جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون - کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون - کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

دانشکده/پژوهشگاه: مرکز تحقیقات پروتئین

آزمایشگاه: خدمات آزمایشگاهی

مدیر آزمایشگاه: دکتر رعنایی

تعرفه ثابت: ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه انسان و سلامت حوزه علوم زیستی حوزه نانو و علم سطح
کارخانه سازنده:
نام مسئول: کارشناس کارگاه آنالیز دستگاهی
شماره(های) تماس: 29905006
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
در صورتی که استاندارد مورد نظر در آزمایشگاه موجود نباشد، تامین آن برای انجام اندازه گیری های کمی به عهده درخواست کننده خدمات می باشد.
تعرفه خدمات
  • آنالیز 1 الی 3 نمونه - 5000000 ریال
  • آنالیز 3 الی 5 نمونه - 8000000 ریال
  • آنالیز 5 الی 10 نمونه - 10000000 ریال
  • آنالیز 10 الی 15 نمونه - 15000000 ریال
  • آنالیز 15الی 25 نمونه - 25000000 ریال
  • آنالیز 25 الی 50 نمونه - 60000000 ریال
  • آنالیز 50 الی 100 نمونه - 150000000 ریال
  • آنالیز بیش از 100 نمونه تا زیر 300 نمونه - 250000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس