تنظیم زمان مشاوره‌ی آماری

تنظیم زمان مشاوره‌ی آماری

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم شناختی و مغز

آزمایشگاه: مرکز مشاوره‌ی آمار در علوم شناختی

مدیر آزمایشگاه: دکتر فرزانه صفوی‌منش

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: دکتر فرزانه صفوی‌منش
شماره(های) تماس: 02129905402
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس