لیست تجهیزات بر اساس خدمات

حوزه آب و محیط زیست

مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند.

محیط زیست طبیعی عبارت ترکیبی از دانشهای متفاوت در علم است از مجموعه عوامل زیستی و محیطی در غالب محیط زیست و غیر زیستی (فیزیکی، شیمیایی) که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می‌گذارند و از آن تأثیر می‌بینند. امروزه این تعریف غالباً به انسان و فعالیت‌های او مرتبط می‌شود و می‌توان محیط زیست را مجموعه‌ای از عوامل طبیعی کرهٔ زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، که انسان را احاطه می‌کنند خلاصه کرد.

تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی می‌شود که منحصراً در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که عبارت محیط زیست با توجه به برهم‌کنش‌های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه وی توصیف شده‌است.

بررسی چگونگی تاثیر عوامل محیطی در زندگی بشر از جمله مهمترین زمینه های تحقیقاتی در این بخش می باشد که شامل بررسی کیفیت آب، هوا، خاک و ... است.

آنالیز گازی (GC, FID ,TCD Detector) پردازش پلاسمایی با دستگاه کلینر (Plasma Cleaner) کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا(HPTLC)5) کروماتوگرافی گازی 1- طیف سنجی جرمی - طیف سنجی جرمی کروماتوگرافی مایع lc -ms- طیف‌سنجی جرمی - طیف‌سنجی جرمی کروماتوگرافی گازی2 GC-MS اتوكلاو 75 لیتری ژرمیناتور ژل داک تور پره الکتروشوکر گرب(Grab) سوربر(Surber) الکتروفورز عمودی و افقی بهمراه مخزن انرژی(پاورسوپلای) میکرو سانتریفیوژ فتومتر pH متر رومیزی EC متر رومیزی كوره الكتریكی حمام اولتراسونیك حمام آب سانتریفیوژ دور بالا ترمو راكتور (هاضم) میکرومولینه لامپ UV آسیاب كدورت سنج مولتی لاینP4 با کابل 30 متری روتاري خلاء پمپ پریستالتیك میکرو پمپ خلاء ترازوي ديجيتالي با دقت ده‌هزارم گرم صوت سنج جارتست شیکر افقی دستگاه آب مقطرگيري دو بار تقطیر دستگاه آب مقطرگيري غشایی انكوباتور یخچالدار 66 ليتري آون همزن مغناطیسی انکوباتور یخچالدار آماده سازی نمونه به صورت پودر 200 مش یا 75 میكرونی خراديش تا حدود Cm 3 به ازای هر کیلوگرم تهیه مقاطع صیقلی تهیه مقاطع نازک سنگ رسوبی تهیه مقاطع نازک سنگ آذرین و دگرگونی مطالعه مقاطع صیقلی مطالعه مقاطع نازک عكسبرداری دیجیتال از مقاطع نازک اندازه گیری pH آب اندازه گیری EC آب اندازه گیری EC خاک اندازه گیری TDS اندازه گیری TSS اندازه گیری TS اندازه گیری قلیاییت کل اندازه گیری سختی کل کلسیم آب منیزیم آب كلر آب کربن آلی خاک بافت خاک رطوبت خاك رطوبت اشباع خاك ظرفيت نگهداري رطوبت خاك آهك خاك دانه‌بندي رسوب كربنات خاك بيكربنات خاك کلسیم عصاره خاك منیزیم عصاره خاك كلر عصاره خاك Thermal Test اون دماسنج ORP LDO تیتراسیون - غیر دستگاهی کجلدال غیردستگاهی عملیات حرارتی تحت خلا تا دمای °C 700 در اتمسفر گاز بی اثر عملیات حرارتی تحت خلا تا دمای °C 700〖10〗^(-5)mbar جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون - کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا -- - تعیین غلظت پروتئین به روش Brad Ford با منحنی کالیبراسیون BSA Inductively coupled plasma (ICPs TOC Analyzer particle size analyzer UV-Vis Spectrophotometer حمام التراسونیک همزن مغناطیسی همزن مغناطیسی GC-FID دستگاه جذب اتمی دستگاه کوره گرافیتی ارتعاش سنج پرتابل اسپکتروفوتومتر UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection کروماتوگرافی گازی2(بدون تفسیر) استخراج عصاره آزمایش افزایش درجه حرارت سیم پیچ وروغن ترانسفورماتور20كیلوولت استاندارد هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه ها خارج هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه درتهران هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) روی هر شینه ژنراتورخارج ازتهران Laboratory TAPPI Hand SheetMaker (دستگاه ساخت هندشیت آزمایشگاهی ) هزینه تست برای هر نمونه روغن درداخل دانشگاه (استقامت الكتریكی وضریب تلفات عایقی و مقاومت مخصوص و عدد عایقی) آزمون مقاومت در برابر کشش کاغذ (Tensile Strength Measurement) هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) روی هر شینه ژنراتور دستگاه Spectrophotometer آماده سازی نمونه با هاون آگات Photometer 8000 pH متر همزن مغناطیسی آون هدایت سنج (EC متر) سه محوری برش مستقیم تراکم اتوماتیک دستگاه تحکیم -ادئومتر دستگاه کاساگرانده دستگاه SE سری الک تک محوری دستگاه CBR دستگاه بتن شکن یونیورسال 200 کیلو نیوتن دستگاه تست مقاومت فشاری خمشی و کششی ملات سیمان آزمایش شناسایی طیف سنجی رامان(Raman Spectroscopy) لس آنجلس -سایش مصالح سنگی خرد کن مصالح ساختمان دستگاه بتن شکن یونیورسال 200 تن دستگاه تست مقاومت فشاری خمشی و کششی ملات سیمان دستگاه بتن شکن دیجیتال 200 تن سه محوری خاک برش مستقیم تحکیم نفوذپذیری با بار ثابت و بار افتان آزمایش تراکم استاندارد و اصلاح شده آزمایش تعیین حد روانی خاک الک دانه بندی خاک آزمایش هیدرومتری آزمایش تک محوری خاک CBR آزمایشگاهی oven (گرمخانه) اندازه گیری هولو سلولز COD BOD طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز - FT-IR طیف سنجی مرئی - ماورای بنفش UV-VIS کروماتوگرافی گازی - GC طیف سنجی گسیل اپتیکی پلاسمای جفت شده القایی - ICP-OES testtool دستگاه تستی آزمایشات مربوط به بتن (غیر مقاومت فشاری) آزمایشات مربوط به مصالح سنگی بتن آزمایشات مربوط به سیمان آزمایشات مربوط به قیر طیف سنجی جذب اتمی با شعله - FAAS الکتروشیمی (پتانسیواستات / گالوانواستات) تست های آنتی باکتریال(MBC-MIC) خشک کن انجمادی( Freeze dryer ) کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC ) - جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با دتکتور فلورسانس اسپکتروفتومتر UV-VIS تست10 تست20 پردازش پلاسمایی با دستگاه گلاید (Gliding Arc) پردازش پلاسمایی با دستگاه گلاید (Gliding Arc) سنجش مقاومت الکتریکی بتن دستگاه تشخیص قطعات مدفون فولادی در بتن دستگاه پایش ویدئویی وضعیت داخلی بتن چکش انعکاسی ضخامت سنجی فولاد تست فراصوت بتن حوضچه های تست خوردگی دراز مدت اندازه گیری میزان خوردگی فولاد پردازش پلاسمایی با پلاسما جت آرگون (Ar Plasma Jet) PCR پردازش پلاسمایی با دستگاه گلاید (Gliding Arc) میکروسکوپ Invert انکوباتور شیکر دار الایزاریدر اسپکتروفوتومتر انکوباتور الکتروفورز ژل داک PCR PCR هوموژنایزر کوره سانتریفوژ شیکر شیکر میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope کروماتوگرافی لایه نازک با عملکرد بالا Cytation3 Nanodrop Fluorescence Microscope Thermocycler الکتروفورز الکتروفورز افقی الکتروفورز عمودی Gel Documentation Systems انجام تستMIC وMBC تست انتی باکتریال ول دیفیوژن تست ارزیابی سیتوتوکسیسیتی سلولی به روشMTT اتوکلاو میکروفیوژ الکتروفورز PCR Atomic force microscope GC-Mass (Electrospinning (Full Option میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) (Nuclear Magnetic Resonance (NMR میکروسکوپ نوری هیتر استیرر ترازو d= 0.001 هود شیمیایی میکروسکوپ نوری اینورت هود شیمیایی دسیکاتور وورتکس سانتریفیوژ ترمومتر پیشرفته TES-1306 دیتالاگر 8 کاناله دما PROVA-800 بادسنج هات وایر دیتالاگر TES-1341 بادسنج AMV-305 سولار پاورمتر دیتالاگر TES-132 دیتالاگر USB دما و رطوبت98583 پراب حرارت سنج سیمی TP-K01 کارگاه GC و HPLC آزمایش کشش میلگرد (Tensile Test) آزمایش کشش میلگرد (Pull out Test) آزمایش بارگذاری سیلکلیک (Cyclic Test) آزمایش بارگذاری مونوتونیک (Monotonic Test) آزمایش دینامیکی ضربه و برخورد (Impact Test) آزمایش فشاری ( Compression Test) آزمایش خمشی آزمایش برشی آزمایش حریق آزمایش ارزیابی سازه آزمایش خواص دینامیکی سازه آزمایش تشخیص خرابی سازه ها تست خستگی چرخشی چهار نقطه ای تست کشش، فشار و خمش صنعتی تست سختی تست ضربه تست کشش و برش تست پیچش تست مخازن استوانه ای (انتها باز و انتها بسته) تست تیرهای مستقیم تست تیر طره تست تیرهای منحنی تست خستگی چرخشی سه نقطه‌ای تست برش ساده (برش در لاستیک) تست کرنش سنج تحلیل تجربی تنش فتوالاستیسیته آنالیز LIF و تحلیل طیف با دستگاه طیف سنج فلورسانس القای لیزری Ellipsometry مشخصه یابی منابع نوری طیف سنجی بازتابی و عبوری نمونه های محلول و لایه نازک خدمات ساخت لایه های نازک با روش لیتوگرافی تماسی ساخت تراشۀ میکروفلوئیدیک خشک کن انجمادی (Freeze Dryer ) هیتر - همزن همزن مکانیکی دیجیتال pH مترSartorius هدایت سنجی مایعات توسط Conductometer کوره الکتریکی Electrical Furnace کوره گدازه ساز (Godaze Saz Furnace ) اسپکتروفتومتر UV-VIS آون (Oven ) ماکروکجلدال(Microkjeldahl ) نانو اسپری درایر (Nano-spray Dryer ) هموژنایزر (Homogenizer ) ترازو 0.001 انکوباتور یخچالدار تست آنتی بیوگرام (Disk diffusion) شیکر انکوباتور اندازه گیری غلظت پروتئین به روش Brad-ford اندازه گیری غلظت پروتئین به روش Lowry اندازه گیری غلظت و فعالیت آمیلاز (Amylase assay) اندازه گیری غلظت و فعالیت لیپاز (Lipase assay) فرمانتور(Fermentation) میکروپلیت ریدر انکوباتور شیکردار کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC) - جداسازی و اندازه گیری بدون منحنی کالیبراسیون امکانات سنتز نانوذره ی نقره کلوئید نانو ذرات نقره با غلظتppm 10 - 500 در میلی لیتر دستگاه سوپر کامپیوتر - پردازش موازی ۶۴ نودی پرینتر سه بعدی دو نازل - FDM دستگاه اولتراسونیک UP400S (۴۰۰W، ۲۴kHz) پرینتر سه بعدی تک نازل FDM انواع لودسل دیافراگمی و S شکل تست‌ کشش تست فشار تست برش تست خمش ۳ نقطه تست خمش ۴ نقطه تست‌های کشش و فشار گرم تا دمای ۲۰۰ درجه تست کشش و فشار بر روی صفحات مربعی تست کمانش تست تورق تست مقاومت نهایی صفحات و ستون‌ها تست فنر تست‌های فشاری دقیق مواد شکننده با سطوح غیر همسطح تست‌های فشار و خمش استخوان طراحی و ساخت فیکسچرهای تخصصی خدمات ساخت افزایشی - پرینتر سه بعدی محاسبات سریع المان محدود یا CFD طیف سنج جذب اتمی با شعله طیف سنج جذب اتمی با شعله(Flame Atomic Absorption Spectrometer) طیف سنج جذب اتمی با شعله طیف سنج نشر نوری پلاسمای جفت شده القایی (Axial) طیف سنج نشر نوری پلاسمای جفت شده القایی (Radial) اسپکتروفتومتر مرئی - ماوراء بنفش اسپکتروفتومتر تبدیل فوریه مادون قرمز طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس طیف سنج جذب اتمی با کوره طیف سنج نشر نوری پلاسمای جفت شده القایی (Radial) طیف سنج نشر نوری پلاسمای جفت شده القایی (Axial) اسپکتروفتومتر مرئی - ماوراء بنفش کروماتوگراف یونی مرئی- ماوراء بنفش کروماتوگراف یونی پیشرفته پتانسیواستات/گالوانواستات با پایه پلاروگرافی VA663 تیتراتور اتوماتیک دستگاه اندازه گیری قطر ذرات دستگاه مولتی متر (الکترود pH ، هدایت سنج، اندازه گیری اکسیژن محلول و انتخابگر یون) میکروویو دستگاه هضم با اشعه ماوراء بنفش سانتریفیوژ دستگاه تصفیه آب دستگاه تولید آب فوق خالص حمام سیرکولاسیون qPCR گرده شناسی شیکر انکوباتور یخچالدار (Refrigerated Shaker Incubator) پمپ سرنگی 4 کاناله منبع نور لیزری 532nm 1000mW دوربین نیکون با پایه حرفه ای دوربین پرسرعت Basler منبع نور پالسی خشک کن انجمادی میکرواسپکتروفوتومتر (PL) تست عایقی تست استقامت الکتریکی تست تانژانت دلتا تست ضریب تلفات عایقی تست تخلیه الکتریکی کرونا تست ولتاژ پایداری ضربه صاعقه تست ظرفیت خازن تست دی الکتریک تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک تست مقاومت ویژه حجمی و عایقی تست جریان بالا تست الکترو مکانیکال تست عایقی تست تخلیه جزئی تست تانژانت دلتا تست استقامت الکتریکی تست ضریب تلفات عایقی تست تخلیه الکتریکی کرونا تست ولتاژ پایداری ضربه صاعقه تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک تست ظرفیت خازن تست دی الکتریک تست مقاومت ویژه حجمی و عایقی تست جریان بالا تست الکترو مکانیکال میکروسانتریفیوژیخچالدار سلنتزیفیوژیخچالدار حجم های 15 و 50 تعیین در صد رطوبت کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با دتکتور uv تست تانژانت دلتا مدل فیزیکی ادئومتر غیراشباع دستگاه بندر المنت دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس دستگاه برش مستقیم (10×10) دستگاه برش مستقیم دستگاه تک محوری دستگاه جک بتن شکن دیجیتال تجهیزات مدلسازی تزریق آزمایشگاهی چمبر (تست پایداری) سولار متر دیتالاگر فیلدلاگر دیتالاگر دلتااهم سشوار صنعتی مدل KQ-880 دوربین سرعت بالا(Chronos 2.1-HD ) پمپ سانتریفیوژ موتور گریبکسی پمپ خلا دومرحله‌ای بویلر پمپ فشار قوی WKL 40/5 پمپ آب 160-32 شتاب سنج پیزوالکتریک Virtual Reality Vibration DAQ

حوزه آنالیز و شناسایی مواد

آنالیز و شناسایی مواد در فازهای مختلف توسط دستگاههای پیشرفته این حوزه می باشد. روش های آنالیز را می توان به سه دسته کلی تقسیم بندی نمود: آنالیز عنصری، آنالیز فازی و آنالیز ریزساختاری.

آنالیز عنصری: در این روش تنها نوع عنصر و یا مقدار آن مشخص شده ولی ساختار کریستالی عنصر یا ماده تعیین نمی شود. نام دیگر این روش آنالیز شیمیایی است.

آنالیز فازی: در این نوع آنالیز، ساختار کریستالی یا کانی های موجود در ماده مشخص می شود.

آنالیز ریزساختاری: در این روش شکل، اندازه و توزیع فازها بررسی می شود. این ویژگی ها اثر مهمی بر خواص نهایی ماده دارند.

علاوه بر سه دسته فوق، دو روش دیگر نیز وجود دارند که به علت اهمیت کاربردی به صورت جدا و مستقل بررسی می شوند. این دو روش، آنالیز سطح و آنالیز حرارتی‏ اند.

روش های آنالیز و شناسایی مواد عبارتند از:

  1. آنالیز عنصری:

طیف سنجی جذب اتمی (AAS)،طیف سنجی نشری شعله (FES)،فلورسانس پرتو ایکس (XRF)

  1. آنالیز فازی

پراش پرتو ایکس (XRD)

 

  1. آنالیز ریز ساختاری

میکروسکوپ نوری (OM)،میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)،میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM

 

طیف سنجی الکترون اوژه (AES)

طیف سنجی فوتوالکترون پرتو ایکس (XPS)

طیف سنجی جرمی یون ثانویه (SIMS)

افتراقی (DTA)

توزین حرارتی (TGA)

دیلاتومتری (TD)

Vibration DAQ Virtual Reality شتاب سنج پیزوالکتریک پوشش دهی کاغذ تست تانژانت دلتا کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با دتکتور uv چمبر (تست پایداری) تعیین در صد رطوبت سلنتزیفیوژیخچالدار حجم های 15 و 50 میکروسانتریفیوژیخچالدار تست الکترو مکانیکال تست جریان بالا تست مقاومت ویژه حجمی و عایقی تست دی الکتریک تست ظرفیت خازن تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک تست ولتاژ پایداری ضربه صاعقه تست تخلیه الکتریکی کرونا تست ضریب تلفات عایقی تست تانژانت دلتا تست تخلیه جزئی تست استقامت الکتریکی تست عایقی تست الکترو مکانیکال تست جریان بالا تست مقاومت ویژه حجمی و عایقی تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک تست دی الکتریک تست ظرفیت خازن تست ولتاژ پایداری ضربه صاعقه تست تخلیه الکتریکی کرونا تست ضریب تلفات عایقی تست تانژانت دلتا تست استقامت الکتریکی تست عایقی میکرواسپکتروفوتومتر (PL) خشک کن انجمادی منبع نور پالسی پمپ سرنگی 4 کاناله تست خزش (تنش گسیختگی) دستگاه منبع تغذیه DC ولتاژ بالا دستگاه منبع تغذیه Pulsed-DC گرده شناسی اندازه گیری اسیدهای آمینه با HPLC انواع کرنش‌سنج - کششی، فشاری و خمشی بازرسی فراصوتی سازه‌ها و تجهیزات (Ultrasonic Testing) بازرسی فراصوتی بتن (Ultrasonic Testing in Concrete) بازرسی غیرمخرب مایع نافذ (Liquid Penetrant Testing) بازرسی چشمی تجهیزات به روش اندوسکوپی (Visual Inspection by Endoscopy) بازرسی غیرمخرب مایع نافذ (Liquid Penetrant Testing) بازرسی غیرمخرب ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Testing) ایستگاه تست ذرات مغناطیسی لوله‌ها دستگاه منبع تغذیه AC ترانس AC ولتاژ بالا ترانس AC فرکانس بالا qPCR پی اچ متر شیکر اربیتالی طیف سنج اشعه گاما طیف سنج اشعه آلفا و بتا حمام سیرکولاسیون حمام آلتراسونیک گلاوباکس دستگاه جوش گام الکتریک 500 میلی آمپر نقطه جوش گیوتین 1 متری تا ضخامت 2 میلی متر دستگاه نورد 1 متری دریل ستونی 13 جوش آرگن 200 آمپر جوش500 میلی آمپر MIG کوره زمینی 100 کیلو گرمی تراش TN50-TN40 اره لنگ فرز عمودی FP4 سنگ محور فرز افقی دریل ستونی دستگاه اسپارک دستگاه کپی تراش دریل رادیال دستگاه تولید آب فوق خالص ترازوی آنالیزی ترازوی دقیق آزمایشگاهی ترازوی دقیق ظرفیت بالا سانتریفیوژ آون خلاء آون معمولی کوره الکتریکی دمای بالا کوره الکتریکی حجم بالا دستگاه هضم با اشعه ماوراء بنفش میکروویو دستگاه مولتی متر (الکترود pH ، هدایت سنج، اندازه گیری اکسیژن محلول و انتخابگر یون) دستگاه اندازه گیری قطر ذرات دستگاه اندازه گیری سطح مخصوص و سنجش تخلخل تیتراتور اتوماتیک پتانسیواستات/گالوانواستات با پایه پلاروگرافی VA663 کروماتوگراف یونی پیشرفته کروماتوگراف یونی مرئی- ماوراء بنفش اسپکتروفتومتر مرئی - ماوراء بنفش اسپکتروفتومتر تبدیل فوریه مادون قرمز طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس کروماتوگراف گازی طیف سنج نشر نوری پلاسمای جفت شده القایی (Axial) طیف سنج نشر نوری پلاسمای جفت شده القایی (Radial) طیف سنج جذب اتمی با کوره طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس اسپکتروفتومتر تبدیل فوریه مادون قرمز اسپکتروفتومتر مرئی - ماوراء بنفش طیف سنج نشر نوری پلاسمای جفت شده القایی (Radial) طیف سنج نشر نوری پلاسمای جفت شده القایی (Axial) طیف سنج جذب اتمی با شعله طیف سنج جذب اتمی با شعله(Flame Atomic Absorption Spectrometer) طیف سنج جذب اتمی با شعله محاسبات سریع المان محدود یا CFD خدمات ساخت افزایشی - پرینتر سه بعدی طراحی و ساخت فیکسچرهای تخصصی تست‌های فشار و خمش استخوان تست‌های فشاری دقیق مواد شکننده با سطوح غیر همسطح تست فنر تست مقاومت نهایی صفحات و ستون‌ها تست تورق تست کمانش تست کشش و فشار بر روی صفحات مربعی تست‌های کشش و فشار گرم تا دمای ۲۰۰ درجه تست خمش ۴ نقطه تست برش تست فشار تست‌ کشش انواع لودسل دیافراگمی و S شکل پرینتر سه بعدی تک نازل FDM فیکسچر برشی دستگاه اولتراسونیک UP400S (۴۰۰W، ۲۴kHz) پرینتر سه بعدی دو نازل - FDM دستگاه آون خلاء - ۴۹ لیتری دستگاه یونیورسال ۱۵ تن- تست کشش، فشار و خمش فیکسچرهای خمشی ۳ و ۴ نقطه - ظرفیت ۲ تن فیکسچر تست صفحات مربعی انواع فک‌‌های دستی و هیدرولیک دیتالاگر ۱۸ کاناله امکانات سنتز نانوذره ی نقره کوره تونلی 1200 درجه انکوباتور شیکردار کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC) - جداسازی و اندازه گیری بدون منحنی کالیبراسیون فرمانتور(Fermentation) میکروپلیت ریدر اندازه گیری غلظت و فعالیت لیپاز (Lipase assay) اندازه گیری غلظت و فعالیت آمیلاز (Amylase assay) اندازه گیری غلظت پروتئین به روش Lowry اندازه گیری غلظت پروتئین به روش Brad-ford تست آنتی بیوگرام (Disk diffusion) انکوباتور یخچالدار طیف سنج تحرک یونی (IMS ) طیف سنج مادون قرمز (FTIR ) ترازو 0.001 تست مقاومت کشش دهانه صفر (Zero-Span Strength Device ) تست صافی سطح (Smoothness Tester ) تست زبری سطح (Surface Roughness Tester ) تست سفتی خمشی (Stiffness Tester ) اندازه گیری مقاومت به لهیدگی حلقوی (Crush Strength Tester ) تست کشش فیلم با load Cell 25 kg هموژنایزر (Homogenizer ) نانو اسپری درایر (Nano-spray Dryer ) تست کشش کامپوزیت (Tensile Strength Device ) ماکروکجلدال(Microkjeldahl ) آون (Oven ) Elisa -reader اسپکتروفتومتر UV-VIS Ball Mill (آسیاب گلوله ای ) کوره گدازه ساز (Godaze Saz Furnace ) کوره الکتریکی Electrical Furnace هدایت سنجی مایعات توسط Conductometer pH مترSartorius پمپ سرنگی (Syring e Pump اندازه گیری کشش سطحی مایعات (Contact Angle ) همزن مکانیکی دیجیتال flame photometer پمپ سرنگی (Syring e Pump هیتر - همزن خشک کن انجمادی (Freeze Dryer ) ترازو 0.0001 ترازو 0.01 Rotary Evaporator پمپ خلا (Vacuum Pump ) ویسکومتر بروکفیلد (Visco Star plus Rotational ساخت تراشۀ میکروفلوئیدیک اتاقک اعمال کهنگی uv (uvAging Box) راکتور شیشه ای (Glass reactor) COD متر BOD متر خدمات ساخت لایه های نازک با روش لیتوگرافی تماسی طیف سنجی بازتابی و عبوری نمونه های محلول و لایه نازک مشخصه یابی منابع نوری Ellipsometry آنالیز LIF و تحلیل طیف با دستگاه طیف سنج فلورسانس القای لیزری جاروب Z تحلیل تجربی تنش فتوالاستیسیته کند و پاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم تست کرنش سنج تست برش ساده (برش در لاستیک) تست خستگی چرخشی سه نقطه‌ای تست تیرهای منحنی تست تیر طره تست تیرهای مستقیم تست مخازن استوانه ای (انتها باز و انتها بسته) تست پیچش تست کشش و برش تست ضربه تست سختی تست کشش، فشار و خمش صنعتی تست خستگی چرخشی چهار نقطه ای کارگاه GC و HPLC کدورت سنج (Turbidimeter ) Differential Scanning Calorimetery(DSC) Thermogravimetric Analysis(TGA) Thermogravimetric Analysis(TGA) تست سفتی خمشی دوربین حرارتی FLIR C2 رطوبت سنج چوب و مواد 98702 پراب حرارت سنج سطحیTP-K03 سانتریفیوژ ارزیابی کیفی عسل از لحاظ بیوشیمیایی وورتکس دسیکاتور هود شیمیایی میکروسکوپ نوری اینورت هود شیمیایی ترازو d= 0.001 هیتر استیرر میکروسکوپ نوری (Nuclear Magnetic Resonance (NMR دستگاه آنالیز عنصری CHNS/O دستگاه Melting point(دستگاه تعیین نقطه ذوب) میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) GC-Mass Atomic force microscope PCR الکتروفورز میکروفیوژ تست ارزیابی سیتوتوکسیسیتی سلولی به روشMTT Gel Documentation Systems الکتروفورز عمودی الکتروفورز افقی Thermocycler Fluorescence Microscope Nanodrop Cytation3 کروماتوگرافی لایه نازک با عملکرد بالا میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope شیکر شیکر اندازه گیری مقاومت سطحی عملیات حرارتی در هوا تا دمای 1450 سانتریفوژ کوره هوموژنایزر PCR PCR الایزاریدر مغناطیس سنج VSM طیف نگار ماوراء بنفش-مرئی Uv-Vis PCR شناسایی اسپکتروفتومتر UV-VIS کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با دتکتور فلورسانس کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC ) - جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون تست های آنتی باکتریال(MBC-MIC) جداسازی و فیلتراسیون خشک کن انجمادی( Freeze dryer ) الکتروشیمی (پتانسیواستات / گالوانواستات) تعیین میزان مقاومت در برابر اسید آزمون لکه گذاری میزان آب موجود در حلال ها انواع تیتراسیون انواع تقطیر فرمولاسیون حلال ها و تینر های ترکیبی و خاص شناسایی فرمولاسیون حلال ها و تینرهای ناشناس فرمولاسیون رنگ فرمولاسیون رزین پلیمری فرمولاسیون انواع ترکیبات شیمیایی ساخت نمونه ازمایشگاهی پلیمرهای امولسیونی، سوسپانسیونی، محلولی فرمولاسیون چسب رآکتور شیمیایی پایلوت اندازه گیری مقاومت در برابر قلیا تعیین مدت زمان خشک شدن سطحی تعیین مدت زمان خشک شدن کامل تعیین حداکثر زمان سخت شدن کامل تعیین حداکثر میزان جذب آب سختی سنجی مدادی براقیت سنجی تک زاویه ای براقیت سنجی دو زاویه ای براقیت سنجی سه زاویه ای براقیت سنجی DOI براقیت سنجی HAZE پردازش تصویر آنالیز دانه بندی( اندازه ذرات یا تجمعات) تعیین وزن مخصوص( دانسیته) PH متر تعیین رسانایی محلول رفرکتومتر آسیاب و دیسپرس کننده انواع ذرات معدنی و نانوذرات بدون اصلاح سطحی در حلال ها و محمل های پلیمری تا طرفیت یک تا دو کیلوگرم انواع راکتورهای شیمیایی جهت سنتز مواد شیمیایی آلی با ظرفیت 250سی سی تا 2 کیلوگرم تعیین درصد جامد وزنی پشت پوشی مقایسه ظاهری فیلم ترو خشک حداکثر میزان جذب ظاهری آب حداکثر میزان مواد معدنی حداکثر میزان مواد معدنی حداقل درصد موادغیرفرار مقومت در برابر آب مقاومت در برابر پاک کننده مقاومت در برابر حلال های نفتی مقاومت در برابر محلول نمک طعام مقاومت به ته نشینی تعیین حداقل دمای تشکیل فیلم تعیین عدد اسیدی عدد صابونی شدن عدد هیدروکسیل Freeze Thaw Stability نقطه اشتعال طیف سنجی جذب اتمی با شعله - FAAS ضخامت سنجی فیلم نازک(زیرآیند فلزی) ضخامت سنجی فیلم نازک(زیرآیند غیرفلزی) تعیین ویسکوزیته با فوردکاپ تعیین ویسکوزیته با بروکفیلد پروفایل رئولوژیکی سنجش دانسیته مایعات با پیکنومتری فیلم کش فیلم کش کراس کات مندرل مخروطی مندرل استوانه ای دستگاه هضم و انحلال نمونه با روش میکرو ویو دستگاه خرد کن فکی دستگاه آسیاب گلوله ای طیف سنجی گسیل اپتیکی پلاسمای جفت شده القایی - ICP-OES دستگاه اندازه گیری مساحت سطح ویژه و تخلل مواد - BET کروماتوگرافی گازی - GC طیف سنجی مرئی - ماورای بنفش UV-VIS طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز - FT-IR اندازه گیری حلال های باقیمانده اندازه گیری ناخالصی داروها با HPLC طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس - XRF اندازه گیری هولو سلولز oven (گرمخانه) CBR آزمایشگاهی آزمایش تک محوری خاک آزمایش هیدرومتری الک دانه بندی خاک آزمایش تعیین حد روانی خاک آزمایش تراکم استاندارد و اصلاح شده نفوذپذیری با بار ثابت و بار افتان تحکیم برش مستقیم سه محوری خاک خرد کن مصالح ساختمان لس آنجلس -سایش مصالح سنگی آزمایش شناسایی طیف سنجی رامان(Raman Spectroscopy) دستگاه تست مقاومت فشاری خمشی و کششی ملات سیمان Lab Flotation Deinking (آزمون مرکب زدایی به روش شناورسازی ) Nanodrop 2000 Dynamic Drainage Jar دستگاه اندازه گیری آبگیری و ماندگاری دینامیکی کاغذ ) Fines Content Measurement تعیین میزان نرمه خمیر کاغذ با دستگاه DDJ Cellulose Degree of Polymerization (تعیین درجه پلیمریزاسیون سلولز آماده سازی نمونه با هاون آگات دستگاه Spectrophotometer آزمون مقاومت در برابر کشش کاغذ (Tensile Strength Measurement) آزمون مقاومت در برابر پاره شدن کاغذ (Tear Strength Measurement) Canadian Standard Freeness(دستگاه اندازه گیری درجه روانی بر اساس استاندارد کانادایی) Kappa Number Test (آزمون تعیین عدد کاپا خمیر ) Ash Measurment Test (آزمون تعیین خاکستر ) Caliper Measurement (اندازه گیری ضخامت کاغذ ) Paper Burst Test )آزمون مقاومت در برابر ترکیدن ) Paper Optical Properties (آزمون تعیین ویژگی های نوری کاغذ ) Cobb Test (آزمون جذب آب کاب ) Gurley Air Resistance (آزمون مقاومت به عبور هوای Gurley ( Wood Flour Preparation(Grinding and Screening ) تهیه آرد چوب (آسیاب و غربال ) Cellulose Content Measurement (اندازه گیری سلولز ) Lignin Conten Measurement )اندازه گیری لیگنین ) Water Retention Value TableTop Centrifuge (دستگاه سانتریفیوژ Ultrasonic Processor دستگاه سونیکاتور(التراسونیک ) هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه درتهران استخراج اسانس کروماتوگرافی گازی2(بدون تفسیر) اسپکتروفوتومتر UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection میكروسكوپ نیروی اتمی AFM دستگاه کوره گرافیتی میکروسکوپ نوری Olympus PMG3 دستگاه جذب اتمی مانت گرم پولیشر اتوماتیک سنباده زنی دستی ارتعاش سنج پرتابل GC-FID مقاومت لایه های نازک حمام التراسونیک طیف سنجی نوری EDAX تعیین غلظت پروتئین به روش Brad Ford با منحنی کالیبراسیون BSA - -- جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون - کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا لایه نشانی اسپینی طیف سنجی مرئی UV-NIR اندازه گیری اثر هال اندازه گيري مقاومت مغناطيسي اندازه گیری اثر کر و فارادی اندازه گیری امپدانس مغناطیسی تا فرکانس MHz 15 لایه نشانی الکتروشیمیایی پارامتر COD PVD Coating طیف سنجی UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection Irradiance Measurement Raman/LIF اندازه گیری پاسخ های طیفی نمونه های مگنتواپتیکی در هندسه های فارادی و کر اندازه گيري پاسخ مگنتوالکتريک نمونه ها ثبت پاسخ دورنگی دایروی مغناطیسی و غیر مغناطیسی ضخامت سنجي اپتيکي PLD Coating طیف سنجی لیزری نانوثانیه استفاده از اتاق تميز کلاس 10 هزار به مساحت 20 متر مربع آنالیز عنصری با روش LIBS کربن آلی خاک عكسبرداری دیجیتال از مقاطع نازک کروماتوگرافی گازی(GC) طیف سنج فرابنفش - مرئی (Spectrometer UV-Vis) طیف سنج فرابنفش - مرئی (جامد) (Diffuse Reflectance UV-Vis Spectrometer) طیف سنج جذب اتمی Atomic Absorption Spectrometer(AAS)) طیف سنج فلورسانس (Fluorescence Spectrometer) طیف سنج فروسرخ (FT-IR Spectrometer) ماکروویو (Microwave) دستگاه الکتروشیمی µ AutoLab III دستگاه آنالیز عنصری CHNS دستگاه آنالیز حرارتی - گرماسنجی تفاضلی - طیف سنج جرمی (TGA- DTA-MS) ترمو راكتور (هاضم) كوره الكتریكی سانتریفیوژ دور بالا فتومتر کروماتوگرافی گازی2 GC-MS طیف‌سنج مرئى - فرابنفش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(1) کروماتوگرافی مایع lc -ms- طیف‌سنجی جرمی - طیف‌سنجی جرمی کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا(HPTLC)5) طیف‌سنج مادون قرمز تبدیل فوریه کروماتوگرافی گازی2(با تفسیر) کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(2) تفرق نور پویا کروماتوگرافی گازی 1- طیف سنجی جرمی - طیف سنجی جرمی طیف سنجی نور گسیلی (OES) زاویه تماس (Contact Angle)

حوزه نانو و علم سطح

نانو تکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی برای کنترل آنهاست. هدف اصلی اکثر تحقیقات نانو تکنولوژی شکل‌ دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. نانو تکنولوژی در الکترونیک ، زیست ‌شناسی ، ژنتیک ، هوانوردی و حتی در مطالعات انرژی بکار برده می‌شود.

فناوري  نانو واژه اي است كلي كه به تمام فناوري هاي پيشرفته در عرصه كار با مقياس نانو اطلاق مي شود. معمولا منظور از مقياس نانو، ابعادي در حدود 1nm تا 100nm مي باشد. (1 نانومتر يک ميليارديم متر است).   فناوري نانو، هنر و علم دستكاري و بازچيني اتم ها براي ساخت مواد، ابزارها و سيستم هاي مفيد در مقياس يك ميليارديم متر است.    نانوتكنولوژي توليد مولكولي يا به عبارت دیگر، ساخت اشيا در سایزهای اتم به اتم، مولكول به مولكول توسط روبات های برنامه ريزي شده در مقياس نانومتريك است.    نانوتکنولوژی، فناوری جديدی است که تمام دنيا را فرا گرفته است. گفته می شود که این فناوری، بخشی از آينده نيست بلکه همه آينده خواهد بود. 

علم و فناوري نانو ( نانو علم و نانو تكنولوژي) توانائي بدست گرفتن كنترل ماده در ابعاد نانومتري (ملكولي) و بهره برداري از خواص و پديده هاي اين بعد در مواد، ابزارها و سيستم هاي نوين است. اين تعريف ساده خود دربرگيرنده معاني زيادي است. به عنوان مثال فناوري نانو با طبيعت فرا رشته اي خود، در آينده در برگيرنده همه ي فناوريهاي امروزين خواهد بود و به جاي رقابت با فن آوري هاي موجود، مسير رشد آنها را در دست گرفته و آنها را به صورت « يك حرف از علم» يكپارچه خواهد كرد

ميليونها سال است كه در طبيعت ساختارهاي بسيار پيچيده با ظرافت نانومتري ( ملكولي ) - مثل يك درخت يا يك ميكروب - ساخته مي شود. علم بشري اينك در آستانه چنگ اندازي به اين عرصه است، تا ساختارهائي بي نظير بسازد كه در طبيعت نيز يافت نمي شوند. فناوري نانو كاربردهاي را به منصه ظهور مي رساند كه بشر از انجام آن به كلي عاجز بوده است و پيامدهائي را در جامعه برجا مي گذارد كه بشر تصور آنها را هم نكرده است.

طیف سنجی نور گسیلی (OES) Ellipsometry پردازش پلاسمایی با دستگاه کلینر (Plasma Cleaner) لایه‌نشانی و پردازش با RF به روش PECVD زاویه تماس (Contact Angle) کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا(HPTLC)5) کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(1) طیف‌سنج مرئى - فرابنفش عكسبرداری دیجیتال از مقاطع نازک طیف سنجی لیزری نانوثانیه PLD Coating ثبت پاسخ دورنگی دایروی مغناطیسی و غیر مغناطیسی ضخامت سنجي اپتيکي اندازه گیری پاسخ های طیفی نمونه های مگنتواپتیکی در هندسه های فارادی و کر اندازه گيري پاسخ مگنتوالکتريک نمونه ها اندازه گیری پاسخ های طیفی نمونه های مگنتواپتیکی در هندسه های فارادی و کر PVD Coating PVD Coating آنالیز عنصری با روش LIBS UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection Irradiance Measurement لایه نشانی Raman/LIF اندازه گیری پسماند پاسخهای مگنتو اپتیکی مانند چرخش فارادی و چرخش کر لایه نشانی الکتروشیمیایی تهیه قرص از مواد اولیه جامد لایه نشانی تبخیری اندازه گیری اثر هال اندازه گیری امپدانس مغناطیسی تا فرکانس MHz 15 استفاده از اتاق تميز کلاس 10 هزار به مساحت 20 متر مربع طیف سنجی مرئی UV-NIR عملیات حرارتی در هوا تا دمای °C 1200 عملیات حرارتی تحت خلا تا دمای °C 700〖10〗^(-2)mbar لایه نشانی اسپینی AFM SEM FE-SEM STM تعیین غلظت پروتئین به روش Brad Ford با منحنی کالیبراسیون BSA EDAX Poling فیلمهای پلیمری طیف سنجی نوری مقاومت لایه های نازک GC-FID جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون - کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا سنباده زنی دستی پولیشر اتوماتیک مانت گرم میکروسکوپ نوری Olympus PMG3 میكروسكوپ نیروی اتمی AFM اسپکتروفوتومتر UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection اندازه گیری امپدانس مغناطیسی بزرگ (فرکانس پایین تا 45 مگاهرتز) اندازه گیری امپدانس مغناطیسی بزرگ (فرکانس بالا تا 20 گیگاهرتز) اندازه گیری تشدید فرومغناطیس تا فرکانس 20 گیگاهرتز کروماتوگرافی گازی2(بدون تفسیر) سرور پردازشی اچ پی هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه ها خارج Ultrasonic Processor دستگاه سونیکاتور(التراسونیک ) دستگاه Spectrophotometer آزمون مقاومت در برابر کشش کاغذ (Tensile Strength Measurement) آماده سازی نمونه با هاون آگات آزمایش شناسایی طیف سنجی رامان(Raman Spectroscopy) آزمایش شناسایی اولیه گوهرها میکروسکوپ SPM طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز - FT-IR دستگاه اندازه گیری مساحت سطح ویژه و تخلل مواد - BET طیف سنجی گسیل اپتیکی پلاسمای جفت شده القایی - ICP-OES مندرل استوانه ای مندرل مخروطی کراس کات فیلم کش فیلم کش پروفایل رئولوژیکی سنجش دانسیته مایعات با پیکنومتری تعیین ویسکوزیته با فوردکاپ تعیین ویسکوزیته با بروکفیلد ضخامت سنجی فیلم نازک(زیرآیند فلزی) ضخامت سنجی فیلم نازک(زیرآیند غیرفلزی) نقطه اشتعال Freeze Thaw Stability عدد هیدروکسیل عدد صابونی شدن تعیین عدد اسیدی تعیین حداقل دمای تشکیل فیلم مقاومت به ته نشینی مقاومت در برابر محلول نمک طعام مقاومت در برابر حلال های نفتی مقاومت در برابر پاک کننده مقومت در برابر آب حداقل درصد موادغیرفرار حداکثر میزان مواد معدنی حداکثر میزان مواد معدنی حداکثر میزان جذب ظاهری آب مقایسه ظاهری فیلم ترو خشک پشت پوشی تعیین درصد جامد وزنی انواع راکتورهای شیمیایی جهت سنتز مواد شیمیایی آلی با ظرفیت 250سی سی تا 2 کیلوگرم آسیاب و دیسپرس کننده انواع ذرات معدنی و نانوذرات بدون اصلاح سطحی در حلال ها و محمل های پلیمری تا طرفیت یک تا دو کیلوگرم رفرکتومتر تعیین رسانایی محلول PH متر تعیین وزن مخصوص( دانسیته) آنالیز دانه بندی( اندازه ذرات یا تجمعات) پردازش تصویر براقیت سنجی HAZE براقیت سنجی DOI براقیت سنجی سه زاویه ای براقیت سنجی دو زاویه ای براقیت سنجی تک زاویه ای سختی سنجی مدادی تعیین حداکثر میزان جذب آب تعیین حداکثر زمان سخت شدن کامل تعیین مدت زمان خشک شدن کامل تعیین مدت زمان خشک شدن سطحی اندازه گیری مقاومت در برابر قلیا رآکتور شیمیایی پایلوت فرمولاسیون چسب ساخت نمونه ازمایشگاهی پلیمرهای امولسیونی، سوسپانسیونی، محلولی فرمولاسیون انواع ترکیبات شیمیایی فرمولاسیون رزین پلیمری فرمولاسیون رنگ شناسایی فرمولاسیون حلال ها و تینرهای ناشناس فرمولاسیون حلال ها و تینر های ترکیبی و خاص انواع تقطیر انواع تیتراسیون میزان آب موجود در حلال ها آزمون لکه گذاری تعیین میزان مقاومت در برابر اسید کارگاه های آموزشی الکتروشیمی (پتانسیواستات / گالوانواستات) خشک کن انجمادی( Freeze dryer ) پردازش پلاسمایی با پلاسما جت هلیوم (He Plasma Jet) شناسایی PCR پردازش پلاسمایی با پلاسما جت آرگون (Ar Plasma Jet) طیف نگار ماوراء بنفش-مرئی Uv-Vis میکروسکوپ Invert مغناطیس سنج VSM الایزاریدر PCR ژل داک اسپکتروفوتومتر PCR هوموژنایزر سانتریفوژ عملیات حرارتی در هوا تا دمای 1450 اندازه گیری مقاومت سطحی شیکر میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope Cytation3 Fluorescence Microscope میکروفیوژ اتوکلاو Atomic force microscope میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) (Electrospinning (Full Option (Nuclear Magnetic Resonance (NMR میکروسکوپ نوری هیتر استیرر ترازو d= 0.001 هود شیمیایی میکروسکوپ نوری اینورت هود شیمیایی دسیکاتور وورتکس سانتریفیوژ کند و پاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم جاروب Z آنالیز LIF و تحلیل طیف با دستگاه طیف سنج فلورسانس القای لیزری Ellipsometry مشخصه یابی منابع نوری طیف سنجی بازتابی و عبوری نمونه های محلول و لایه نازک خدمات ساخت لایه های نازک با روش لیتوگرافی تماسی الکترو ریسی (Electro spinning ) ساخت تراشۀ میکروفلوئیدیک Jar Test هیتر - همزن پمپ سرنگی (Syring e Pump میکروسکوپ میکروسکوپ (Inverted microscope ) همزن مکانیکی دیجیتال پردازش پلاسمای اتمسفری پمپ سرنگی (Syring e Pump Ball Mill (آسیاب گلوله ای ) ترازو 0.001 میکروپلیت ریدر فرمانتور(Fermentation) کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC) - جداسازی و اندازه گیری بدون منحنی کالیبراسیون انکوباتور شیکردار امکانات سنتز نانوذره ی نقره کلوئید نانو ذرات نقره با غلظتppm 10 - 500 در میلی لیتر دستگاه سوپر کامپیوتر - پردازش موازی ۶۴ نودی دستگاه آون خلاء - ۴۹ لیتری دستگاه اولتراسونیک UP400S (۴۰۰W، ۲۴kHz) تست فشار تست برش تست خمش ۴ نقطه تست خمش ۳ نقطه تست کشش و فشار بر روی صفحات مربعی طراحی و ساخت فیکسچرهای تخصصی خدمات ساخت افزایشی - پرینتر سه بعدی محاسبات سریع المان محدود یا CFD دستگاه اندازه گیری سطح مخصوص و سنجش تخلخل دستگاه اندازه گیری قطر ذرات دستگاه خردکن فکی دستگاه آسیاب گلوله ای سیاره ای دستگاه الک برقی ترانس AC فرکانس بالا ترانس AC ولتاژ بالا دستگاه منبع تغذیه AC گرده شناسی دستگاه منبع تغذیه Pulsed-DC دستگاه منبع تغذیه DC ولتاژ بالا پلیت ریدر منبع نور پالسی دوربین پرسرعت Basler دوربین نیکون با پایه حرفه ای منبع نور لیزری 532nm 1000mW خشک کن انجمادی میکرواسپکتروفوتومتر (PL) تست عایقی تست استقامت الکتریکی تست تانژانت دلتا تست ضریب تلفات عایقی تست ولتاژ پایداری ضربه صاعقه تست تخلیه الکتریکی کرونا تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک تست ظرفیت خازن تست دی الکتریک تست مقاومت ویژه حجمی و عایقی تست جریان بالا تست الکترو مکانیکال تست عایقی تست استقامت الکتریکی تست تخلیه جزئی تست تانژانت دلتا تست ضریب تلفات عایقی تست تخلیه الکتریکی کرونا تست ولتاژ پایداری ضربه صاعقه تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک تست ظرفیت خازن تست دی الکتریک تست مقاومت ویژه حجمی و عایقی تست جریان بالا تست الکترو مکانیکال میکروسانتریفیوژیخچالدار تعیین در صد رطوبت سلنتزیفیوژیخچالدار حجم های 15 و 50 تست تانژانت دلتا Virtual Reality

مرکز محاسبات

کامپیوتر در این عصر تمام زندگی را تحت الشعاع قرار داده است، یکی از این زمینه ها فناوری نانو است. هرچه تعداد مولکول ها و اتم هایی که می خواهیم درگیر کنیم بیشتر شود، به همان نسبت نیاز است که محاسبات بیشتر و پیچیده تری صورت بگیرد. روش محاسبات بر مبنای کلاسه، روشی است که به وسیله آن یک محاسبه بین ماشین های مختلف تقسیم و محاسبات انجام شده، نتیجه به دست می آید.ابر رایانه ها (سوپر کامپیوترها) قویترین رایانه های موجود در دنیا هستند که قادرند با انجام چند هزار میلیارد عملیات در ثانیه مسایل پیچیده علمی و صنعتی را حل کنند. این رایانه ها امروزه با استفاده از فناوری کلاستر ساخته می شوند.

تکنولوژی کلاستر به عنوان فناوری ساخت ابررایانه ها امروزه در بیش از ۸۰درصد ابررایانه های برتر جهان استفاده می شود.

در گذشته ابررایانه ها شامل سیستم بزرگی متشکل از هزاران رایانه بود اما از سال ۱۹۹۲ به بعد با ورود فناوری کلاستر ابررایانه هایی با قدرت پردازش چندین ده برابر ایجاد شد. یک کلاستر گونه ای از سیستم پردازش موازی و یا توزیعی است و شامل مجموعه ای از رایانه های مستقل و متصل به هم است که به عنوان یک منبع محاسباتی یکپارچه و واحد با یکدیگر کار می کنند. با توجه به تجمیع و یکپارچه کردن منابع محاسباتی مانند پردازشگرهای اصلی، این نوع از سیستم ها دارای قدرت پردازشی بسیار بالا در حل شبیه سازی ها و مدل سازی های علمی و مهندسی هستند. در این روش از کمک پردازنده هایی نیز استفاده می شود که از آن جمله می توان به GPU یا (Graphic Processor Unit) اشاره کرد.

Virtual Reality - سرور DL380 Gen9 8SFF HP ProLiant تست تانژانت دلتا کارگاه پایتون و علم داده کارگاه یادگیری عمیق با استفاده از تنسورفلو و کراس سلنتزیفیوژیخچالدار حجم های 15 و 50 تعیین در صد رطوبت چمبر (تست پایداری) کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با دتکتور uv میکروسانتریفیوژیخچالدار تست الکترو مکانیکال تست جریان بالا تست مقاومت ویژه حجمی و عایقی تست دی الکتریک تست ظرفیت خازن تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک تست ولتاژ پایداری ضربه صاعقه تست تخلیه الکتریکی کرونا تست ضریب تلفات عایقی تست تانژانت دلتا تست تخلیه جزئی تست استقامت الکتریکی تست عایقی تست الکترو مکانیکال تست جریان بالا تست مقاومت ویژه حجمی و عایقی تست دی الکتریک تست ظرفیت خازن تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک تست تخلیه الکتریکی کرونا تست ولتاژ پایداری ضربه صاعقه تست ضریب تلفات عایقی تست تانژانت دلتا تست استقامت الکتریکی تست عایقی میکرواسپکتروفوتومتر (PL) کارت داده برداری NI DAQ-USB 6000 گرده شناسی سامانه پردازش موازی محاسبات سریع المان محدود یا CFD دستگاه سوپر کامپیوتر - پردازش موازی ۶۴ نودی (Nuclear Magnetic Resonance (NMR کارگاه سرمد اردیبهشت 98 کارگاه سرمد آذر 98 کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با دتکتور فلورسانس شناسایی اشیاء کشف جعل و تقلب در رسانه‌های دیجیتال شناسایی نوع فعالیت انجام‌شده توسط انسان در ویدئو ساخت مجموعه‌داده دیجیتال‌ شامل: جمع‌آوری داده و حاشیه‌نویسی دسته‌بندی موضوعی متون عملیات بر روی متون زبان فارسی و انگلیسی مشاوره در زمینه‌های یادگیری ماشین، شبکه‌های عصبی مصنوعی، داده‌کاوی (متن‌ کاوی) سامانه سرمد +Emotive Epoc ساکادومتر (Saccadometer Advanced) کروماتوگرافی گازی2(بدون تفسیر) کارگاه آموزش نحوه بهره برداری از سرمد EEG8 amplifier JAZZ-novo Eye tracking system عملیات حرارتی در هوا تا دمای °C 1200 اندازه گیری امپدانس مغناطیسی تا فرکانس MHz 15 آنالیز گازی (GC, FID ,TCD Detector) زاویه تماس (Contact Angle)

حوزه مواد اپتیکی و لیزری

تهیه و تولید مواد مورد نیاز چیدمان های اپتیکی و لیزری اعم از کاواک های تشدید، آینه های مورد نیاز و ساخت چیدمان های لیزری و اپتیکی در این حوزه می باشد. از سویی ساخت و مشخصه یابی المان های مورد نیاز در زمینه مخابرات نوری و لیزر از جمله فعالیت های مهم این گروه می باشد.

زاویه تماس (Contact Angle) طیف سنجی نور گسیلی (OES) Ellipsometry پردازش پلاسمایی با دستگاه کلینر (Plasma Cleaner) کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(1) پلاریمتر طیف‌سنج مرئى - فرابنفش سانتریفیوژ دور بالا استریو میکروسکوپ دو چشمی ترمو راكتور (هاضم) EC متر رومیزی فتومتر عكسبرداری دیجیتال از مقاطع نازک آنالیز عنصری با روش LIBS UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection Thermal Test Optical Dispersion Tests Optical Dispersion Tests آنالیز عنصری با روش LIBS دستگاه ردیابی حرکات چشم - مدل متحرک (Eye tracking glass- ETG) عملیات حرارتی تحت خلا تا دمای °C 700〖10〗^(-2)mbar استفاده از ليزر فيبري به توان 50 وات استفاده از ليزر فيبري به توان 50 وات طیف سنجی مرئی UV-NIR اندازه گیری اثر کر و فارادی STM AFM اندازه گیری پسماند پاسخهای مگنتو اپتیکی مانند چرخش فارادی و چرخش کر طیف سنجی SDH tests UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection Irradiance Measurement Raman/LIF Irradiance Measurement Raman/LIF اندازه گیری پاسخ های طیفی نمونه های مگنتواپتیکی در هندسه های فارادی و کر اندازه گيري پاسخ مگنتوالکتريک نمونه ها ثبت پاسخ دورنگی دایروی مغناطیسی و غیر مغناطیسی ثبت پاسخ دورنگی دایروی مغناطیسی و غیر مغناطیسی ضخامت سنجي اپتيکي استفاده از اتاق تميز کلاس 10 هزار به مساحت 20 متر مربع طیف سنجی لیزری نانوثانیه PLD Coating اندازه گيري توان يا انرژي ليزر ثبت پروفايل پرتو ليزر استفاده از ليزر ياگ پالسي نانوثانيه با انرژي 200 ميني ژول استفاده از ليزر ياگ پالسي نانو ثانيه با انرژي 500 ميني ژول استفاده از ليزر فمتوثانيه با انرژي نانو ژول جوش فيبري معمولي جوش فيبري PM اسپکتروفوتومتر UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection میكروسكوپ نیروی اتمی AFM طیف سنجی نوری آماده سازی نمونه با هاون آگات طراحی و ساخت لوازم آزمایشگاهی و الکترونیکی هزینه تست برای هر نمونه روغن درداخل دانشگاه (استقامت الكتریكی وضریب تلفات عایقی و مقاومت مخصوص و عدد عایقی) هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) روی هر شینه ژنراتور هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه ها خارج آزمایش افزایش درجه حرارت سیم پیچ وروغن ترانسفورماتور20كیلوولت استاندارد هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) روی هر شینه ژنراتورخارج ازتهران آزمایش شناسایی اولیه گوهرها آزمایش شناسایی طیف سنجی رامان(Raman Spectroscopy) تعمیرات لوازم آزمایشگاهی خدمات چاپ علوم زمین دستگاه اندازه گیری مساحت سطح ویژه و تخلل مواد - BET طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز - FT-IR ضخامت سنجی فیلم نازک(زیرآیند غیرفلزی) ضخامت سنجی فیلم نازک(زیرآیند فلزی) تعیین ویسکوزیته با فوردکاپ پروفایل رئولوژیکی تعیین ویسکوزیته با بروکفیلد سنجش دانسیته مایعات با پیکنومتری فیلم کش کراس کات فیلم کش مندرل مخروطی مندرل استوانه ای تعیین میزان مقاومت در برابر اسید آزمون لکه گذاری میزان آب موجود در حلال ها انواع تیتراسیون انواع تقطیر فرمولاسیون حلال ها و تینر های ترکیبی و خاص شناسایی فرمولاسیون حلال ها و تینرهای ناشناس فرمولاسیون رنگ فرمولاسیون رزین پلیمری فرمولاسیون انواع ترکیبات شیمیایی ساخت نمونه ازمایشگاهی پلیمرهای امولسیونی، سوسپانسیونی، محلولی فرمولاسیون چسب رآکتور شیمیایی پایلوت اندازه گیری مقاومت در برابر قلیا تعیین مدت زمان خشک شدن سطحی تعیین مدت زمان خشک شدن کامل تعیین حداکثر زمان سخت شدن کامل تعیین حداکثر میزان جذب آب سختی سنجی مدادی براقیت سنجی تک زاویه ای براقیت سنجی دو زاویه ای براقیت سنجی سه زاویه ای براقیت سنجی DOI براقیت سنجی HAZE پردازش تصویر آنالیز دانه بندی( اندازه ذرات یا تجمعات) تعیین وزن مخصوص( دانسیته) PH متر تعیین رسانایی محلول رفرکتومتر آسیاب و دیسپرس کننده انواع ذرات معدنی و نانوذرات بدون اصلاح سطحی در حلال ها و محمل های پلیمری تا طرفیت یک تا دو کیلوگرم انواع راکتورهای شیمیایی جهت سنتز مواد شیمیایی آلی با ظرفیت 250سی سی تا 2 کیلوگرم تعیین درصد جامد وزنی پشت پوشی مقایسه ظاهری فیلم ترو خشک حداکثر میزان جذب ظاهری آب حداکثر میزان مواد معدنی حداکثر میزان مواد معدنی حداقل درصد موادغیرفرار مقومت در برابر آب مقاومت در برابر پاک کننده مقاومت در برابر حلال های نفتی مقاومت در برابر محلول نمک طعام مقاومت به ته نشینی تعیین حداقل دمای تشکیل فیلم تعیین عدد اسیدی عدد صابونی شدن عدد هیدروکسیل Freeze Thaw Stability نقطه اشتعال میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope اندازه گیری مقاومت سطحی طیف نگار ماوراء بنفش-مرئی Uv-Vis تحلیل گر طیف نوری دستگاه جوش فیبر بزرگ یا PM دستگاه برش فیبر بزرگ یا PM دستگاه برش فیبر معمولی ( مخابراتی) دستگاه جوش فیبر معمولی میکروسکوپ نوری اینورت برش شیشه ITO و FTO دستگاه روکش دهنده فیبر ساخت تراشۀ میکروفلوئیدیک خدمات ساخت لایه های نازک با روش لیتوگرافی تماسی طیف سنجی بازتابی و عبوری نمونه های محلول و لایه نازک مشخصه یابی منابع نوری Ellipsometry آنالیز LIF و تحلیل طیف با دستگاه طیف سنج فلورسانس القای لیزری جاروب Z کند و پاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم دستگاه سوپر کامپیوتر - پردازش موازی ۶۴ نودی خدمات ساخت افزایشی - پرینتر سه بعدی طراحی و ساخت فیکسچرهای تخصصی گرده شناسی دستگاه منبع تغذیه AC ترانس AC ولتاژ بالا ترانس AC فرکانس بالا منبع نور لیزری 532nm 1000mW دوربین نیکون با پایه حرفه ای دوربین پرسرعت Basler منبع نور پالسی دستگاه منبع تغذیه DC ولتاژ بالا دستگاه منبع تغذیه Pulsed-DC میکرواسپکتروفوتومتر (PL) تست عایقی تست استقامت الکتریکی تست تانژانت دلتا تست ضریب تلفات عایقی تست ولتاژ پایداری ضربه صاعقه تست تخلیه الکتریکی کرونا تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک تست ظرفیت خازن تست دی الکتریک تست مقاومت ویژه حجمی و عایقی تست جریان بالا تست الکترو مکانیکال تست عایقی تست استقامت الکتریکی تست تخلیه جزئی تست تانژانت دلتا تست ضریب تلفات عایقی تست تخلیه الکتریکی کرونا تست ولتاژ پایداری ضربه صاعقه تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک تست ظرفیت خازن تست دی الکتریک تست مقاومت ویژه حجمی و عایقی تست جریان بالا تست الکترو مکانیکال میکروسانتریفیوژیخچالدار کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با دتکتور uv چمبر (تست پایداری) سلنتزیفیوژیخچالدار حجم های 15 و 50 تست تانژانت دلتا Virtual Reality

مرکز اشعه ایکس

پراش اشعه X برای مطالعه‌ی ساختار مواد بلوری استفاده می‌شود.احیه پرتو X در طیف الکترومغناطیس در محدوده‌ی بین پرتو گاما فرابنفش قرار دارد. با استفاده از این ناحیه ی طیفی می‌توان اطلاعاتی در خصوص ساختار، جنس ماده و نیز تعیین مقادیر عناصر به دست آورد. از این رو روش‌های پراش پرتو x در شیمی تجزیه کاربرد زیادی دارند. برای یک ماده خالص، الگوی پراش پرتو X، همانند اثر انگشت برای آن ماده است. تا کنون الگوی پراش بیش 75000 ترکیب معدنی و آلی جمع‌آوری شده است. با استفاده از این پایگاه داده و با کمک روش جستجو و تطبیق می‌توان ترکیب هر ماده را مشخص نمود.

پراش اشعه ایکس در مشخصه‌یابی ساختار بلوری مواد، از جمله در اندازه‌گیری میانگین فواصل بین لایه‌ها و سری‌های اتمی، تعیین موقعیت تک بلور یا دانه و ترکیب اتم‌ها...، بررسی ساختار کریستالی مواد ناشناخته، تعیین مشخصات ساختاری شامل پارامتر شبکه، اندازه و شکل دانه، در روش XRD با استفاده از رابطه‌ی شرر می‌توان در شرایط خاص اندازه بلورک‌ها را تعیین کرد.

هم چنین در تشخیص فازهای کریستالی و موقعیت آن ها و اندازه‌گیری ضخامت، فیلم های نازک و چند لایه استفاده می‌شود. اگرچه دستگاه پراش پرتو ایکس کاربردهای فراوانی دارد، مهم ترین کاربرد آن در تخمین اندازه بلورک‌ها در ساختارهای بلوری است که در اینجا به چگونگی آن اشاره می‌کنیم.

دستگاه پراش از یک دایره فلزی به نام دایره پراش تشکیل شده است که چشمه‌ی پدیدآورنده پرتو ایکس و آشکارساز روی محیط آن و نمونه مورد نظر در مرکز آن قرار دارند.

Virtual Reality تست تانژانت دلتا سلنتزیفیوژیخچالدار حجم های 15 و 50 چمبر (تست پایداری) میکروسانتریفیوژیخچالدار تست الکترو مکانیکال تست جریان بالا تست مقاومت ویژه حجمی و عایقی تست دی الکتریک تست ظرفیت خازن تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک تست ولتاژ پایداری ضربه صاعقه تست تخلیه الکتریکی کرونا تست ضریب تلفات عایقی تست تانژانت دلتا تست تخلیه جزئی تست استقامت الکتریکی تست عایقی تست الکترو مکانیکال تست جریان بالا تست مقاومت ویژه حجمی و عایقی تست ظرفیت خازن تست دی الکتریک تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک تست تخلیه الکتریکی کرونا تست ولتاژ پایداری ضربه صاعقه تست ضریب تلفات عایقی تست تانژانت دلتا تست استقامت الکتریکی تست عایقی میکرواسپکتروفوتومتر (PL) گرده شناسی Cytation3 آزمایش شناسایی طیف سنجی رامان(Raman Spectroscopy) هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) روی هر شینه ژنراتورخارج ازتهران هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه درتهران آزمایش افزایش درجه حرارت سیم پیچ وروغن ترانسفورماتور20كیلوولت استاندارد هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه ها خارج هزینه تست برای هر نمونه روغن درداخل دانشگاه (استقامت الكتریكی وضریب تلفات عایقی و مقاومت مخصوص و عدد عایقی) آماده سازی نمونه با هاون آگات Single crystal diffractometer Single crystal diffractometer Powder diffractometer

حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری

اپتیک شاخه ای از علم فیزیک است که به مطالعه رفتار و خواص نور مرئی، مادون قرمز و فرابنفش می پردازد و دربسیاری از علوم (ستاره شناسی، مهندسی، پزشکی، عکاسی و...)کاربرد دارد. لیزر نیز به دلیل خواص متمایزش نقش بسيار مهمي در افزايش توليدات صنعتي، گسترش ارتباطات و پيشرفت صنعت چاپ و پزشکی دارد..

طیف سنجی نوری اندازه گیری پارامترهای اپتیکی UV Curing بسته های پردازش تصویر و اندازه گیری خواص نوری بافت میكروسكوپ نیروی اتمی AFM اسپکتروفوتومتر UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection سرور پردازشی اچ پی آماده سازی نمونه با هاون آگات طراحی و ساخت لوازم آزمایشگاهی و الکترونیکی هزینه تست برای هر نمونه روغن درداخل دانشگاه (استقامت الكتریكی وضریب تلفات عایقی و مقاومت مخصوص و عدد عایقی) آزمون مقاومت در برابر کشش کاغذ (Tensile Strength Measurement) هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه ها خارج آزمایش افزایش درجه حرارت سیم پیچ وروغن ترانسفورماتور20كیلوولت استاندارد هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه درتهران هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) روی هر شینه ژنراتورخارج ازتهران آزمایش شناسایی طیف سنجی رامان(Raman Spectroscopy) تعمیرات لوازم آزمایشگاهی دستگاه اندازه گیری مساحت سطح ویژه و تخلل مواد - BET PLD Coating طیف سنجی لیزری نانوثانیه ثبت پاسخ دورنگی دایروی مغناطیسی و غیر مغناطیسی اندازه گیری پاسخ های طیفی نمونه های مگنتواپتیکی در هندسه های فارادی و کر Raman/LIF Irradiance Measurement طیف سنجی اندازه گیری پسماند پاسخهای مگنتو اپتیکی مانند چرخش فارادی و چرخش کر میکروسکوپ نوری اندازه گیری اثر کر و فارادی طیف سنجی مرئی UV-NIR عملیات حرارتی تحت خلا تا دمای °C 700〖10〗^(-2)mbar آنالیز عنصری با روش LIBS SDH tests UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection Optical Loss Tests Optical Gain Tests پردازش پلاسمایی با دستگاه کلینر (Plasma Cleaner) Ellipsometry میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope اندازه گیری مقاومت سطحی خدمات چاپ علوم زمین طیف نگار ماوراء بنفش-مرئی Uv-Vis کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC ) - جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون کند و پاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم جاروب Z آنالیز LIF و تحلیل طیف با دستگاه طیف سنج فلورسانس القای لیزری Ellipsometry مشخصه یابی منابع نوری test devices تابش دهی با لیزرهای پیوسته طول موج موجود 660،532،NIR،UV و... طیف سنجی بازتابی و عبوری نمونه های محلول و لایه نازک خدمات ساخت لایه های نازک با روش لیتوگرافی تماسی ساخت تراشۀ میکروفلوئیدیک دستگاه روکش دهنده فیبر اندازه گیری پارامترهای سنسور نوری و الکتریکی خدمات عمومی دوربین حرارتی FLIR C2 کلیه خدمات کارگاهی نورسنج TES-1339R نورسنج TES-1332A درخشندگی سنج TES-137 میکروسکوپ نوری اینورت گرده شناسی بازرسی چشمی تجهیزات به روش اندوسکوپی (Visual Inspection by Endoscopy) ترانس AC فرکانس بالا ترانس AC ولتاژ بالا دستگاه منبع تغذیه AC دستگاه منبع تغذیه Pulsed-DC دستگاه منبع تغذیه DC ولتاژ بالا پلیت ریدر منبع نور پالسی دوربین پرسرعت Basler دوربین نیکون با پایه حرفه ای منبع نور لیزری 532nm 1000mW میکرواسپکتروفوتومتر (PL) تست عایقی تست استقامت الکتریکی تست تانژانت دلتا تست ضریب تلفات عایقی تست ولتاژ پایداری ضربه صاعقه تست تخلیه الکتریکی کرونا تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک تست دی الکتریک تست ظرفیت خازن تست مقاومت ویژه حجمی و عایقی تست جریان بالا تست الکترو مکانیکال تست عایقی تست تخلیه جزئی تست استقامت الکتریکی تست تانژانت دلتا تست ضریب تلفات عایقی تست تخلیه الکتریکی کرونا تست ولتاژ پایداری ضربه صاعقه تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک تست ظرفیت خازن تست دی الکتریک تست مقاومت ویژه حجمی و عایقی تست جریان بالا طراحی و ساخت فیکسچرهای تخصصی تست الکترو مکانیکال میکروسانتریفیوژیخچالدار چمبر (تست پایداری) سلنتزیفیوژیخچالدار حجم های 15 و 50 تست تانژانت دلتا کارگاه یادگیری عمیق با استفاده از تنسورفلو و کراس دوربین سرعت بالا(Chronos 2.1-HD ) Virtual Reality

حوزه انسان و سلامت

تمام نظریه پردازان و اندیشمندانی كه درباره انسان و چیستی و کیستی وی سخن گفته‌اند، ناگزیر از پرداختن به ماهیت انسان به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بوده اند. درک و تعریف از طبیعت آدمی، مستلزم داشتن روش، ابزار و مواد لازمی است که بی وجود آن هیچ حرکتی در راستای شناختش میسور نمی شود. بنابراین پذیرش یا رد فرضیه یا فرض هایی درباره طبیعت وی، اولین و مهمترین گام بسوی تبیین و تعریف انسان براساس روش و جهت گیری علمی نظریه پرداز خواهد بود که در نهایت برمی گردد به درک از انسان با تفسیر و تشریحی که هر تئوریسین از دریافت هایش از انسان دارد و خمیرمایه اساسی برای توضیح و کالبدشکافی سایر رفتارها و نحوه ورود به سایر ابعاد آدمی را ترسیم می کند که نظریه پرداز درصدد تبیین، تعریف و توصیف  و یا تغییر آن است.

 تحلیل و نگرش، برداشت و دیدگاه، طرز تلقی و تبیین صاحب نظران از انسان و ماهیت وی از عوامل  و مصادر متعدد و متنوعی  نشأت  می گیرد. در واقع آنچه  در تبیین های روانشناختی و سایر حوزه های علوم انسانی می بینیم نمی تواند الزاما مبتنی بر علمی باشد که همگان در آن توافق نظر دارند و این مسئله، جزء لاینفک نگرش های علمی  به بعد روانی ـ اجتماعی بشر و از ویژگی های علوم انسانی است.

 بنابراین، تعریف و تفسیرهای موجود در عالم روانشناسی، علی الخصوص به عنوان تئوری در شخصیت و روان درمانی، به خاستگاه و منابع مختلفی برمی گردد که محصول تجربیات منحصر به فرد مقاطع مختلف زندگی تئوریسین ها و نیز تغییر و تحولات اجتماعی، علمی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی است که نگرش، طرز تلقی و تبیین آنها را از انسان و ماهیت وی شکل داده است و بدینسان، امکان درک از خویشتن و دیگران را میسور می سازد و بر اساس آن تئوری خود را ایجاد می کند. اگرچه نباید این امر بسیار مهم را فراموش کرد که رشد، تحول و  تغییرات عمیق علمی در اعصار مختلف همواره وجود داشته اند و صد البته این حرکت و روند، به سبب ماهیت پویایی دانش،  همیشه رو به رشد  و تعالی داشته  است.

گفتنی است که در بعضی دوره ها جهش و ترقی عظیمی در همه عرصه ها اتفاق افتاده که ابزار، روش و مواد لازم را برای بسط و گسترش حوزه های مختلف علمی ایجاد کرده است. مسلم است که روانشناسی هم از این مقوله به دور نبوده و عمیقا تحت تأثیر تحولات علمی در اعصار مختلف قرار داشته است. از نگرش ها و تئوری های روانشناختی یک قرن پیش تا به امروز شاهد وسیع ترین و عمیق ترین تحولات علمی در تبیین و تعریف ماهیت انسان، آسیب شناسی روانی، روان درمانی و سایر حوزه های روانشناسی بوده ایم و صد البته خواهیم بود.

نظریه پردازی در حوزه روانشناسی شخصیت و روانشناسی بالینی تماما متکی است به تببین ماهیت انسان و هیچ روانشناسی را گریزی نیست از اینکه تکلیف خود را با تعریف و تبیین از طبیعت و ماهیت آدمی که ویژگی ها، صفات، خصایص و عناصر اساسی انسان را در خود دارد روشن سازد تا حرکت های بعدی وی، در راستای تجزیه و تحلیل رفتار و دنیای درونی میسر گردد.

Virtual Reality EEG EMOTIVE Eye Tracker Mind Game ILF کارگاه یادگیری عمیق با استفاده از تنسورفلو و کراس سامانه وبینار تست تانژانت دلتا کارگاه پایتون و علم داده سلنتزیفیوژیخچالدار حجم های 15 و 50 تعیین در صد رطوبت چمبر (تست پایداری) کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با دتکتور uv میکروسانتریفیوژیخچالدار تست الکترو مکانیکال طراحی و ساخت فیکسچرهای تخصصی خدمات ساخت افزایشی - پرینتر سه بعدی محاسبات سریع المان محدود یا CFD دستگاه اندازه گیری قطر ذرات دستگاه اندازه گیری سطح مخصوص و سنجش تخلخل پتانسیواستات/گالوانواستات با پایه پلاروگرافی VA663 تیتراتور اتوماتیک کروماتوگراف یونی مرئی- ماوراء بنفش کروماتوگراف یونی پیشرفته میکروویو دستگاه هضم با اشعه ماوراء بنفش سانتریفیوژ دستگاه تصفیه آب دستگاه تولید آب فوق خالص EEG amplifier واقعیت مجازی oculus تحریک الکتریکی مغز Tobii Eye Tracker 4C حمام سیرکولاسیون Building Cognitive Tasks using Python Building Cognitive Tasks using MATLAB Mathematical modeling of cognitive functions qPCR دستگاه سوپر کامپیوتر - پردازش موازی ۶۴ نودی دستگاه اولتراسونیک UP400S (۴۰۰W، ۲۴kHz) تست برش دستگاه آون خلاء - ۴۹ لیتری تست کشش و فشار بر روی صفحات مربعی تست‌های کشش و فشار گرم تا دمای ۲۰۰ درجه تست خمش ۳ نقطه تست خمش ۴ نقطه تست‌های فشاری دقیق مواد شکننده با سطوح غیر همسطح تست‌های فشار و خمش استخوان کلوئید نانو ذرات نقره با غلظتppm 10 - 500 در میلی لیتر کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC) - جداسازی و اندازه گیری بدون منحنی کالیبراسیون انکوباتور شیکردار امکانات سنتز نانوذره ی نقره فرمانتور(Fermentation) میکروپلیت ریدر اندازه گیری غلظت و فعالیت آمیلاز (Amylase assay) اندازه گیری غلظت و فعالیت لیپاز (Lipase assay) تست آنتی بیوگرام (Disk diffusion) اندازه گیری غلظت پروتئین به روش Brad-ford اندازه گیری غلظت پروتئین به روش Lowry تست جریان بالا تست مقاومت ویژه حجمی و عایقی تست دی الکتریک تست ظرفیت خازن تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک تست ولتاژ پایداری ضربه صاعقه تست تخلیه الکتریکی کرونا تست استقامت الکتریکی تست ضریب تلفات عایقی تست تانژانت دلتا تست تخلیه جزئی تست عایقی تست الکترو مکانیکال تست جریان بالا تست مقاومت ویژه حجمی و عایقی تست ظرفیت خازن تست دی الکتریک تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک تست تخلیه الکتریکی کرونا تست ولتاژ پایداری ضربه صاعقه تست ضریب تلفات عایقی تست تانژانت دلتا ردیاب چشم(eye tracking) تست استقامت الکتریکی تست عایقی میکرواسپکتروفوتومتر (PL) کارت داده برداری NI DAQ-USB 6000 DS5 Isolated Bipolar Constant Current Stimulator - دستگاه بایوفیدبک پلیت ریدر اندازه گیری اسیدهای آمینه با HPLC گرده شناسی میکروسکوپ نوری اینورت هود شیمیایی هود شیمیایی ترازو d= 0.001 (Nuclear Magnetic Resonance (NMR هیتر استیرر میکروسکوپ نوری TES-5322 ارزیابی کیفیت هوا ارزیابی کیفی عسل از لحاظ بیوشیمیایی سانتریفیوژ وورتکس دسیکاتور نویزدوزیمتر TES-1354 صوت سنج دیتالاگر TES-1352S آنالیزر دی اکسید کربن پرتابل AZ 77535 WBGT 8778 (Electrospinning (Full Option میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) Atomic force microscope GC-Mass flowcytometry اتوکلاو میکروفیوژ الکتروفورز PCR الکتروفورز عمودی Gel Documentation Systems تست ارزیابی سیتوتوکسیسیتی سلولی به روشMTT تست انتی باکتریال ول دیفیوژن انجام تستMIC وMBC ساخت تراشۀ میکروفلوئیدیک خدمات ساخت لایه های نازک با روش لیتوگرافی تماسی طیف سنجی بازتابی و عبوری نمونه های محلول و لایه نازک مشخصه یابی منابع نوری Ellipsometry آنالیز LIF و تحلیل طیف با دستگاه طیف سنج فلورسانس القای لیزری جاروب Z کند و پاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC ) - جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با دتکتور فلورسانس خشک کن انجمادی( Freeze dryer ) الکتروکاردیوگرام ECG الکتروانسفالوگرافی EEG الکتروشیمی (پتانسیواستات / گالوانواستات) پاسخ شنیداری ساقه مغز ABR الکترومیوگرافی EMG پردازش پلاسمایی با دستگاه گلاید (Gliding Arc) الایزاریدر انکوباتور شیکر دار اسپکتروفوتومتر الکتروفورز انکوباتور ژل داک PCR اسپکتروفتومتر UV-VIS نوروفیدبک NF/INF (Infra-Low Neurofeedback) تست های آنتی باکتریال(MBC-MIC) پردازش پلاسمایی با دستگاه گلاید (Gliding Arc) پردازش پلاسمایی با پلاسما جت هلیوم (He Plasma Jet) پردازش پلاسمایی با دستگاه گلاید (Gliding Arc) پردازش پلاسمایی با پلاسما جت آرگون (Ar Plasma Jet) PCR خدمات چاپ علوم زمین شیکر شیکر سانتریفوژ کوره هوموژنایزر PCR میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope Cytation3 کروماتوگرافی لایه نازک با عملکرد بالا Fluorescence Microscope Nanodrop Thermocycler الکتروفورز افقی الکتروفورز پردازش پلاسمایی با دستگاه کلینر (Plasma Cleaner) کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا(HPTLC)5) کربن آلی خاک ترکیب بدن تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی (Meta layzer 3B) دوچرخه کارسنج پایی مونارک مدل 894E دستگاه تعادل سنج سیستم ایزوکینتیک New test power جعبه انعطاف پذیری ارزیابی زمان عکس العمل تجزیه و تحلیل حرکات پیگردی چرخان انطباق دو دست سیستم وینا دستگاه بایوفیدبک نروفیدبک الکترومیوگرافی ارزیابی میزان قوس ستون مهره ها ارزیابی قدرت و استقامت عضلانی دستگاه بایوفیدبک و نوروفیدبک 8 کاناله دستگاه ثبت امواج مغزی - مدل متحرک- 64 کاناله (EEGO- 64ch) زمان سنج واکنش سریالی (SRBOX) نرم افزار E-Prime برای تنظیم و ارائه محرکهای آزمایشی نرم افزارهای اندازه گیری توانایی های شناختی دستگاه ردیابی حرکات چشم - مدل ثابت (Eye tracking- RED) تعیین غلظت پروتئین به روش Brad Ford با منحنی کالیبراسیون BSA - جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون - کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا -- تجزیه و تحلیل پرتابل گازهای تنفسی (Meta Max 3B) خدمات چاپ علوم زمین آزمایش شناسایی طیف سنجی رامان(Raman Spectroscopy) مجموعه آزمونهای ویننا (VTS) مجموعه ارزیابی های شناختی CANTAB EyeTribe اندازه گیری ناخالصی داروها با HPLC اندازه گیری حلال های باقیمانده ردیاب چشمی مدل RED250 Mobile System هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه درتهران آماده سازی نمونه با هاون آگات سرور پردازشی اچ پی JAZZ-novo Eye tracking system ساکادومتر (Saccadometer Advanced) +Emotive Epoc EEG8 amplifier بسته های پردازش تصویر و اندازه گیری خواص نوری بافت GC-FID طیف سنجی نوری

حوزه علوم زیستی

گستردگی و تنوع کاربردهای بیوتکنولوژی، تعریف و توصیف آنرا کمی مشکل و متنوع ساخته است. برخی آن را مترادف میکروبیولوژی صنعتی و استفاده از میکروارگانیسم ها می‌دانند و برخی آنرا معادل مهندسی ژنتیک تعریف می‌کنند. اما به طور کلی می توان تعریف زیر را برای بیوتکنولوژی ارائه داد. کاربرد روشهای علمی و فنی در تبدیل بعضی مواد به کمک عوامل بیولوژیک (میکروارگانیسمها، یاخته‌های گیاهی و جانوری و آنزیمها و... ) برای تولید کالا و خدمات در کشاورزی، صنایع غذایی، دارویی، پزشکی و سایر صنایع. هر چند که با گذشت زمان دانشمندان به مفاهیم مشترکی در مورد تعریف بیوتکنولوژی نزدیکشده اند اما هر متخصص و دانشمندی تعریف جداگانه ای از بیوتکنولوژی ارائه می‌دهد. علت این حقیقت را باید در ماهیت بیوتکنولوژی یافت.گستردگی کاربرد بیوتکنولوژی در قرن بیست و یکم به حدی است که اقتصاد، بهداشت، درمان، محیط زیست، آموزش، کشاورزی، صنعت، تغذیه و سایر جنبه‌های زندگی بشر را تحت تاثیر شگرف خود قرار خواهد داد. به همین دلیل اندیشمندان جهان قرن بیست و یکم را قرن بیوتکنولوژی نامگذاری کرده اند.

در جهانی که با رشد انفجاری جمعیت روبروست ، علمی همچون بیوتکنولوژی است که می‌تواند نقش اثرگذاری در تامین غذای نسل حاضر و آینده کشورها داشته باشد. اگر خواهان وجود یک امنیت غذایی سالم، ارزان و کافی باشیم و نگران خرابی منابع غذایی از طریق خشکسالی، سیل، سرمای زودرس، بیماریها و غیره هستیم و همچنین اگر خواستار همگامی بخش کشاورزی با رشد جمعیت کنونی هستیم درحالی که اغلب زمین‌های کشاورزی و تقریبا همه آبهای مورد مصرف کشاورزی در حال استفاده می‌باشند، بیوتکنولوژی به کمک ما می‌آید.

طیف سنجی نوری GC-FID دستگاه جذب اتمی دستگاه کوره گرافیتی JAZZ-novo Eye tracking system EEG8 amplifier اسپکتروفوتومتر UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection میكروسكوپ نیروی اتمی AFM استخراج عصاره ساکادومتر (Saccadometer Advanced) +Emotive Epoc Nanodrop 2000 آزمون مقاومت در برابر کشش کاغذ (Tensile Strength Measurement) دستگاه Spectrophotometer هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه ها خارج COD اندازه گیری هولو سلولز BOD EyeTribe آزمایش شناسایی طیف سنجی رامان(Raman Spectroscopy) الایزا ریدر میكروسكوپ معمولی PCR طیف سنجی گسیل اپتیکی پلاسمای جفت شده القایی - ICP-OES طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز - FT-IR طیف سنجی مرئی - ماورای بنفش UV-VIS کروماتوگرافی گازی - GC طیف سنجی جذب اتمی با شعله - FAAS استفاده از اتاق تميز کلاس 10 هزار به مساحت 20 متر مربع -- جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون - کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا - تعیین غلظت پروتئین به روش Brad Ford با منحنی کالیبراسیون BSA Poling فیلمهای پلیمری استفاده از ليزر فيبري به توان 50 وات استفاده از ليزر فيبري به توان 50 وات کربن آلی خاک کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا(HPTLC)5) پردازش پلاسمایی با دستگاه کلینر (Plasma Cleaner) فتومتر میکرو سانتریفیوژ EC متر رومیزی pH متر رومیزی سانتریفیوژ دور بالا اتوكلاو 75 لیتری ژل داک ژرمیناتور الکتروفورز الکتروفورز افقی Thermocycler Nanodrop Fluorescence Microscope کروماتوگرافی لایه نازک با عملکرد بالا Cytation3 میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope PCR هوموژنایزر کوره سانتریفوژ شیکر شیکر PCR پردازش پلاسمایی با پلاسما جت آرگون (Ar Plasma Jet) پردازش پلاسمایی با دستگاه گلاید (Gliding Arc) پردازش پلاسمایی با پلاسما جت هلیوم (He Plasma Jet) پردازش پلاسمایی با دستگاه گلاید (Gliding Arc) نوروفیدبک NF/INF (Infra-Low Neurofeedback) PCR ژل داک انکوباتور الکتروفورز اسپکتروفوتومتر انکوباتور شیکر دار الایزاریدر پردازش پلاسمایی با دستگاه گلاید (Gliding Arc) الکترومیوگرافی EMG پاسخ شنیداری ساقه مغز ABR الکتروشیمی (پتانسیواستات / گالوانواستات) تست های آنتی باکتریال(MBC-MIC) الکتروانسفالوگرافی EEG الکتروکاردیوگرام ECG خشک کن انجمادی( Freeze dryer ) جداسازی و فیلتراسیون کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با دتکتور فلورسانس اسپکتروفتومتر UV-VIS کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC ) - جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون کند و پاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم جاروب Z آنالیز LIF و تحلیل طیف با دستگاه طیف سنج فلورسانس القای لیزری Ellipsometry مشخصه یابی منابع نوری کارگاه GC و HPLC تست سفتی خمشی طیف سنجی بازتابی و عبوری نمونه های محلول و لایه نازک خدمات ساخت لایه های نازک با روش لیتوگرافی تماسی ساخت تراشۀ میکروفلوئیدیک اتوکلاو (Autoclave ) ژرمیناتورGerminator) هیتر - همزن خشک کن انجمادی (Freeze Dryer ) میکروتوم حمام بن ماری (Water Bath ) ویسکومتر بروکفیلد (Visco Star plus Rotational اسپکتروفتومتر UV-VIS کوره الکتریکی Electrical Furnace کوره گدازه ساز (Godaze Saz Furnace ) Elisa -reader آون (Oven ) ماکروکجلدال(Microkjeldahl ) پرس هیدرولیک (کامپوزیت ) pH مترSartorius هدایت سنجی مایعات توسط Conductometer همزن مکانیکی دیجیتال Rotary Evaporator انجام تستMIC وMBC تست انتی باکتریال ول دیفیوژن تست ارزیابی سیتوتوکسیسیتی سلولی به روشMTT Gel Documentation Systems الکتروفورز عمودی PCR الکتروفورز میکروفیوژ اتوکلاو flowcytometry Inverted Microscope Optical microscope laminar Air Flow Hood (Class II) CO2 Incubator Water Bath Centrifugus pH meter NucleoCounter Hotplate Stirrer Oven Shaker Incubator Concentrator Cell Culture MTT TEST GC-Mass Atomic force microscope میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) (Electrospinning (Full Option دسیکاتور وورتکس سانتریفیوژ ارزیابی کیفی عسل از لحاظ بیوشیمیایی میکروسکوپ نوری هیتر استیرر (Nuclear Magnetic Resonance (NMR ترازو d= 0.001 هود شیمیایی هود شیمیایی میکروسکوپ نوری اینورت گرده شناسی اندازه گیری اسیدهای آمینه با HPLC دستگاه منبع تغذیه AC ترانس AC ولتاژ بالا ترانس AC فرکانس بالا پلیت ریدر پمپ سرنگی 4 کاناله شیکر انکوباتور یخچالدار (Refrigerated Shaker Incubator) دستگاه منبع تغذیه DC ولتاژ بالا دستگاه منبع تغذیه Pulsed-DC منبع نور لیزری 532nm 1000mW دوربین نیکون با پایه حرفه ای دوربین پرسرعت Basler منبع نور پالسی - دستگاه بایوفیدبک کارت داده برداری NI DAQ-USB 6000 خشک کن انجمادی میکرواسپکتروفوتومتر (PL) تست عایقی تست استقامت الکتریکی ردیاب چشم(eye tracking) تست تانژانت دلتا تست ضریب تلفات عایقی تست تخلیه الکتریکی کرونا تست ولتاژ پایداری ضربه صاعقه تست دی الکتریک تست ظرفیت خازن تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک تست مقاومت ویژه حجمی و عایقی تست جریان بالا تست الکترو مکانیکال تست عایقی تست تخلیه جزئی تست تانژانت دلتا تست ضریب تلفات عایقی تست استقامت الکتریکی تست تخلیه الکتریکی کرونا تست ولتاژ پایداری ضربه صاعقه تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک تست ظرفیت خازن تست دی الکتریک تست مقاومت ویژه حجمی و عایقی تست جریان بالا اندازه گیری غلظت و فعالیت آمیلاز (Amylase assay) اندازه گیری غلظت پروتئین به روش Lowry اندازه گیری غلظت پروتئین به روش Brad-ford شیکر انکوباتور تست آنتی بیوگرام (Disk diffusion) انکوباتور یخچالدار ترازو 0.001 تست کشش کامپوزیت (Tensile Strength Device ) هموژنایزر (Homogenizer ) Folding Endurance Tester فرمانتور(Fermentation) اندازه گیری غلظت و فعالیت لیپاز (Lipase assay) میکروپلیت ریدر امکانات سنتز نانوذره ی نقره انکوباتور شیکردار کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC) - جداسازی و اندازه گیری بدون منحنی کالیبراسیون کلوئید نانو ذرات نقره با غلظتppm 10 - 500 در میلی لیتر تست‌های فشار و خمش استخوان تست‌های فشاری دقیق مواد شکننده با سطوح غیر همسطح تست خمش ۴ نقطه تست خمش ۳ نقطه تست‌های کشش و فشار گرم تا دمای ۲۰۰ درجه تست کشش و فشار بر روی صفحات مربعی انواع لودسل دیافراگمی و S شکل تست‌ کشش تست برش تست فشار دستگاه اولتراسونیک UP400S (۴۰۰W، ۲۴kHz) دستگاه آون خلاء - ۴۹ لیتری qPCR حمام سیرکولاسیون گلاوباکس حمام آلتراسونیک دستگاه تولید آب فوق خالص دستگاه تصفیه آب سانتریفیوژ آون خلاء دستگاه هضم با اشعه ماوراء بنفش میکروویو دستگاه الک برقی دستگاه آسیاب گلوله ای سیاره ای دستگاه خردکن فکی دستگاه مولتی متر (الکترود pH ، هدایت سنج، اندازه گیری اکسیژن محلول و انتخابگر یون) کروماتوگراف یونی پیشرفته کروماتوگراف یونی مرئی- ماوراء بنفش اسپکتروفتومتر مرئی - ماوراء بنفش تیتراتور اتوماتیک پتانسیواستات/گالوانواستات با پایه پلاروگرافی VA663 دستگاه اندازه گیری سطح مخصوص و سنجش تخلخل دستگاه اندازه گیری قطر ذرات محاسبات سریع المان محدود یا CFD خدمات ساخت افزایشی - پرینتر سه بعدی طراحی و ساخت فیکسچرهای تخصصی اسپکتروفتومتر مرئی - ماوراء بنفش اسپکتروفتومتر تبدیل فوریه مادون قرمز طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس طیف سنج جذب اتمی با کوره تست الکترو مکانیکال میکروسانتریفیوژیخچالدار سلنتزیفیوژیخچالدار حجم های 15 و 50 کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با دتکتور uv تعیین در صد رطوبت کارگاه پایتون و علم داده تست تانژانت دلتا چمبر (تست پایداری) کارگاه یادگیری عمیق با استفاده از تنسورفلو و کراس خدمات تجمیعی مرکز تحقیقات پروتئین ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد Virtual Reality