AFM

AFM

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی SEM

مدیر آزمایشگاه: دکتر سیده مهری حمیدی

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه نانو و علم سطح حوزه مواد اپتیکی و لیزری
کارخانه سازنده:
نام مسئول: سعید جوادی
شماره(های) تماس: 29905428
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
مبلغ فوق به ازای هر نمونه و دو تصویر صادق است و در صورت نیاز به تصاویر بیشتر به ازای هر تصویر ۵۰۰۰۰ ریال اضافه می گردد.
نمونه های مورد پذیرش باید حداکثر طول ۱ سانتی متر و عرض ۱ سانتی متر داشته باشند.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس