هویه هوای گرم

هویه هوای گرم

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: آزمایشگاه تصویربرداری بیولوژیک نوری

مدیر آزمایشگاه: محمدعلی انصاری

تعرفه ثابت: 400000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: محمدعلی انصاری
شماره(های) تماس: 29904014
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
این دستگاه به کمک هوای گرم لحیم کاری های ظریف به خصوص smd را انجام میدهد.
تعرفه این دستگاه بر اساس ساعتی 40 هزار تومان محاسبه شده است.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس