لایه نشانی اسپاترینگ DC

لایه نشانی اسپاترینگ DC

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: مگنتوپلاسمونیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر سیده مهری حمیدی

تعرفه ثابت: 2000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: روح اله رمضانی
شماره(های) تماس: 29904018
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه لایه نشانی سه کاتده امکان لایه نشانی سیستم های تک لایه ای و چند لایه ای به صورت تک عنصری را فراهم می کند.
هزینه مطرح شده فقط برای لایه نشانی تک لایه اعلام شده است و در صورتی که مواد اولیه آن آماده باشد.
لازم به ذکر است که هزینه کارشناسی برای سیستم های چند لایه ای به مبلغ فوق اضافه می گردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس