کارگاه سرمد خرداد98

کارگاه سرمد خرداد98

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکزی SEM

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی جهانفر

تعرفه ثابت: 200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: مرکز محاسبات
کارخانه سازنده:
نام مسئول: آرمین احمدزاده
شماره(های) تماس: 29905428
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
کارگاه سرمد اردیبهشت 98
تعرفه خدمات
  • کارگاه سرمد خرداد98 - 200000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس