طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس - XRF

طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس - XRF

دانشکده/پژوهشگاه: مهندسی

آزمایشگاه: آزمایشگاه طیف سنجی و آنالیز خاک

مدیر آزمایشگاه: دکتر قاسم اله یاری زاده

تعرفه ثابت: 800000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: SPECTRO
نام مسئول: قاسم اله یاری زاده
شماره(های) تماس:
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
اندازه گیری عناصر مختلف در نمونه های مایع و جامد نظیر انواع کانسگ
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس