لایه نشانی

لایه نشانی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: آزمایشگاه مهندسی سطح

مدیر آزمایشگاه: احمد رضا راستکار

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: احمد رضا راستکار
شماره(های) تماس: 02129904008
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
لایه نشانی بر روی نمونه های تا ابعا د 20* 20* 20 mm ----- تعرفه به ازای هر ساعت لایه نشانی میباشد
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس