اندازه گیری كربنات یا بیكربنات آب

اندازه گیری كربنات یا بیكربنات آب

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زمین

آزمایشگاه: آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

مدیر آزمایشگاه: مرتضی شرف پور

تعرفه ثابت: 140000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: محمد معدن کن
شماره(های) تماس:
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
لطفا قبل از هرگونه پرداخت با شماره تماس 29902627 مدیر اجرایی دانشکده هماهنگی به عمل آید.
تعرفه خدمات
  • اندازه گیری كربنات یا بیكربنات آب - 140000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس