Pulp Digester (دستگاه دایجستر - تولید خمیر کاغذ )

Pulp Digester (دستگاه دایجستر - تولید خمیر کاغذ )

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 1000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
آماده سازی لیکور - پخت خمیر - تهیه راندمان - تعیین درجه روانی
تعرفه خدمات
  • Pulp Digester (دستگاه دایجستر - تولید خمیر کاغذ ) - 300000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس