تیتراسیون - غیر دستگاهی

تیتراسیون - غیر دستگاهی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم محیطی

آزمایشگاه: آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

مدیر آزمایشگاه: دکتر افسانه شهبازی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده:
نام مسئول: کیومرث روشن
شماره(های) تماس: 22431971 – داخلی 302
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
  • قلیاییت فنل فتالئین-mg/l CaCO3 - 145000 ریال
  • سختی کل - mg/l CaCO3 - 145000 ریال
  • سختی موقت - mg/l CaCO3 - 145000 ریال
  • قلیاییت متیل اورانژ- mg/l CaCO3 - 145000 ریال
  • قلیاییت کل- mg/l CaCO3 - 145000 ریال
  • سختی دائم - mg/l CaCO3 - 145000 ریال
  • کلسیم-mg/l - 145000 ریال
  • منیزیم - mg/l - 145000 ریال
  • کربن آلی خاک - mg/kg - 200000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس