MBC-MIC (تست های آنتی باکتریال)

MBC-MIC (تست های آنتی باکتریال)

دانشکده/پژوهشگاه: مرکز تحقیقات پروتئین

آزمایشگاه: آزمایشگاه مرکز تحقیقات پروتئین

مدیر آزمایشگاه: دکتر رعنایی

تعرفه ثابت: 1500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده:
نام مسئول: امین حمیدی
شماره(های) تماس: 29905022
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
برای هر نونه باکتری و 3 بار تکرار مبلغ 1500000 ریال میباشد.

برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
  • MBC-MIC (تست های آنتی باکتریال) - 1500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس