بهینه سازی و سنتز ژن:

بهینه سازی و سنتز ژن:

دانشکده/پژوهشگاه: مرکز تحقیقات پروتئین

آزمایشگاه: خدمات آزمایشگاهی

مدیر آزمایشگاه: دکتر رعنایی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: کارشناس کارگاه آنالیز دستگاهی
شماره(های) تماس: 29905006
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
0/64 دلار به ازای هر جفت باز
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس