کوره عملیات حرارتی

کوره عملیات حرارتی

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

آزمایشگاه: خواص مواد

مدیر آزمایشگاه: سمیع زاده

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: آذر کوره
نام مسئول: میلاد حیدرپور ملکشاه
شماره(های) تماس: 73932676
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
کوره با قابلیت برنامه ریزی
هر ساعت 500000 ریال
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس