سرور پردازشی اچ پی

سرور پردازشی اچ پی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم شناختی و مغز

آزمایشگاه: آزمایشگاه واسط مغز-مغز و ثبت مغزی

مدیر آزمایشگاه: دکتر رضا خسروآبادی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه نانو و علم سطح حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری حوزه انسان و سلامت
کارخانه سازنده: HP Inc.
نام مسئول: سجاد فراشی
شماره(های) تماس: 22905408
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
توجه: تحلیل داده و استفاده از این تجهیز، منوط به تایید شورای پژوهشی پژوهشکده می باشد.
توجه:لطفا پیش از پرداخت اولیه هماهنگی لازم با معاونت پژوهشی پژوهشکده علوم شناختی و مغز جهت استفاده از این دستگاه انجام پذیرد.

شماره تماس: 29905408


عنوان خدمات

پردازش داده های سیگنال مغزی

پردازش تصاویر مغزی  

استفاده از بانک داده سیگنال و تصاویر مغزی
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس