درباره سامانه

درباره_سامانه
(ده سال پیش)

سامانه بهره بردای یکپارچه از تجهیزات (بیت) از طرف معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و با هدف افزایش بهره وری، یکپارچه سازی و سهولت بیشتر در ارائه خدمات پژوهشی به متقاضیان طراحی و اجرا گردیده است. با بهره گیری از تسهیلات سامانه بیت، امکان جستجو، ثبت و پیگیری سفارش به منظور بهره گیری از خدمات پژوهشی دستگاهی و کلینیکی قابل ارائه در دانشگاه شهید بهشتی بصورت یکپارچه در اختیار مراجعه کنندگان قرار گرفته و کلیه تراکنشهای مالی نیز در همین سامانه ثبت و قابلیت پیگیری خواهند داشت.

برخی از مهمترین اهداف طراحی و پیاده سازی سامانه بیت میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  • تهیه شناسنامه و ایجاد بانک اطلاعاتی دستگاههای آزمایشگاهی و خدمات پژوهشی دانشگاه
  • فعال نمودن تجهیزات آزمایشگاهی موجود و خدمات پژوهشی قابل ارائه در دانشگاه
  • تکمیل ظرفیت های موجود و پیشگیری از خریدهای غیر ضروری جدید
  • تسهیل امکان خرید تجهیزات گران قیمت بصورت مشترک
  • شفافیت و تسریع در ارائه خدمات به اعضا و مشتریان حقیقی و حقوقی
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی ضمن استقبال از پیشنهادات کلیه عزیزان در بهبود و رفع نقائص احتمالی این سامانه، امیدوار است راه اندازی سامانه بیت جامعه پژوهشی کشور، و بویژه همکاران عزیز در دانشگاه شهید بهشتی را در ارتقا کمی و کیفی اهداف بلند میهن اسلامی یاری نماید.