طیف سنج مگنتواپتیکی

طیف سنج مگنتواپتیکی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: مگنتوپلاسمونیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر سیده مهری حمیدی

تعرفه ثابت: 700000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: دکتر سیده مهری حمیدی
شماره(های) تماس: 29904007
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
این دستگاه قابلیت ثبت طیفی پاسخ های مگنتواپتیکی کر و فارادی را برای نمونه های لایه نازک و چند لایه ای در اختیار کاربر قرار می دهد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس