Tobii Eye Tracker 4C

Tobii Eye Tracker 4C

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم شناختی و مغز

آزمایشگاه: آزمایشگاه واسط مغز-مغز و ثبت مغزی

مدیر آزمایشگاه: دکتر رضا خسروآبادی

تعرفه ثابت: 800000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه انسان و سلامت
کارخانه سازنده: Tobii
نام مسئول: محسن شعبانی
شماره(های) تماس: 29905408
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
وجه:استفاده از این تجهیز، منوط به تایید شورای پژوهشی پژوهشکده علوم شناختی و مغز می باشد. برای آموزش نحوه استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد. توجه:لطفا پیش از پرداخت اولیه هماهنگی لازم با معاونت پژوهشی پژوهشکده علوم شناختی و مغز جهت استفاده از این دستگاه انجام پذیرد. توجه: جهت استفاده از این تجهیز پرتابل در خارج از آزمایشگاه لازم است که هماهنگی قبلی با معاونت پژوهشی پژوهشکده ی علوم شناختی و مغز انجام پذیرد. تعرفه استفاده از دستگاه برای هر آزمایش و بر حسب ریال میباشد. شماره تماس: 29905408 برای اطلاعات بیشتر از دستگاه به سایت زیر مراجعه کنید https://www.tobii.com/
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس