - مسئول: محمد تکلو - مرجع ژئوتکنیک

نفوذپذیری با هد ثابت و متغیر - کارخانه سازنده: شرکت ELE انگلیس - مسئول: آزمایشگاه مکانیک خاک کارشناس - آزمایشگاه مکانیک خاک

نقطه اشتعال - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

نورسنج TES-1332A - کارخانه سازنده: TES - مسئول: زهراسادات زمردیان - آزمایشگاه علوم ساختمان

نورسنج TES-1339R - کارخانه سازنده: TES - مسئول: زهراسادات زمردیان - آزمایشگاه علوم ساختمان

نوروفیدبک NF/INF (Infra-Low Neurofeedback) - کارخانه سازنده: - مسئول: سپیده فرمانی - کلینیک تحقیقات بالینی ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

نویزدوزیمتر TES-1354 - کارخانه سازنده: TES - مسئول: زهراسادات زمردیان - آزمایشگاه علوم ساختمان

هدایت سنج (EC متر) - کارخانه سازنده: OGAWA - مسئول: مرضیه حیدری - آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب

همزن مغناطیسی - کارخانه سازنده: Heidolph- آلمان - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

همزن مغناطیسی - کارخانه سازنده: - مسئول: عزالدین مهاجرانی - فوتونیک مواد آلی و پلیمرها

همزن مغناطیسی - کارخانه سازنده: Heidolph - مسئول: مرضیه حیدری - آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب

همزن مغناطیسی با گرمکن - کارخانه سازنده: - مسئول: - - - خواص مواد

هود شیمیایی - کارخانه سازنده: ASTEC - مسئول: سمانه سادات حسینی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

هود شیمیایی - کارخانه سازنده: ASTEC - مسئول: مریم مغفوریان - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

هود میكروبی با خلا (Vacuum) و UV1 و UV2 (biological safety cabinet) - کارخانه سازنده: - مسئول: محمد خلیلی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

هود میکروبیولوژی کلاس II - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم دکتر سلیمانی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

هوموژنایزر - کارخانه سازنده: IKA - مسئول: آقای دکتر قطبی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

هیتر استیرر - کارخانه سازنده: Labinco - مسئول: سمانه سادات حسینی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

هیدرومتری - کارخانه سازنده: - مسئول: مرتضی شرف پور - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

هیدرومتری - کارخانه سازنده: شرکت آزمون - مسئول: محمد تکلو - آزمایشگاه مرجع مکانیک خاک و بتن

وزن مخصوص در محل - کارخانه سازنده: شرکت آزمون - ایرانی - مسئول: آزمایشگاه مکانیک خاک کارشناس - آزمایشگاه مکانیک خاک

وزن مخصوص در محل - کارخانه سازنده: شرکت آزمون - مسئول: محمد تکلو - آزمایشگاه مرجع مکانیک خاک و بتن

وسایل آزمابش هیدرومتری - کارخانه سازنده: آلمانی - امریکایی - مسئول: آزمایشگاه مکانیک خاک کارشناس - آزمایشگاه مکانیک خاک

وورتکس - کارخانه سازنده: Heidolf - مسئول: سمانه سادات حسینی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

- دستگاه بایوفیدبک - کارخانه سازنده: مدیناطب - مسئول: سروش گلبابائی - آزمایشگاه تحولی علوم اعصاب شناختی-اجتماعی (اسکان لب)

AFM - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس سعید جوادی - آزمایشگاه مرکزی SEM

Ash Measurment Test (آزمون تعیین خاکستر ) - کارخانه سازنده: شرکت ایران خودساز - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

Atomic force microscope - کارخانه سازنده: JPK - مسئول: مریم مغفوریان - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Bio photometer - کارخانه سازنده: Eppendorf - مسئول: فرزانه زندی - آنالیز دستگاهی

BOD - کارخانه سازنده: - مسئول: علی شکری - مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

C.B.R - کارخانه سازنده: شرکت استراسن تست آلمان - مسئول: آزمایشگاه مکانیک خاک کارشناس - آزمایشگاه مکانیک خاک

Caliper Measurement (اندازه گیری ضخامت کاغذ ) - کارخانه سازنده: ------ - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

Canadian Standard Freeness(دستگاه اندازه گیری درجه روانی بر اساس استاندارد کانادایی) - کارخانه سازنده: l&w - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

CBR آزمایشگاهی - کارخانه سازنده: ELE - مسئول: محمد تکلو - مرجع ژئوتکنیک

Cell Culture - کارخانه سازنده: - مسئول: معصومه احمدی جلالی مقدم - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Cellulose Content Measurement (اندازه گیری سلولز ) - کارخانه سازنده: ----- - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

Cellulose Degree of Polymerization (تعیین درجه پلیمریزاسیون سلولز - کارخانه سازنده: Germany Jolabo - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

Centrifugus - کارخانه سازنده: اروم تجهیز- ایران - مسئول: معصومه احمدی جلالی مقدم - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ChipWhisperer-Lite 2-Part Version - کارخانه سازنده: NewAE Technology Inc - مسئول: هادی سلیمانی - آزمایشگاه سنجش امنیت پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمزنگاری (ساپار)

CO2 Incubator - کارخانه سازنده: GERMANY- MEMERT - مسئول: معصومه احمدی جلالی مقدم - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Cobb Test (آزمون جذب آب کاب ) - کارخانه سازنده: ------- - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

COD - کارخانه سازنده: - مسئول: علی شکری - مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

Concentrator - کارخانه سازنده: Eppendorf- GERMANY - مسئول: معصومه احمدی جلالی مقدم - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Cytation3 - کارخانه سازنده: BioTek - مسئول: امید حسینی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

DHPLC - کارخانه سازنده: Trans genomics - مسئول: خدیجه سعیدی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Differential Scanning Calorimetery(DSC) - کارخانه سازنده: شرکت صناف - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

DS5 Isolated Bipolar Constant Current Stimulator - کارخانه سازنده: Digitimer - مسئول: سروش گلبابائی - آزمایشگاه تحولی علوم اعصاب شناختی-اجتماعی (اسکان لب)

Dynamic Drainage Jar دستگاه اندازه گیری آبگیری و ماندگاری دینامیکی کاغذ ) - کارخانه سازنده: Paper Research Materials Inc - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

EC متر رومیزی - کارخانه سازنده: Mettler Toledo- سوئیس - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

EDAX - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس سعید جوادی - آزمایشگاه مرکزی SEM

EDAX+SEM - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس سعید جوادی - آزمایشگاه مرکزی SEM

EEG - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین زارعی - بازی های شناختی

EEG8 amplifier - کارخانه سازنده: Contact Precision Instruments - مسئول: حسین نبی زاده خلیل آبادی - آزمایشگاه واسط مغز-مغز و ثبت مغزی

Ellipsometry - کارخانه سازنده: SENTECH - مسئول: بابک شکری - پلاسما

EMOTIVE - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین زارعی - بازی های شناختی

Extractive Measurement (اندازه گیری مواد استخراجی - کارخانه سازنده: ---- - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

Eye Tracker - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین زارعی - بازی های شناختی

EyeTribe - کارخانه سازنده: TheEyeTribe - مسئول: محسن شعبانی - آزمایشگاه واسط مغز-مغز و ثبت مغزی

FE-SEM - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر مهدی جهانفر - آزمایشگاه مرکزی SEM

Fines Content Measurement تعیین میزان نرمه خمیر کاغذ با دستگاه DDJ - کارخانه سازنده: Paper Research Materials Inc - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

flowcytometry - کارخانه سازنده: BD - مسئول: سمانه شبابانی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Fluorescence Microscope - کارخانه سازنده: BioTek - مسئول: امید حسینی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Freez dryer - کارخانه سازنده: - مسئول: هادی علوی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

Freeze Thaw Stability - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

FT-IR - کارخانه سازنده: Bruker - مسئول: علی شکری - مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

GC-FID - کارخانه سازنده: Varian - مسئول: سعید نوجوان - مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

GC-Mass - کارخانه سازنده: Agilent - مسئول: میترا بیات - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

GC-MS - کارخانه سازنده: Agilent technologies -آمریکا - مسئول: امیر سالمی - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

Gel Documentation Systems - کارخانه سازنده: کیاژن - مسئول: امید حسینی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Gurley Air Resistance (آزمون مقاومت به عبور هوای Gurley ( - کارخانه سازنده: Gurley permeo meter - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

Hotplate Stirrer - کارخانه سازنده: LABINCO- NETHERLANDS - مسئول: معصومه احمدی جلالی مقدم - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

HPLC - کارخانه سازنده: - مسئول: پریا آرین پور - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

HPLC-PDA - کارخانه سازنده: Shimadzu - مسئول: سعید نوجوان - مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

HPLC-RID - کارخانه سازنده: Shimadzu - مسئول: سعید نوجوان - مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

HPLC-UV - کارخانه سازنده: Agilent - مسئول: سعید نوجوان - مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

Inductively coupled plasma (ICPs - کارخانه سازنده: Shimadzu - مسئول: مرضیه حیدری - آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب

Inverted Microscope - کارخانه سازنده: Nikon- Germany - مسئول: معصومه احمدی جلالی مقدم - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Irradiance Measurement - کارخانه سازنده: - مسئول: مریم بحرینی - طیف سنجی لیزری

JAZZ-novo Eye tracking system - کارخانه سازنده: Ober Consulting Sp. z o.o - مسئول: حسین نبی زاده خلیل آبادی - آزمایشگاه واسط مغز-مغز و ثبت مغزی

Kappa Number Test (آزمون تعیین عدد کاپا خمیر ) - کارخانه سازنده: ------ - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

Lab Flotation Deinking (آزمون مرکب زدایی به روش شناورسازی ) - کارخانه سازنده: - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

Laboratory TAPPI Hand SheetMaker (دستگاه ساخت هندشیت آزمایشگاهی ) - کارخانه سازنده: ---- - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

laminar Air Flow Hood (Class II) - کارخانه سازنده: England- LABCARE - مسئول: معصومه احمدی جلالی مقدم - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

LDO - کارخانه سازنده: - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

Lignin Conten Measurement )اندازه گیری لیگنین ) - کارخانه سازنده: ----- - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

Magnetic Antenna MDF 9400 (9kHz - 400MHz) - کارخانه سازنده: Aaronia - مسئول: هادی سلیمانی - آزمایشگاه سنجش امنیت پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمزنگاری (ساپار)

MALDI-TOF-MS/MS - کارخانه سازنده: ABCIES 4800MALDI -TOF - مسئول: مهدی صمدی پور - آنالیز دستگاهی

MALDI-TOF-MS/MS - کارخانه سازنده: ABCIES 4800MALDI -TOF - مسئول: مهدی صمدی پور - آنالیز دستگاهی

microplate reader - کارخانه سازنده: BIOTEK - مسئول: شیرین گودرزی - آنالیز دستگاهی

microplate reader - کارخانه سازنده: BIOTEK - مسئول: فرزانه زندی - آنالیز دستگاهی

Mind Game - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین زارعی - بازی های شناختی

MTT TEST - کارخانه سازنده: - مسئول: معصومه احمدی جلالی مقدم - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Nanodrop - کارخانه سازنده: Thermo Fisher Scientific - مسئول: امید حسینی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

New test power - کارخانه سازنده: New test power فنلاند - مسئول: سیروس شیخی - آزمایشگاه علوم ورزشی

NucleoCounter - کارخانه سازنده: chemometec -Denmark - مسئول: معصومه احمدی جلالی مقدم - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Optical Dispersion Tests - کارخانه سازنده: JDSU - مسئول: مسعود محمودی - ادوات فعال نوری

Optical Gain Tests - کارخانه سازنده: JDSU - مسئول: مسعود محمودی - ادوات فعال نوری

Optical Loss Tests - کارخانه سازنده: JDSU - مسئول: مسعود محمودی - ادوات فعال نوری

Optical microscope - کارخانه سازنده: Nikon- Germany - مسئول: معصومه احمدی جلالی مقدم - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ORP - کارخانه سازنده: - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

Oven - کارخانه سازنده: GERMANY-MEMERT - مسئول: معصومه احمدی جلالی مقدم - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

oven (گرمخانه) - کارخانه سازنده: ELE - مسئول: محمد تکلو - مرجع ژئوتکنیک

Paper Burst Test )آزمون مقاومت در برابر ترکیدن ) - کارخانه سازنده: DRICK IN STRUMENTS - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

Paper Optical Properties (آزمون تعیین ویژگی های نوری کاغذ ) - کارخانه سازنده: DRICK IN STRUMENTS - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

particle size analyzer - کارخانه سازنده: Shimadzu - مسئول: مرضیه حیدری - آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب

PCR - کارخانه سازنده: - مسئول: آقای دکتر طالبی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

PCR - کارخانه سازنده: - مسئول: سارا میلانی زاده - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

PCR - کارخانه سازنده: BioRad - مسئول: پریا آرین پور - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

PCR - کارخانه سازنده: Techne - مسئول: خانم دکتر صنیعی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

PCR - کارخانه سازنده: LongGene - مسئول: خانم دکتر صنیعی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

PCR - کارخانه سازنده: - مسئول: خانم دکتر سلیمانی - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

pH meter - کارخانه سازنده: METTLER TOLEDO- Switzerland - مسئول: معصومه احمدی جلالی مقدم - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

pH متر - کارخانه سازنده: Metrohm - مسئول: مرضیه حیدری - آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب

PH متر - کارخانه سازنده: - مسئول: امیر مهران فرد - پلیمر، پوشش و مولکول های مغناطیس

pH متر رومیزی - کارخانه سازنده: Sartorius -آمریکا - مسئول: کیومرث روشن - آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

Photometer 8000 - کارخانه سازنده: Palintest - مسئول: مرضیه حیدری - آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب

PLD Coating - کارخانه سازنده: - مسئول: دکتر حمیدی - مگنتواپتیک

Poling فیلمهای پلیمری - کارخانه سازنده: - مسئول: عزالدین مهاجرانی - فوتونیک مواد آلی و پلیمرها

Powder diffractometer - کارخانه سازنده: STOE-STADV - مسئول: سهیلا نادری - آزمایشگاه کریستالوگرافی اشعه ایکس

Pulp Digester (دستگاه دایجستر - تولید خمیر کاغذ ) - کارخانه سازنده: شرکت ساخت ماشین آلات چوب و کاغذ فرآوری قومس - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

PVD Coating - کارخانه سازنده: جهاد شریف - مسئول: مسعود محمودی - مگنتواپتیک

qPCR - کارخانه سازنده: Bio Molecular System - مسئول: خانم دکتر پناهی مقدم - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

Raman/LIF - کارخانه سازنده: - مسئول: مریم بحرینی - طیف سنجی لیزری

real time pcr - کارخانه سازنده: APPLAIED BIO SYSTEME - مسئول: خدیجه سعیدی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

RF Field-Probes PBS 1 / DC to 9GHz - کارخانه سازنده: Aaronia - مسئول: هادی سلیمانی - آزمایشگاه سنجش امنیت پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمزنگاری (ساپار)

SDH tests - کارخانه سازنده: JDSU - مسئول: مسعود محمودی - ادوات فعال نوری

SE - کارخانه سازنده: شرکت ELE انگلیس - مسئول: آزمایشگاه مکانیک خاک کارشناس - آزمایشگاه مکانیک خاک

SEM - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس سعید جوادی - آزمایشگاه مرکزی SEM

Shaker Incubator - کارخانه سازنده: فن آزما گستر- ایران - مسئول: معصومه احمدی جلالی مقدم - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Single crystal diffractometer - کارخانه سازنده: STOE-IPDS II - مسئول: حمیدرضا خواصی - آزمایشگاه کریستالوگرافی اشعه ایکس

Single crystal diffractometer - کارخانه سازنده: STOE-IPDS 2T - مسئول: بهروز نوتاش - آزمایشگاه کریستالوگرافی اشعه ایکس

Small animal imaging - کارخانه سازنده: kodak - مسئول: ماندانا محسنی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Software-defined radio HackRF One - کارخانه سازنده: HackRF - مسئول: هادی سلیمانی - آزمایشگاه سنجش امنیت پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمزنگاری (ساپار)

Software-defined radio Ubertooth One - کارخانه سازنده: HackRF - مسئول: هادی سلیمانی - آزمایشگاه سنجش امنیت پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمزنگاری (ساپار)

Software-defined radio YARD Stick One - کارخانه سازنده: HackRF - مسئول: هادی سلیمانی - آزمایشگاه سنجش امنیت پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمزنگاری (ساپار)

STM - کارخانه سازنده: - مسئول: مهندس سعید جوادی - آزمایشگاه مرکزی SEM

TableTop Centrifuge (دستگاه سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: HERMLE - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

TES-5322 ارزیابی کیفیت هوا - کارخانه سازنده: TES - مسئول: زهراسادات زمردیان - آزمایشگاه علوم ساختمان

test devices - کارخانه سازنده: - مسئول: مرتضی لطیفی - آزمایشگاه تست قطعات

testtool - کارخانه سازنده: - مسئول: n mousavi - testlab

Thermal Test - کارخانه سازنده: Angelantoni - مسئول: مسعود محمودی - ادوات فعال نوری

Thermocycler - کارخانه سازنده: Hain Lifescience - مسئول: امید حسینی - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Thermogravimetric Analysis(TGA) - کارخانه سازنده: شرکت صناف - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

TN نیتروژن کل - کارخانه سازنده: - مسئول: کاظم نصرتی - آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

TOC Analyzer - کارخانه سازنده: Shimadzu - مسئول: مرضیه حیدری - آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب

Ultrasonic Processor دستگاه سونیکاتور(التراسونیک ) - کارخانه سازنده: America Misonix - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

UV-Vis - کارخانه سازنده: Thermo Electron CO - مسئول: علی شکری - مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

UV-Vis Spectrophotometer - کارخانه سازنده: Shimadzu - مسئول: مرضیه حیدری - آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب

UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection - کارخانه سازنده: - مسئول: مریم بحرینی - طیف سنجی لیزری

Vally Beater(دستگاه پالایش خمیرکاغذ ) - کارخانه سازنده: l&w - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

Virtual Reality - کارخانه سازنده: - مسئول: حسین زارعی - بازی های شناختی

Water Bath - کارخانه سازنده: GERMANY- MEMERT - مسئول: معصومه احمدی جلالی مقدم - آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Water Retention Value - کارخانه سازنده: Germany HERMLE - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

WBGT 8778 - کارخانه سازنده: AZ - مسئول: زهراسادات زمردیان - آزمایشگاه علوم ساختمان

Western Blotting - کارخانه سازنده: - مسئول: سارا میلانی زاده - آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

Wood Flour Preparation(Grinding and Screening ) تهیه آرد چوب (آسیاب و غربال ) - کارخانه سازنده: ----- - مسئول: زهرا رزم پور - آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی