پردازش پلاسمایی با پلاسما جت آرگون (Ar Plasma Jet)

پردازش پلاسمایی با پلاسما جت آرگون (Ar Plasma Jet)

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: پلاسما

مدیر آزمایشگاه: دکتر بابک شکری

تعرفه ثابت: 750000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست حوزه نانو و علم سطح حوزه انسان و سلامت حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده:
نام مسئول: بابک شکری
شماره(های) تماس: 29904031 - 29904032
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه فوق برای پردازش تا 5 دقیقه است.
هر دقیقه اضافی، 50000 ریال افزوده می شود.
پردازش با گاز آرگون یا نیتروژن انجام می شود.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس