سامانه پردازش موازی

سامانه پردازش موازی

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

آزمایشگاه: آزمایشگاه شبیه سازی عددی

مدیر آزمایشگاه: سهند مجیدی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: مرکز محاسبات
کارخانه سازنده:
نام مسئول: سهند مجیدی
شماره(های) تماس: 02173932717
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
آزمایشگاه شامل سامانه رایانش موازی جهت انجام شبیه سازی و محاسبات عددی در حوزه مهندسی مکانیک می باشد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس