اندازه گیری ناخالصی داروها با HPLC

اندازه گیری ناخالصی داروها با HPLC

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: مرکز تحقیقات شناسایی و انالیز مواد شیمیایی

مدیر آزمایشگاه: دکتر سعید نوجوان

تعرفه ثابت: 4000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه انسان و سلامت
کارخانه سازنده:
نام مسئول: علی شکری
شماره(های) تماس: 29902624
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس