فتومتر

فتومتر

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم محیطی

آزمایشگاه: آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

مدیر آزمایشگاه: دکتر افسانه شهبازی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه آب و محیط زیست حوزه مواد اپتیکی و لیزری حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: HACH-آمریکا
نام مسئول: کیومرث روشن
شماره(های) تماس: 22431971 – داخلی 302
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
کاربرد: اندازه گيري آنيونها و كاتيونها و COD در نمونه هاي آب
مدل : DR-2800
تعرفه خدمات
 • فسفات (آب) - mg/lPO - 160000 ریال
 • فسفر کل(آب)- mg/l TP - 190000 ریال
 • فسفر کل (خاک) - mg/l - 200000 ریال
 • نیترات (آب) - mg/l - 170000 ریال
 • نیترات(خاک) - mg/l - 190000 ریال
 • آمونیاک- mg/l - 160000 ریال
 • رنگ_ PT-CO - 140000 ریال
 • نیتریت - mg/l - 170000 ریال
 • سولفات -mg/l SO42 - 160000 ریال
 • سولفید- mg/l S2- - 160000 ریال
 • کلراید -mg/l Cl - 160000 ریال
 • سیلیس - mg/l Si - 180000 ریال
 • کلروفیل‌آ - μg/l - 450000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس