اتوکلاو

اتوکلاو

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زیستی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر کیواندخت سمیعی- دکتر داریوش مینایی- دکتر مسعود حسینی- دكتر بهروز ابطحی- دكتر محمدرضا بیگدلی

تعرفه ثابت: 150000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه نانو و علم سطح حوزه انسان و سلامت حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: Reyhan Teb
نام مسئول: ندا سلیمانی
شماره(های) تماس: 021-29905922
برای استفاده از این تجهیز باید 20% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
هر دور روشن شدن و اتوکلاو کامل 15000 هزار تومان
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس