ارتعاش سنج

ارتعاش سنج

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

آزمایشگاه: آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

مدیر آزمایشگاه: عباس روحانی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: VMI
نام مسئول: عباس روحانی
شماره(های) تماس: 73932693
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه ارتعاش سنج پرتابل
مدل easyviber
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس