انرژی متری لیزرهای پالسی

انرژی متری لیزرهای پالسی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: لیزرهای پالس کوتاه

مدیر آزمایشگاه: دکتر مسعودی

تعرفه ثابت: 1000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: رضا مسعودی
شماره(های) تماس: 29904002
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس