آزمون مقاومت در برابر کشش کاغذ (Tensile Strength Measurement)

آزمون مقاومت در برابر کشش کاغذ (Tensile Strength Measurement)

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس زیراب

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی سامانه ها و فراورده های زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امید رمضانی

تعرفه ثابت: 150000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه آب و محیط زیست حوزه نانو و علم سطح حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده:
نام مسئول: زهرا رزم پور
شماره(های) تماس: 01142451097
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
نیاز به برش و آماده سازی نمونه  دارد.
تعرفه خدمات
  • آزمون مقاومت در برابر کشش کاغذ (Tensile Strength Measurement) - 150000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس