لیست تجهیزات بر اساس خدمات

حوزه آب و محیط زیست

مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند.

محیط زیست طبیعی عبارت ترکیبی از دانشهای متفاوت در علم است از مجموعه عوامل زیستی و محیطی در غالب محیط زیست و غیر زیستی (فیزیکی، شیمیایی) که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می‌گذارند و از آن تأثیر می‌بینند. امروزه این تعریف غالباً به انسان و فعالیت‌های او مرتبط می‌شود و می‌توان محیط زیست را مجموعه‌ای از عوامل طبیعی کرهٔ زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، که انسان را احاطه می‌کنند خلاصه کرد.

تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی می‌شود که منحصراً در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که عبارت محیط زیست با توجه به برهم‌کنش‌های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه وی توصیف شده‌است.

بررسی چگونگی تاثیر عوامل محیطی در زندگی بشر از جمله مهمترین زمینه های تحقیقاتی در این بخش می باشد که شامل بررسی کیفیت آب، هوا، خاک و ... است.

آنالیز گازی (GC, FID ,TCD Detector) پردازش پلاسمایی با دستگاه کلینر (Plasma Cleaner) کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا(HPTLC)5) کروماتوگرافی گازی 1- طیف سنجی جرمی - طیف سنجی جرمی کروماتوگرافی مایع lc -ms- طیف‌سنجی جرمی - طیف‌سنجی جرمی کروماتوگرافی گازی2 GC-MS اتوكلاو 75 لیتری ژرمیناتور ژل داک تور پره الکتروشوکر گرب(Grab) سوربر(Surber) الکتروفورز عمودی و افقی بهمراه مخزن انرژی(پاورسوپلای) میکرو سانتریفیوژ فتومتر pH متر رومیزی EC متر رومیزی كوره الكتریكی حمام اولتراسونیك حمام آب سانتریفیوژ دور بالا ترمو راكتور (هاضم) میکرومولینه لامپ UV آسیاب كدورت سنج مولتی لاینP4 با کابل 30 متری روتاري خلاء پمپ پریستالتیك میکرو پمپ خلاء ترازوي ديجيتالي با دقت ده‌هزارم گرم صوت سنج جارتست شیکر افقی دستگاه آب مقطرگيري دو بار تقطیر دستگاه آب مقطرگيري غشایی انكوباتور یخچالدار 66 ليتري آون همزن مغناطیسی انکوباتور یخچالدار آماده سازی نمونه به صورت پودر 200 مش یا 75 میكرونی خراديش تا حدود Cm 3 به ازای هر کیلوگرم تهیه مقاطع صیقلی تهیه مقاطع نازک سنگ رسوبی تهیه مقاطع نازک سنگ آذرین و دگرگونی مطالعه مقاطع صیقلی مطالعه مقاطع نازک عكسبرداری دیجیتال از مقاطع نازک اندازه گیری pH آب اندازه گیری EC آب اندازه گیری EC خاک اندازه گیری TDS اندازه گیری TSS اندازه گیری TS اندازه گیری قلیاییت کل اندازه گیری سختی کل کلسیم آب منیزیم آب كلر آب کربن آلی خاک بافت خاک رطوبت خاك رطوبت اشباع خاك ظرفيت نگهداري رطوبت خاك آهك خاك دانه‌بندي رسوب كربنات خاك بيكربنات خاك کلسیم عصاره خاك منیزیم عصاره خاك كلر عصاره خاك Thermal Test اون دماسنج ORP LDO تیتراسیون - غیر دستگاهی کجلدال غیردستگاهی عملیات حرارتی تحت خلا تا دمای °C 700 در اتمسفر گاز بی اثر عملیات حرارتی تحت خلا تا دمای °C 700〖10〗^(-5)mbar جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون - کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا -- - تعیین غلظت پروتئین به روش Brad Ford با منحنی کالیبراسیون BSA Inductively coupled plasma (ICPs TOC Analyzer particle size analyzer UV-Vis Spectrophotometer حمام التراسونیک همزن مغناطیسی همزن مغناطیسی GC-FID دستگاه جذب اتمی دستگاه کوره گرافیتی اسپکتروفوتومتر UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection کروماتوگرافی گازی2(بدون تفسیر) آزمایش افزایش درجه حرارت سیم پیچ وروغن ترانسفورماتور20كیلوولت استاندارد هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه ها خارج هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه درتهران استخراج عصاره هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) روی هر شینه ژنراتور هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) روی هر شینه ژنراتورخارج ازتهران هزینه تست برای هر نمونه روغن درداخل دانشگاه (استقامت الكتریكی وضریب تلفات عایقی و مقاومت مخصوص و عدد عایقی) آزمون مقاومت در برابر کشش کاغذ (Tensile Strength Measurement) Laboratory TAPPI Hand SheetMaker (دستگاه ساخت هندشیت آزمایشگاهی ) دستگاه Spectrophotometer آماده سازی نمونه با هاون آگات Photometer 8000 pH متر همزن مغناطیسی آون هدایت سنج (EC متر) سه محوری برش مستقیم تراکم اتوماتیک دستگاه تحکیم -ادئومتر دستگاه کاساگرانده دستگاه SE سری الک تک محوری دستگاه CBR دستگاه بتن شکن یونیورسال 200 کیلو نیوتن دستگاه تست مقاومت فشاری خمشی و کششی ملات سیمان لس آنجلس -سایش مصالح سنگی خرد کن مصالح ساختمان آزمایش شناسایی طیف سنجی رامان(Raman Spectroscopy) دستگاه بتن شکن یونیورسال 200 تن دستگاه تست مقاومت فشاری خمشی و کششی ملات سیمان دستگاه بتن شکن دیجیتال 200 تن سه محوری خاک برش مستقیم تحکیم نفوذپذیری با بار ثابت و بار افتان آزمایش تراکم استاندارد و اصلاح شده آزمایش تعیین حد روانی خاک الک دانه بندی خاک آزمایش هیدرومتری آزمایش تک محوری خاک CBR آزمایشگاهی oven (گرمخانه) اندازه گیری هولو سلولز COD BOD طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز - FT-IR طیف سنجی مرئی - ماورای بنفش UV-VIS کروماتوگرافی گازی - GC طیف سنجی گسیل اپتیکی پلاسمای جفت شده القایی - ICP-OES testtool دستگاه تستی آزمایشات مربوط به بتن (غیر مقاومت فشاری) آزمایشات مربوط به مصالح سنگی بتن آزمایشات مربوط به سیمان آزمایشات مربوط به قیر طیف سنجی جذب اتمی با شعله - FAAS الکتروشیمی (پتانسیواستات / گالوانواستات) تست های آنتی باکتریال(MBC-MIC) خشک کن انجمادی( Freeze dryer ) کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC ) - جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با دتکتور فلورسانس اسپکتروفتومتر UV-VIS تست10 تست20 پردازش پلاسمایی با دستگاه گلاید (Gliding Arc) پردازش پلاسمایی با دستگاه گلاید (Gliding Arc) پردازش پلاسمایی با پلاسما جت آرگون (Ar Plasma Jet) سنجش مقاومت الکتریکی بتن دستگاه تشخیص قطعات مدفون فولادی در بتن دستگاه پایش ویدئویی وضعیت داخلی بتن چکش انعکاسی ضخامت سنجی فولاد تست فراصوت بتن حوضچه های تست خوردگی دراز مدت اندازه گیری میزان خوردگی فولاد پردازش پلاسمایی با دستگاه گلاید (Gliding Arc) PCR میکروسکوپ Invert انکوباتور شیکر دار الایزاریدر اسپکتروفوتومتر انکوباتور الکتروفورز ژل داک PCR PCR هوموژنایزر کوره سانتریفوژ شیکر شیکر الکتروفورز میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope کروماتوگرافی لایه نازک با عملکرد بالا Cytation3 Nanodrop Fluorescence Microscope Thermocycler الکتروفورز افقی الکتروفورز عمودی Gel Documentation Systems انجام تستMIC وMBC تست ارزیابی سیتوتوکسیسیتی سلولی به روشMTT اتوکلاو میکروفیوژ الکتروفورز PCR تست انتی باکتریال ول دیفیوژن Atomic force microscope GC-Mass (Electrospinning (Full Option میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) (Nuclear Magnetic Resonance (NMR میکروسکوپ نوری هیتر استیرر هود شیمیایی میکروسکوپ نوری اینورت هود شیمیایی دسیکاتور وورتکس سانتریفیوژ ترازو d= 0.001 ترمومتر پیشرفته TES-1306 دیتالاگر 8 کاناله دما PROVA-800 بادسنج هات وایر دیتالاگر TES-1341 بادسنج AMV-305 سولار پاورمتر دیتالاگر TES-132 دیتالاگر USB دما و رطوبت98583 پراب حرارت سنج سیمی TP-K01 کارگاه GC و HPLC آزمایش کشش میلگرد (Tensile Test) آزمایش کشش میلگرد (Pull out Test) آزمایش بارگذاری سیلکلیک (Cyclic Test) آزمایش بارگذاری مونوتونیک (Monotonic Test) آزمایش دینامیکی ضربه و برخورد (Impact Test) آزمایش فشاری ( Compression Test) آزمایش خمشی آزمایش برشی آزمایش حریق آزمایش ارزیابی سازه آزمایش خواص دینامیکی سازه آزمایش تشخیص خرابی سازه ها تست خستگی چرخشی چهار نقطه ای تست کشش، فشار و خمش صنعتی تست سختی تست ضربه تست کشش و برش تست پیچش تست مخازن استوانه ای (انتها باز و انتها بسته) تست تیرهای مستقیم تست تیر طره تست تیرهای منحنی تست خستگی چرخشی سه نقطه‌ای تست برش ساده (برش در لاستیک) تحلیل تجربی تنش فتوالاستیسیته تست کرنش سنج آنالیز LIF و تحلیل طیف با دستگاه طیف سنج فلورسانس القای لیزری Ellipsometry مشخصه یابی منابع نوری طیف سنجی بازتابی و عبوری نمونه های محلول و لایه نازک خدمات ساخت لایه های نازک با روش لیتوگرافی تماسی ساخت تراشۀ میکروفلوئیدیک خشک کن انجمادی (Freeze Dryer ) هیتر - همزن همزن مکانیکی pH مترSartorius هدایت سنجی مایعات توسط Conductometer کوره الکتریکی Electrical Furnace کوره گدازه ساز (Godaze Saz Furnace ) اسپکتروفتومتر UV-VIS آون (Oven ) نانو اسپری درایر (Nano-spray Dryer ) ماکروکجلدال(Microkjeldahl ) هموژنایزر (Homogenizer ) ترازو 0.001 انکوباتور یخچالدار شیکر انکوباتور تست آنتی بیوگرام (Disk diffusion) اندازه گیری غلظت پروتئین به روش Brad-ford اندازه گیری غلظت و فعالیت آمیلاز (Amylase assay) اندازه گیری غلظت و فعالیت لیپاز (Lipase assay) فرمانتور(Fermentation) میکروپلیت ریدر انکوباتور شیکردار اندازه گیری غلظت پروتئین به روش Lowry کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC) - جداسازی و اندازه گیری بدون منحنی کالیبراسیون امکانات سنتز نانوذره ی نقره کلوئید نانو ذرات نقره با غلظتppm 10 - 500 در میلی لیتر

حوزه آنالیز و شناسایی مواد

آنالیز و شناسایی مواد در فازهای مختلف توسط دستگاههای پیشرفته این حوزه می باشد. روش های آنالیز را می توان به سه دسته کلی تقسیم بندی نمود: آنالیز عنصری، آنالیز فازی و آنالیز ریزساختاری.

آنالیز عنصری: در این روش تنها نوع عنصر و یا مقدار آن مشخص شده ولی ساختار کریستالی عنصر یا ماده تعیین نمی شود. نام دیگر این روش آنالیز شیمیایی است.

آنالیز فازی: در این نوع آنالیز، ساختار کریستالی یا کانی های موجود در ماده مشخص می شود.

آنالیز ریزساختاری: در این روش شکل، اندازه و توزیع فازها بررسی می شود. این ویژگی ها اثر مهمی بر خواص نهایی ماده دارند.

علاوه بر سه دسته فوق، دو روش دیگر نیز وجود دارند که به علت اهمیت کاربردی به صورت جدا و مستقل بررسی می شوند. این دو روش، آنالیز سطح و آنالیز حرارتی‏ اند.

روش های آنالیز و شناسایی مواد عبارتند از:

  1. آنالیز عنصری:

طیف سنجی جذب اتمی (AAS)،طیف سنجی نشری شعله (FES)،فلورسانس پرتو ایکس (XRF)

  1. آنالیز فازی

پراش پرتو ایکس (XRD)

 

  1. آنالیز ریز ساختاری

میکروسکوپ نوری (OM)،میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)،میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM

 

طیف سنجی الکترون اوژه (AES)

طیف سنجی فوتوالکترون پرتو ایکس (XPS)

طیف سنجی جرمی یون ثانویه (SIMS)

افتراقی (DTA)

توزین حرارتی (TGA)

دیلاتومتری (TD)

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC) - جداسازی و اندازه گیری بدون منحنی کالیبراسیون امکانات سنتز نانوذره ی نقره انکوباتور شیکردار فرمانتور(Fermentation) میکروپلیت ریدر اندازه گیری غلظت و فعالیت لیپاز (Lipase assay) اندازه گیری غلظت و فعالیت آمیلاز (Amylase assay) تست آنتی بیوگرام (Disk diffusion) اندازه گیری غلظت پروتئین به روش Brad-ford اندازه گیری غلظت پروتئین به روش Lowry انکوباتور یخچالدار ترازو 0.001 هموژنایزر (Homogenizer ) تست مقاومت کشش دهانه صفر (Zero-Span Strength Device ) تست نرمی سطح (Smoothness Tester ) تست زبری سطح (Surface Roughness Tester ) تست سفتی خمشی (Stiffness Tester ) اندازه گیری مقاومت به لهیدگی حلقوی (Crush Strength Tester ) تست کشش فیلم با load Cell 25 kg ماکروکجلدال(Microkjeldahl ) تست کشش کامپوزیت (Tensile Strength Device ) طیف سنج تحرک یونی (IMS ) طیف سنج مادون قرمز (FTIR ) نانو اسپری درایر (Nano-spray Dryer ) Elisa -reader آون (Oven ) Ball Mill (آسیاب گلوله ای ) اسپکتروفتومتر UV-VIS کوره گدازه ساز (Godaze Saz Furnace ) کوره الکتریکی Electrical Furnace اندازه گیری کشش سطحی مایعات (Contact Angle ) کوره تونلی 1200 درجه هدایت سنجی مایعات توسط Conductometer pH مترSartorius flame photometer پمپ سرنگی (Syring e Pump پمپ سرنگی (Syring e Pump همزن مکانیکی هیتر - همزن خشک کن انجمادی (Freeze Dryer ) پمپ خلا (Vacuum Pump ) ویسکومتر بروکفیلد (Visco Star plus Rotational ساخت تراشۀ میکروفلوئیدیک خدمات ساخت لایه های نازک با روش لیتوگرافی تماسی اتاقک اعمال کهنگی uv (uvAging Box) راکتور شیشه ای (Glass reactor) COD متر BOD متر ترازو 0.0001 ترازو 0.01 طیف سنجی بازتابی و عبوری نمونه های محلول و لایه نازک مشخصه یابی منابع نوری Ellipsometry آنالیز LIF و تحلیل طیف با دستگاه طیف سنج فلورسانس القای لیزری تست کرنش سنج جاروب Z تحلیل تجربی تنش فتوالاستیسیته کند و پاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم تست برش ساده (برش در لاستیک) تست خستگی چرخشی سه نقطه‌ای تست تیرهای منحنی تست تیر طره تست تیرهای مستقیم تست مخازن استوانه ای (انتها باز و انتها بسته) تست پیچش تست کشش و برش تست ضربه تست سختی تست کشش، فشار و خمش صنعتی تست خستگی چرخشی چهار نقطه ای کارگاه GC و HPLC کدورت سنج (Turbidimeter ) Differential Scanning Calorimetery(DSC) Thermogravimetric Analysis(TGA) Thermogravimetric Analysis(TGA) تست سفتی خمشی پراب حرارت سنج سطحیTP-K03 دوربین حرارتی FLIR C2 رطوبت سنج چوب و مواد 98702 ترازو d= 0.001 ارزیابی کیفی عسل از لحاظ بیوشیمیایی سانتریفیوژ وورتکس دسیکاتور هود شیمیایی میکروسکوپ نوری اینورت هود شیمیایی دستگاه آنالیز عنصری CHNS/O دستگاه Melting point(دستگاه تعیین نقطه ذوب) هیتر استیرر میکروسکوپ نوری (Nuclear Magnetic Resonance (NMR میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) GC-Mass Atomic force microscope PCR الکتروفورز میکروفیوژ تست ارزیابی سیتوتوکسیسیتی سلولی به روشMTT اندازه گیری مقاومت سطحی Gel Documentation Systems الکتروفورز عمودی الکتروفورز افقی Thermocycler Fluorescence Microscope Nanodrop Cytation3 کروماتوگرافی لایه نازک با عملکرد بالا میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope عملیات حرارتی در هوا تا دمای 1450 شیکر شیکر سانتریفوژ کوره هوموژنایزر PCR PCR الایزاریدر مغناطیس سنج VSM طیف نگار ماوراء بنفش-مرئی Uv-Vis PCR شناسایی اسپکتروفتومتر UV-VIS کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با دتکتور فلورسانس کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC ) - جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون خشک کن انجمادی( Freeze dryer ) تست های آنتی باکتریال(MBC-MIC) جداسازی و فیلتراسیون الکتروشیمی (پتانسیواستات / گالوانواستات) فرمولاسیون رنگ فرمولاسیون رزین پلیمری فرمولاسیون انواع ترکیبات شیمیایی ساخت نمونه ازمایشگاهی پلیمرهای امولسیونی، سوسپانسیونی، محلولی فرمولاسیون چسب رآکتور شیمیایی پایلوت اندازه گیری مقاومت در برابر قلیا تعیین مدت زمان خشک شدن سطحی تعیین مدت زمان خشک شدن کامل تعیین حداکثر زمان سخت شدن کامل تعیین حداکثر میزان جذب آب تعیین میزان مقاومت در برابر اسید آزمون لکه گذاری پردازش تصویر آنالیز دانه بندی( اندازه ذرات یا تجمعات) تعیین وزن مخصوص( دانسیته) PH متر تعیین رسانایی محلول رفرکتومتر آسیاب و دیسپرس کننده انواع ذرات معدنی و نانوذرات بدون اصلاح سطحی در حلال ها و محمل های پلیمری تا طرفیت یک تا دو کیلوگرم انواع راکتورهای شیمیایی جهت سنتز مواد شیمیایی آلی با ظرفیت 250سی سی تا 2 کیلوگرم تعیین درصد جامد وزنی پشت پوشی حداکثر میزان جذب ظاهری آب مقایسه ظاهری فیلم ترو خشک حداکثر میزان مواد معدنی حداکثر میزان مواد معدنی حداقل درصد موادغیرفرار مقومت در برابر آب مقاومت در برابر پاک کننده مقاومت در برابر حلال های نفتی مقاومت در برابر محلول نمک طعام مقاومت به ته نشینی تعیین حداقل دمای تشکیل فیلم تعیین عدد اسیدی عدد صابونی شدن عدد هیدروکسیل Freeze Thaw Stability نقطه اشتعال میزان آب موجود در حلال ها انواع تیتراسیون انواع تقطیر فرمولاسیون حلال ها و تینر های ترکیبی و خاص شناسایی فرمولاسیون حلال ها و تینرهای ناشناس طیف سنجی جذب اتمی با شعله - FAAS طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس - XRF ضخامت سنجی فیلم نازک(زیرآیند فلزی) ضخامت سنجی فیلم نازک(زیرآیند غیرفلزی) تعیین ویسکوزیته با فوردکاپ دستگاه اندازه گیری مساحت سطح ویژه و تخلل مواد - BET دستگاه هضم و انحلال نمونه با روش میکرو ویو دستگاه خرد کن فکی دستگاه آسیاب گلوله ای تعیین ویسکوزیته با بروکفیلد پروفایل رئولوژیکی سنجش دانسیته مایعات با پیکنومتری فیلم کش فیلم کش کراس کات مندرل مخروطی مندرل استوانه ای سختی سنجی مدادی براقیت سنجی تک زاویه ای براقیت سنجی دو زاویه ای براقیت سنجی سه زاویه ای براقیت سنجی DOI براقیت سنجی HAZE طیف سنجی گسیل اپتیکی پلاسمای جفت شده القایی - ICP-OES کروماتوگرافی گازی - GC طیف سنجی مرئی - ماورای بنفش UV-VIS طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز - FT-IR اندازه گیری حلال های باقیمانده اندازه گیری ناخالصی داروها با HPLC اندازه گیری هولو سلولز Nanodrop 2000 oven (گرمخانه) CBR آزمایشگاهی آزمایش تک محوری خاک آزمایش هیدرومتری الک دانه بندی خاک آزمایش تعیین حد روانی خاک آزمایش تراکم استاندارد و اصلاح شده نفوذپذیری با بار ثابت و بار افتان تحکیم برش مستقیم سه محوری خاک آزمایش شناسایی طیف سنجی رامان(Raman Spectroscopy) خرد کن مصالح ساختمان لس آنجلس -سایش مصالح سنگی دستگاه تست مقاومت فشاری خمشی و کششی ملات سیمان آماده سازی نمونه با هاون آگات دستگاه Spectrophotometer استخراج اسانس آزمون مقاومت در برابر کشش کاغذ (Tensile Strength Measurement) آزمون مقاومت در برابر پاره شدن کاغذ (Tear Strength Measurement) Lab Flotation Deinking (آزمون مرکب زدایی به روش شناورسازی ) Ash Measurment Test (آزمون تعیین خاکستر ) Caliper Measurement (اندازه گیری ضخامت کاغذ ) Paper Burst Test )آزمون مقاومت در برابر ترکیدن ) Paper Optical Properties (آزمون تعیین ویژگی های نوری کاغذ ) Cobb Test (آزمون جذب آب کاب ) Gurley Air Resistance (آزمون مقاومت به عبور هوای Gurley ( Wood Flour Preparation(Grinding and Screening ) تهیه آرد چوب (آسیاب و غربال ) Cellulose Content Measurement (اندازه گیری سلولز ) Lignin Conten Measurement )اندازه گیری لیگنین ) Water Retention Value TableTop Centrifuge (دستگاه سانتریفیوژ Ultrasonic Processor دستگاه سونیکاتور(التراسونیک ) Dynamic Drainage Jar دستگاه اندازه گیری آبگیری و ماندگاری دینامیکی کاغذ ) Fines Content Measurement تعیین میزان نرمه خمیر کاغذ با دستگاه DDJ Cellulose Degree of Polymerization (تعیین درجه پلیمریزاسیون سلولز هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه درتهران کروماتوگرافی گازی2(بدون تفسیر) میكروسكوپ نیروی اتمی AFM اسپکتروفوتومتر UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection میکروسکوپ نوری مانت گرم پولیشر اتوماتیک ارتعاش سنج دستگاه کوره گرافیتی دستگاه جذب اتمی GC-FID حمام التراسونیک مقاومت لایه های نازک EDAX تعیین غلظت پروتئین به روش Brad Ford با منحنی کالیبراسیون BSA - -- جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون - کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا لایه نشانی اسپینی طیف سنجی مرئی UV-NIR اندازه گیری اثر هال اندازه گيري مقاومت مغناطيسي اندازه گیری اثر کر و فارادی اندازه گیری امپدانس مغناطیسی تا فرکانس MHz 15 لایه نشانی الکتروشیمیایی پارامتر COD PVD Coating طیف سنجی UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection Irradiance Measurement Raman/LIF اندازه گیری پاسخ های طیفی نمونه های مگنتواپتیکی در هندسه های فارادی و کر اندازه گيري پاسخ مگنتوالکتريک نمونه ها ثبت پاسخ دورنگی دایروی مغناطیسی و غیر مغناطیسی ضخامت سنجي اپتيکي PLD Coating طیف سنجی لیزری نانوثانیه استفاده از اتاق تميز کلاس 10 هزار به مساحت 20 متر مربع آنالیز عنصری با روش LIBS کربن آلی خاک عكسبرداری دیجیتال از مقاطع نازک کروماتوگرافی گازی(GC) طیف سنج فرابنفش - مرئی (Spectrometer UV-Vis) طیف سنج فرابنفش - مرئی (جامد) (Diffuse Reflectance UV-Vis Spectrometer) طیف سنج جذب اتمی Atomic Absorption Spectrometer(AAS)) طیف سنج فلورسانس (Fluorescence Spectrometer) طیف سنج فروسرخ (FT-IR Spectrometer) ماکروویو (Microwave) دستگاه الکتروشیمی µ AutoLab III دستگاه آنالیز عنصری CHNS دستگاه آنالیز حرارتی - گرماسنجی تفاضلی - طیف سنج جرمی (TGA- DTA-MS) ترمو راكتور (هاضم) كوره الكتریكی سانتریفیوژ دور بالا فتومتر کروماتوگرافی گازی2 GC-MS طیف‌سنج مرئى - فرابنفش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(1) کروماتوگرافی مایع lc -ms- طیف‌سنجی جرمی - طیف‌سنجی جرمی کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا(HPTLC)5) طیف‌سنج مادون قرمز تبدیل فوریه کروماتوگرافی گازی2(با تفسیر) کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(2) تفرق نور پویا کروماتوگرافی گازی 1- طیف سنجی جرمی - طیف سنجی جرمی طیف سنجی نور گسیلی (OES) زاویه تماس (Contact Angle)

حوزه نانو و علم سطح

نانو تکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی برای کنترل آنهاست. هدف اصلی اکثر تحقیقات نانو تکنولوژی شکل‌ دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. نانو تکنولوژی در الکترونیک ، زیست ‌شناسی ، ژنتیک ، هوانوردی و حتی در مطالعات انرژی بکار برده می‌شود.

فناوري  نانو واژه اي است كلي كه به تمام فناوري هاي پيشرفته در عرصه كار با مقياس نانو اطلاق مي شود. معمولا منظور از مقياس نانو، ابعادي در حدود 1nm تا 100nm مي باشد. (1 نانومتر يک ميليارديم متر است).   فناوري نانو، هنر و علم دستكاري و بازچيني اتم ها براي ساخت مواد، ابزارها و سيستم هاي مفيد در مقياس يك ميليارديم متر است.    نانوتكنولوژي توليد مولكولي يا به عبارت دیگر، ساخت اشيا در سایزهای اتم به اتم، مولكول به مولكول توسط روبات های برنامه ريزي شده در مقياس نانومتريك است.    نانوتکنولوژی، فناوری جديدی است که تمام دنيا را فرا گرفته است. گفته می شود که این فناوری، بخشی از آينده نيست بلکه همه آينده خواهد بود. 

علم و فناوري نانو ( نانو علم و نانو تكنولوژي) توانائي بدست گرفتن كنترل ماده در ابعاد نانومتري (ملكولي) و بهره برداري از خواص و پديده هاي اين بعد در مواد، ابزارها و سيستم هاي نوين است. اين تعريف ساده خود دربرگيرنده معاني زيادي است. به عنوان مثال فناوري نانو با طبيعت فرا رشته اي خود، در آينده در برگيرنده همه ي فناوريهاي امروزين خواهد بود و به جاي رقابت با فن آوري هاي موجود، مسير رشد آنها را در دست گرفته و آنها را به صورت « يك حرف از علم» يكپارچه خواهد كرد

ميليونها سال است كه در طبيعت ساختارهاي بسيار پيچيده با ظرافت نانومتري ( ملكولي ) - مثل يك درخت يا يك ميكروب - ساخته مي شود. علم بشري اينك در آستانه چنگ اندازي به اين عرصه است، تا ساختارهائي بي نظير بسازد كه در طبيعت نيز يافت نمي شوند. فناوري نانو كاربردهاي را به منصه ظهور مي رساند كه بشر از انجام آن به كلي عاجز بوده است و پيامدهائي را در جامعه برجا مي گذارد كه بشر تصور آنها را هم نكرده است.

طیف سنجی نور گسیلی (OES) Ellipsometry پردازش پلاسمایی با دستگاه کلینر (Plasma Cleaner) لایه‌نشانی و پردازش با RF به روش PECVD زاویه تماس (Contact Angle) کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا(HPTLC)5) کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(1) طیف‌سنج مرئى - فرابنفش عكسبرداری دیجیتال از مقاطع نازک طیف سنجی لیزری نانوثانیه PLD Coating ثبت پاسخ دورنگی دایروی مغناطیسی و غیر مغناطیسی ضخامت سنجي اپتيکي اندازه گیری پاسخ های طیفی نمونه های مگنتواپتیکی در هندسه های فارادی و کر اندازه گيري پاسخ مگنتوالکتريک نمونه ها اندازه گیری پاسخ های طیفی نمونه های مگنتواپتیکی در هندسه های فارادی و کر PVD Coating PVD Coating آنالیز عنصری با روش LIBS UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection Irradiance Measurement لایه نشانی Raman/LIF اندازه گیری پسماند پاسخهای مگنتو اپتیکی مانند چرخش فارادی و چرخش کر لایه نشانی الکتروشیمیایی تهیه قرص از مواد اولیه جامد لایه نشانی تبخیری اندازه گیری اثر هال اندازه گیری امپدانس مغناطیسی تا فرکانس MHz 15 استفاده از اتاق تميز کلاس 10 هزار به مساحت 20 متر مربع طیف سنجی مرئی UV-NIR عملیات حرارتی در هوا تا دمای °C 1200 عملیات حرارتی تحت خلا تا دمای °C 700〖10〗^(-2)mbar لایه نشانی اسپینی AFM SEM FE-SEM STM تعیین غلظت پروتئین به روش Brad Ford با منحنی کالیبراسیون BSA EDAX Poling فیلمهای پلیمری مقاومت لایه های نازک GC-FID میكروسكوپ نیروی اتمی AFM پولیشر اتوماتیک مانت گرم میکروسکوپ نوری اسپکتروفوتومتر UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection اندازه گیری امپدانس مغناطیسی بزرگ (فرکانس پایین تا 45 مگاهرتز) اندازه گیری امپدانس مغناطیسی بزرگ (فرکانس بالا تا 20 گیگاهرتز) اندازه گیری تشدید فرومغناطیس تا فرکانس 20 گیگاهرتز جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون - کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا سرور پردازشی اچ پی کروماتوگرافی گازی2(بدون تفسیر) هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه ها خارج آزمون مقاومت در برابر کشش کاغذ (Tensile Strength Measurement) دستگاه Spectrophotometer آماده سازی نمونه با هاون آگات آزمایش شناسایی طیف سنجی رامان(Raman Spectroscopy) آزمایش شناسایی اولیه گوهرها میکروسکوپ SPM طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز - FT-IR طیف سنجی گسیل اپتیکی پلاسمای جفت شده القایی - ICP-OES براقیت سنجی HAZE براقیت سنجی DOI براقیت سنجی سه زاویه ای براقیت سنجی دو زاویه ای براقیت سنجی تک زاویه ای سختی سنجی مدادی مندرل استوانه ای مندرل مخروطی کراس کات سنجش دانسیته مایعات با پیکنومتری فیلم کش تعیین ویسکوزیته با بروکفیلد پروفایل رئولوژیکی دستگاه اندازه گیری مساحت سطح ویژه و تخلل مواد - BET ضخامت سنجی فیلم نازک(زیرآیند غیرفلزی) تعیین ویسکوزیته با فوردکاپ ضخامت سنجی فیلم نازک(زیرآیند فلزی) شناسایی فرمولاسیون حلال ها و تینرهای ناشناس فرمولاسیون حلال ها و تینر های ترکیبی و خاص انواع تقطیر انواع تیتراسیون میزان آب موجود در حلال ها نقطه اشتعال Freeze Thaw Stability عدد هیدروکسیل عدد صابونی شدن تعیین عدد اسیدی تعیین حداقل دمای تشکیل فیلم مقاومت به ته نشینی مقاومت در برابر محلول نمک طعام مقاومت در برابر حلال های نفتی مقاومت در برابر پاک کننده مقومت در برابر آب حداقل درصد موادغیرفرار حداکثر میزان مواد معدنی حداکثر میزان مواد معدنی مقایسه ظاهری فیلم ترو خشک حداکثر میزان جذب ظاهری آب پشت پوشی تعیین درصد جامد وزنی انواع راکتورهای شیمیایی جهت سنتز مواد شیمیایی آلی با ظرفیت 250سی سی تا 2 کیلوگرم آسیاب و دیسپرس کننده انواع ذرات معدنی و نانوذرات بدون اصلاح سطحی در حلال ها و محمل های پلیمری تا طرفیت یک تا دو کیلوگرم رفرکتومتر تعیین رسانایی محلول PH متر تعیین وزن مخصوص( دانسیته) آنالیز دانه بندی( اندازه ذرات یا تجمعات) پردازش تصویر آزمون لکه گذاری کارگاه میکروسکوپ الکترونی تعیین میزان مقاومت در برابر اسید تعیین حداکثر میزان جذب آب تعیین حداکثر زمان سخت شدن کامل تعیین مدت زمان خشک شدن کامل تعیین مدت زمان خشک شدن سطحی اندازه گیری مقاومت در برابر قلیا رآکتور شیمیایی پایلوت فرمولاسیون چسب ساخت نمونه ازمایشگاهی پلیمرهای امولسیونی، سوسپانسیونی، محلولی فرمولاسیون انواع ترکیبات شیمیایی فرمولاسیون رزین پلیمری فرمولاسیون رنگ الکتروشیمی (پتانسیواستات / گالوانواستات) خشک کن انجمادی( Freeze dryer ) فیلم کش شناسایی پردازش پلاسمایی با پلاسما جت آرگون (Ar Plasma Jet) PCR پردازش پلاسمایی با پلاسما جت هلیوم (He Plasma Jet) طیف نگار ماوراء بنفش-مرئی Uv-Vis میکروسکوپ Invert پردازش پلاسمای اتمسفری مغناطیس سنج VSM الایزاریدر اسپکتروفوتومتر PCR ژل داک PCR هوموژنایزر سانتریفوژ شیکر عملیات حرارتی در هوا تا دمای 1450 میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope Cytation3 Fluorescence Microscope اندازه گیری مقاومت سطحی میکروفیوژ اتوکلاو Atomic force microscope (Electrospinning (Full Option میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) (Nuclear Magnetic Resonance (NMR میکروسکوپ نوری هیتر استیرر ترازو d= 0.001 هود شیمیایی میکروسکوپ نوری اینورت هود شیمیایی دسیکاتور وورتکس سانتریفیوژ کند و پاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم جاروب Z آنالیز LIF و تحلیل طیف با دستگاه طیف سنج فلورسانس القای لیزری Ellipsometry مشخصه یابی منابع نوری طیف سنجی بازتابی و عبوری نمونه های محلول و لایه نازک Jar Test الکترو ریسی (Electro spinning ) خدمات ساخت لایه های نازک با روش لیتوگرافی تماسی ساخت تراشۀ میکروفلوئیدیک میکروسکوپ میکروسکوپ (Inverted microscope ) هیتر - همزن همزن مکانیکی پمپ سرنگی (Syring e Pump پمپ سرنگی (Syring e Pump Ball Mill (آسیاب گلوله ای ) ترازو 0.001 میکروپلیت ریدر فرمانتور(Fermentation) انکوباتور شیکردار کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC) - جداسازی و اندازه گیری بدون منحنی کالیبراسیون کلوئید نانو ذرات نقره با غلظتppm 10 - 500 در میلی لیتر امکانات سنتز نانوذره ی نقره

مرکز محاسبات

کامپیوتر در این عصر تمام زندگی را تحت الشعاع قرار داده است، یکی از این زمینه ها فناوری نانو است. هرچه تعداد مولکول ها و اتم هایی که می خواهیم درگیر کنیم بیشتر شود، به همان نسبت نیاز است که محاسبات بیشتر و پیچیده تری صورت بگیرد. روش محاسبات بر مبنای کلاسه، روشی است که به وسیله آن یک محاسبه بین ماشین های مختلف تقسیم و محاسبات انجام شده، نتیجه به دست می آید.ابر رایانه ها (سوپر کامپیوترها) قویترین رایانه های موجود در دنیا هستند که قادرند با انجام چند هزار میلیارد عملیات در ثانیه مسایل پیچیده علمی و صنعتی را حل کنند. این رایانه ها امروزه با استفاده از فناوری کلاستر ساخته می شوند.

تکنولوژی کلاستر به عنوان فناوری ساخت ابررایانه ها امروزه در بیش از ۸۰درصد ابررایانه های برتر جهان استفاده می شود.

در گذشته ابررایانه ها شامل سیستم بزرگی متشکل از هزاران رایانه بود اما از سال ۱۹۹۲ به بعد با ورود فناوری کلاستر ابررایانه هایی با قدرت پردازش چندین ده برابر ایجاد شد. یک کلاستر گونه ای از سیستم پردازش موازی و یا توزیعی است و شامل مجموعه ای از رایانه های مستقل و متصل به هم است که به عنوان یک منبع محاسباتی یکپارچه و واحد با یکدیگر کار می کنند. با توجه به تجمیع و یکپارچه کردن منابع محاسباتی مانند پردازشگرهای اصلی، این نوع از سیستم ها دارای قدرت پردازشی بسیار بالا در حل شبیه سازی ها و مدل سازی های علمی و مهندسی هستند. در این روش از کمک پردازنده هایی نیز استفاده می شود که از آن جمله می توان به GPU یا (Graphic Processor Unit) اشاره کرد.

حوزه مواد اپتیکی و لیزری

تهیه و تولید مواد مورد نیاز چیدمان های اپتیکی و لیزری اعم از کاواک های تشدید، آینه های مورد نیاز و ساخت چیدمان های لیزری و اپتیکی در این حوزه می باشد. از سویی ساخت و مشخصه یابی المان های مورد نیاز در زمینه مخابرات نوری و لیزر از جمله فعالیت های مهم این گروه می باشد.

زاویه تماس (Contact Angle) طیف سنجی نور گسیلی (OES) Ellipsometry پردازش پلاسمایی با دستگاه کلینر (Plasma Cleaner) کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(1) پلاریمتر طیف‌سنج مرئى - فرابنفش سانتریفیوژ دور بالا استریو میکروسکوپ دو چشمی ترمو راكتور (هاضم) EC متر رومیزی فتومتر عكسبرداری دیجیتال از مقاطع نازک آنالیز عنصری با روش LIBS UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection Thermal Test Optical Dispersion Tests Optical Dispersion Tests آنالیز عنصری با روش LIBS دستگاه ردیابی حرکات چشم - مدل متحرک (Eye tracking glass- ETG) عملیات حرارتی تحت خلا تا دمای °C 700〖10〗^(-2)mbar استفاده از ليزر فيبري به توان 50 وات استفاده از ليزر فيبري به توان 50 وات طیف سنجی مرئی UV-NIR اندازه گیری اثر کر و فارادی STM AFM اندازه گیری پسماند پاسخهای مگنتو اپتیکی مانند چرخش فارادی و چرخش کر طیف سنجی SDH tests UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection Irradiance Measurement Raman/LIF Irradiance Measurement Raman/LIF اندازه گیری پاسخ های طیفی نمونه های مگنتواپتیکی در هندسه های فارادی و کر اندازه گيري پاسخ مگنتوالکتريک نمونه ها ثبت پاسخ دورنگی دایروی مغناطیسی و غیر مغناطیسی ثبت پاسخ دورنگی دایروی مغناطیسی و غیر مغناطیسی ضخامت سنجي اپتيکي استفاده از اتاق تميز کلاس 10 هزار به مساحت 20 متر مربع طیف سنجی لیزری نانوثانیه PLD Coating اندازه گيري توان يا انرژي ليزر ثبت پروفايل پرتو ليزر استفاده از ليزر ياگ پالسي نانوثانيه با انرژي 200 ميني ژول استفاده از ليزر ياگ پالسي نانو ثانيه با انرژي 500 ميني ژول استفاده از ليزر فمتوثانيه با انرژي نانو ژول جوش فيبري معمولي جوش فيبري PM اسپکتروفوتومتر UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection میكروسكوپ نیروی اتمی AFM آزمایش افزایش درجه حرارت سیم پیچ وروغن ترانسفورماتور20كیلوولت استاندارد هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه ها خارج تعمیرات لوازم آزمایشگاهی آماده سازی نمونه با هاون آگات طراحی و ساخت لوازم آزمایشگاهی و الکترونیکی هزینه تست برای هر نمونه روغن درداخل دانشگاه (استقامت الكتریكی وضریب تلفات عایقی و مقاومت مخصوص و عدد عایقی) هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) روی هر شینه ژنراتورخارج ازتهران هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) روی هر شینه ژنراتور دستگاه اندازه گیری مساحت سطح ویژه و تخلل مواد - BET خدمات چاپ علوم زمین تعیین ویسکوزیته با فوردکاپ ضخامت سنجی فیلم نازک(زیرآیند غیرفلزی) ضخامت سنجی فیلم نازک(زیرآیند فلزی) تعیین ویسکوزیته با بروکفیلد سنجش دانسیته مایعات با پیکنومتری پروفایل رئولوژیکی فیلم کش کراس کات فیلم کش مندرل مخروطی مندرل استوانه ای سختی سنجی مدادی براقیت سنجی تک زاویه ای براقیت سنجی دو زاویه ای براقیت سنجی سه زاویه ای براقیت سنجی DOI براقیت سنجی HAZE طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز - FT-IR آزمایش شناسایی اولیه گوهرها آزمایش شناسایی طیف سنجی رامان(Raman Spectroscopy) دستگاه جوش فیبر بزرگ یا PM دستگاه برش فیبر بزرگ یا PM دستگاه برش فیبر معمولی ( مخابراتی) دستگاه جوش فیبر معمولی فرمولاسیون رنگ فرمولاسیون رزین پلیمری فرمولاسیون انواع ترکیبات شیمیایی ساخت نمونه ازمایشگاهی پلیمرهای امولسیونی، سوسپانسیونی، محلولی فرمولاسیون چسب رآکتور شیمیایی پایلوت اندازه گیری مقاومت در برابر قلیا تعیین مدت زمان خشک شدن سطحی تعیین مدت زمان خشک شدن کامل تعیین حداکثر زمان سخت شدن کامل تعیین حداکثر میزان جذب آب تعیین میزان مقاومت در برابر اسید آزمون لکه گذاری پردازش تصویر آنالیز دانه بندی( اندازه ذرات یا تجمعات) تعیین وزن مخصوص( دانسیته) PH متر تعیین رسانایی محلول رفرکتومتر آسیاب و دیسپرس کننده انواع ذرات معدنی و نانوذرات بدون اصلاح سطحی در حلال ها و محمل های پلیمری تا طرفیت یک تا دو کیلوگرم انواع راکتورهای شیمیایی جهت سنتز مواد شیمیایی آلی با ظرفیت 250سی سی تا 2 کیلوگرم تعیین درصد جامد وزنی پشت پوشی حداکثر میزان جذب ظاهری آب حداکثر میزان مواد معدنی مقایسه ظاهری فیلم ترو خشک حداکثر میزان مواد معدنی حداقل درصد موادغیرفرار مقومت در برابر آب مقاومت در برابر پاک کننده مقاومت در برابر حلال های نفتی مقاومت در برابر محلول نمک طعام مقاومت به ته نشینی تعیین حداقل دمای تشکیل فیلم تعیین عدد اسیدی عدد صابونی شدن عدد هیدروکسیل Freeze Thaw Stability نقطه اشتعال میزان آب موجود در حلال ها انواع تیتراسیون انواع تقطیر فرمولاسیون حلال ها و تینر های ترکیبی و خاص شناسایی فرمولاسیون حلال ها و تینرهای ناشناس میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope اندازه گیری مقاومت سطحی تحلیل گر طیف نوری طیف نگار ماوراء بنفش-مرئی Uv-Vis برش شیشه ITO و FTO دستگاه روکش دهنده فیبر میکروسکوپ نوری اینورت ساخت تراشۀ میکروفلوئیدیک خدمات ساخت لایه های نازک با روش لیتوگرافی تماسی طیف سنجی بازتابی و عبوری نمونه های محلول و لایه نازک مشخصه یابی منابع نوری Ellipsometry آنالیز LIF و تحلیل طیف با دستگاه طیف سنج فلورسانس القای لیزری جاروب Z کند و پاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم

مرکز اشعه ایکس

پراش اشعه X برای مطالعه‌ی ساختار مواد بلوری استفاده می‌شود.احیه پرتو X در طیف الکترومغناطیس در محدوده‌ی بین پرتو گاما فرابنفش قرار دارد. با استفاده از این ناحیه ی طیفی می‌توان اطلاعاتی در خصوص ساختار، جنس ماده و نیز تعیین مقادیر عناصر به دست آورد. از این رو روش‌های پراش پرتو x در شیمی تجزیه کاربرد زیادی دارند. برای یک ماده خالص، الگوی پراش پرتو X، همانند اثر انگشت برای آن ماده است. تا کنون الگوی پراش بیش 75000 ترکیب معدنی و آلی جمع‌آوری شده است. با استفاده از این پایگاه داده و با کمک روش جستجو و تطبیق می‌توان ترکیب هر ماده را مشخص نمود.

پراش اشعه ایکس در مشخصه‌یابی ساختار بلوری مواد، از جمله در اندازه‌گیری میانگین فواصل بین لایه‌ها و سری‌های اتمی، تعیین موقعیت تک بلور یا دانه و ترکیب اتم‌ها...، بررسی ساختار کریستالی مواد ناشناخته، تعیین مشخصات ساختاری شامل پارامتر شبکه، اندازه و شکل دانه، در روش XRD با استفاده از رابطه‌ی شرر می‌توان در شرایط خاص اندازه بلورک‌ها را تعیین کرد.

هم چنین در تشخیص فازهای کریستالی و موقعیت آن ها و اندازه‌گیری ضخامت، فیلم های نازک و چند لایه استفاده می‌شود. اگرچه دستگاه پراش پرتو ایکس کاربردهای فراوانی دارد، مهم ترین کاربرد آن در تخمین اندازه بلورک‌ها در ساختارهای بلوری است که در اینجا به چگونگی آن اشاره می‌کنیم.

دستگاه پراش از یک دایره فلزی به نام دایره پراش تشکیل شده است که چشمه‌ی پدیدآورنده پرتو ایکس و آشکارساز روی محیط آن و نمونه مورد نظر در مرکز آن قرار دارند.

حوزه تکنولوژی های اپتیکی و لیزری

اپتیک شاخه ای از علم فیزیک است که به مطالعه رفتار و خواص نور مرئی، مادون قرمز و فرابنفش می پردازد و دربسیاری از علوم (ستاره شناسی، مهندسی، پزشکی، عکاسی و...)کاربرد دارد. لیزر نیز به دلیل خواص متمایزش نقش بسيار مهمي در افزايش توليدات صنعتي، گسترش ارتباطات و پيشرفت صنعت چاپ و پزشکی دارد..

UV Curing اندازه گیری پارامترهای اپتیکی اسپکتروفوتومتر UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection آزمایش افزایش درجه حرارت سیم پیچ وروغن ترانسفورماتور20كیلوولت استاندارد هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه درتهران هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه ها خارج میكروسكوپ نیروی اتمی AFM سرور پردازشی اچ پی آماده سازی نمونه با هاون آگات طراحی و ساخت لوازم آزمایشگاهی و الکترونیکی تعمیرات لوازم آزمایشگاهی هزینه تست برای هر نمونه روغن درداخل دانشگاه (استقامت الكتریكی وضریب تلفات عایقی و مقاومت مخصوص و عدد عایقی) آزمون مقاومت در برابر کشش کاغذ (Tensile Strength Measurement) هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) روی هر شینه ژنراتورخارج ازتهران آزمایش شناسایی طیف سنجی رامان(Raman Spectroscopy) دستگاه اندازه گیری مساحت سطح ویژه و تخلل مواد - BET PLD Coating طیف سنجی لیزری نانوثانیه ثبت پاسخ دورنگی دایروی مغناطیسی و غیر مغناطیسی اندازه گیری پاسخ های طیفی نمونه های مگنتواپتیکی در هندسه های فارادی و کر Raman/LIF Irradiance Measurement طیف سنجی اندازه گیری پسماند پاسخهای مگنتو اپتیکی مانند چرخش فارادی و چرخش کر میکروسکوپ نوری اندازه گیری اثر کر و فارادی طیف سنجی مرئی UV-NIR عملیات حرارتی تحت خلا تا دمای °C 700〖10〗^(-2)mbar آنالیز عنصری با روش LIBS SDH tests UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection Optical Loss Tests Optical Gain Tests پردازش پلاسمایی با دستگاه کلینر (Plasma Cleaner) Ellipsometry میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) اندازه گیری مقاومت سطحی خدمات چاپ علوم زمین میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope طیف نگار ماوراء بنفش-مرئی Uv-Vis کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC ) - جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون کند و پاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم جاروب Z آنالیز LIF و تحلیل طیف با دستگاه طیف سنج فلورسانس القای لیزری Ellipsometry مشخصه یابی منابع نوری طیف سنجی بازتابی و عبوری نمونه های محلول و لایه نازک test devices تابش دهی با لیزرهای پیوسته طول موج موجود 660،532،NIR،UV و... خدمات ساخت لایه های نازک با روش لیتوگرافی تماسی ساخت تراشۀ میکروفلوئیدیک میکروسکوپ نوری اینورت دستگاه روکش دهنده فیبر اندازه گیری پارامترهای سنسور نوری و الکتریکی خدمات عمومی دوربین حرارتی FLIR C2 کلیه خدمات کارگاهی نورسنج TES-1339R نورسنج TES-1332A درخشندگی سنج TES-137

حوزه انسان و سلامت

تمام نظریه پردازان و اندیشمندانی كه درباره انسان و چیستی و کیستی وی سخن گفته‌اند، ناگزیر از پرداختن به ماهیت انسان به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بوده اند. درک و تعریف از طبیعت آدمی، مستلزم داشتن روش، ابزار و مواد لازمی است که بی وجود آن هیچ حرکتی در راستای شناختش میسور نمی شود. بنابراین پذیرش یا رد فرضیه یا فرض هایی درباره طبیعت وی، اولین و مهمترین گام بسوی تبیین و تعریف انسان براساس روش و جهت گیری علمی نظریه پرداز خواهد بود که در نهایت برمی گردد به درک از انسان با تفسیر و تشریحی که هر تئوریسین از دریافت هایش از انسان دارد و خمیرمایه اساسی برای توضیح و کالبدشکافی سایر رفتارها و نحوه ورود به سایر ابعاد آدمی را ترسیم می کند که نظریه پرداز درصدد تبیین، تعریف و توصیف  و یا تغییر آن است.

 تحلیل و نگرش، برداشت و دیدگاه، طرز تلقی و تبیین صاحب نظران از انسان و ماهیت وی از عوامل  و مصادر متعدد و متنوعی  نشأت  می گیرد. در واقع آنچه  در تبیین های روانشناختی و سایر حوزه های علوم انسانی می بینیم نمی تواند الزاما مبتنی بر علمی باشد که همگان در آن توافق نظر دارند و این مسئله، جزء لاینفک نگرش های علمی  به بعد روانی ـ اجتماعی بشر و از ویژگی های علوم انسانی است.

 بنابراین، تعریف و تفسیرهای موجود در عالم روانشناسی، علی الخصوص به عنوان تئوری در شخصیت و روان درمانی، به خاستگاه و منابع مختلفی برمی گردد که محصول تجربیات منحصر به فرد مقاطع مختلف زندگی تئوریسین ها و نیز تغییر و تحولات اجتماعی، علمی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی است که نگرش، طرز تلقی و تبیین آنها را از انسان و ماهیت وی شکل داده است و بدینسان، امکان درک از خویشتن و دیگران را میسور می سازد و بر اساس آن تئوری خود را ایجاد می کند. اگرچه نباید این امر بسیار مهم را فراموش کرد که رشد، تحول و  تغییرات عمیق علمی در اعصار مختلف همواره وجود داشته اند و صد البته این حرکت و روند، به سبب ماهیت پویایی دانش،  همیشه رو به رشد  و تعالی داشته  است.

گفتنی است که در بعضی دوره ها جهش و ترقی عظیمی در همه عرصه ها اتفاق افتاده که ابزار، روش و مواد لازم را برای بسط و گسترش حوزه های مختلف علمی ایجاد کرده است. مسلم است که روانشناسی هم از این مقوله به دور نبوده و عمیقا تحت تأثیر تحولات علمی در اعصار مختلف قرار داشته است. از نگرش ها و تئوری های روانشناختی یک قرن پیش تا به امروز شاهد وسیع ترین و عمیق ترین تحولات علمی در تبیین و تعریف ماهیت انسان، آسیب شناسی روانی، روان درمانی و سایر حوزه های روانشناسی بوده ایم و صد البته خواهیم بود.

نظریه پردازی در حوزه روانشناسی شخصیت و روانشناسی بالینی تماما متکی است به تببین ماهیت انسان و هیچ روانشناسی را گریزی نیست از اینکه تکلیف خود را با تعریف و تبیین از طبیعت و ماهیت آدمی که ویژگی ها، صفات، خصایص و عناصر اساسی انسان را در خود دارد روشن سازد تا حرکت های بعدی وی، در راستای تجزیه و تحلیل رفتار و دنیای درونی میسر گردد.

TES-5322 ارزیابی کیفیت هوا نویزدوزیمتر TES-1354 صوت سنج دیتالاگر TES-1352S سانتریفیوژ ارزیابی کیفی عسل از لحاظ بیوشیمیایی آنالیزر دی اکسید کربن پرتابل AZ 77535 WBGT 8778 میکروسکوپ نوری اینورت هود شیمیایی وورتکس دسیکاتور هود شیمیایی ترازو d= 0.001 هیتر استیرر میکروسکوپ نوری تست انتی باکتریال ول دیفیوژن Atomic force microscope الکتروفورز PCR اتوکلاو میکروفیوژ انجام تستMIC وMBC تست ارزیابی سیتوتوکسیسیتی سلولی به روشMTT (Nuclear Magnetic Resonance (NMR میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) (Electrospinning (Full Option GC-Mass flowcytometry ساخت تراشۀ میکروفلوئیدیک خدمات ساخت لایه های نازک با روش لیتوگرافی تماسی طیف سنجی بازتابی و عبوری نمونه های محلول و لایه نازک مشخصه یابی منابع نوری Ellipsometry آنالیز LIF و تحلیل طیف با دستگاه طیف سنج فلورسانس القای لیزری جاروب Z کند و پاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC ) - جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با دتکتور فلورسانس تست های آنتی باکتریال(MBC-MIC) اسپکتروفتومتر UV-VIS خشک کن انجمادی( Freeze dryer ) الکتروشیمی (پتانسیواستات / گالوانواستات) الکترومیوگرافی EMG نوروفیدبک NF/INF (Infra-Low Neurofeedback) الکتروکاردیوگرام ECG الکتروانسفالوگرافی EEG پاسخ شنیداری ساقه مغز ABR پردازش پلاسمایی با پلاسما جت هلیوم (He Plasma Jet) پردازش پلاسمایی با دستگاه گلاید (Gliding Arc) PCR پردازش پلاسمایی با پلاسما جت آرگون (Ar Plasma Jet) پردازش پلاسمایی با دستگاه گلاید (Gliding Arc) پردازش پلاسمایی با دستگاه گلاید (Gliding Arc) هوموژنایزر PCR ژل داک PCR اسپکتروفوتومتر الکتروفورز انکوباتور الایزاریدر انکوباتور شیکر دار میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope خدمات چاپ علوم زمین الکتروفورز شیکر شیکر سانتریفوژ کوره Cytation3 کروماتوگرافی لایه نازک با عملکرد بالا Fluorescence Microscope Nanodrop Thermocycler الکتروفورز افقی الکتروفورز عمودی Gel Documentation Systems پردازش پلاسمایی با دستگاه کلینر (Plasma Cleaner) کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا(HPTLC)5) کربن آلی خاک ترکیب بدن تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی (Meta layzer 3B) دوچرخه کارسنج پایی مونارک مدل 894E دستگاه تعادل سنج سیستم ایزوکینتیک New test power جعبه انعطاف پذیری ارزیابی زمان عکس العمل تجزیه و تحلیل حرکات پیگردی چرخان انطباق دو دست سیستم وینا دستگاه بایوفیدبک نروفیدبک الکترومیوگرافی ارزیابی میزان قوس ستون مهره ها ارزیابی قدرت و استقامت عضلانی دستگاه بایوفیدبک و نوروفیدبک 8 کاناله دستگاه ثبت امواج مغزی - مدل متحرک- 64 کاناله (EEGO- 64ch) زمان سنج واکنش سریالی (SRBOX) نرم افزار E-Prime برای تنظیم و ارائه محرکهای آزمایشی نرم افزارهای اندازه گیری توانایی های شناختی دستگاه ردیابی حرکات چشم - مدل ثابت (Eye tracking- RED) تعیین غلظت پروتئین به روش Brad Ford با منحنی کالیبراسیون BSA - جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون - کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا -- تجزیه و تحلیل پرتابل گازهای تنفسی (Meta Max 3B) خدمات چاپ علوم زمین آزمایش شناسایی طیف سنجی رامان(Raman Spectroscopy) مجموعه آزمونهای ویننا (VTS) مجموعه ارزیابی های شناختی CANTAB EyeTribe اندازه گیری ناخالصی داروها با HPLC اندازه گیری حلال های باقیمانده ردیاب چشمی مدل RED250 Mobile System آماده سازی نمونه با هاون آگات سرور پردازشی اچ پی ساکادومتر (Saccadometer Advanced) +Emotive Epoc JAZZ-novo Eye tracking system هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه درتهران EEG8 amplifier GC-FID کلوئید نانو ذرات نقره با غلظتppm 10 - 500 در میلی لیتر امکانات سنتز نانوذره ی نقره انکوباتور شیکردار کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC) - جداسازی و اندازه گیری بدون منحنی کالیبراسیون اندازه گیری غلظت پروتئین به روش Lowry فرمانتور(Fermentation) میکروپلیت ریدر تست آنتی بیوگرام (Disk diffusion) اندازه گیری غلظت پروتئین به روش Brad-ford اندازه گیری غلظت و فعالیت آمیلاز (Amylase assay) اندازه گیری غلظت و فعالیت لیپاز (Lipase assay)

حوزه علوم زیستی

گستردگی و تنوع کاربردهای بیوتکنولوژی، تعریف و توصیف آنرا کمی مشکل و متنوع ساخته است. برخی آن را مترادف میکروبیولوژی صنعتی و استفاده از میکروارگانیسم ها می‌دانند و برخی آنرا معادل مهندسی ژنتیک تعریف می‌کنند. اما به طور کلی می توان تعریف زیر را برای بیوتکنولوژی ارائه داد. کاربرد روشهای علمی و فنی در تبدیل بعضی مواد به کمک عوامل بیولوژیک (میکروارگانیسمها، یاخته‌های گیاهی و جانوری و آنزیمها و... ) برای تولید کالا و خدمات در کشاورزی، صنایع غذایی، دارویی، پزشکی و سایر صنایع. هر چند که با گذشت زمان دانشمندان به مفاهیم مشترکی در مورد تعریف بیوتکنولوژی نزدیکشده اند اما هر متخصص و دانشمندی تعریف جداگانه ای از بیوتکنولوژی ارائه می‌دهد. علت این حقیقت را باید در ماهیت بیوتکنولوژی یافت.گستردگی کاربرد بیوتکنولوژی در قرن بیست و یکم به حدی است که اقتصاد، بهداشت، درمان، محیط زیست، آموزش، کشاورزی، صنعت، تغذیه و سایر جنبه‌های زندگی بشر را تحت تاثیر شگرف خود قرار خواهد داد. به همین دلیل اندیشمندان جهان قرن بیست و یکم را قرن بیوتکنولوژی نامگذاری کرده اند.

در جهانی که با رشد انفجاری جمعیت روبروست ، علمی همچون بیوتکنولوژی است که می‌تواند نقش اثرگذاری در تامین غذای نسل حاضر و آینده کشورها داشته باشد. اگر خواهان وجود یک امنیت غذایی سالم، ارزان و کافی باشیم و نگران خرابی منابع غذایی از طریق خشکسالی، سیل، سرمای زودرس، بیماریها و غیره هستیم و همچنین اگر خواستار همگامی بخش کشاورزی با رشد جمعیت کنونی هستیم درحالی که اغلب زمین‌های کشاورزی و تقریبا همه آبهای مورد مصرف کشاورزی در حال استفاده می‌باشند، بیوتکنولوژی به کمک ما می‌آید.

فرمانتور(Fermentation) اندازه گیری غلظت و فعالیت لیپاز (Lipase assay) اندازه گیری غلظت پروتئین به روش Lowry اندازه گیری غلظت پروتئین به روش Brad-ford ترازو 0.001 انکوباتور یخچالدار شیکر انکوباتور تست آنتی بیوگرام (Disk diffusion) هموژنایزر (Homogenizer ) Folding Endurance Tester میکروپلیت ریدر اندازه گیری غلظت و فعالیت آمیلاز (Amylase assay) کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC) - جداسازی و اندازه گیری بدون منحنی کالیبراسیون انکوباتور شیکردار امکانات سنتز نانوذره ی نقره کلوئید نانو ذرات نقره با غلظتppm 10 - 500 در میلی لیتر GC-FID دستگاه جذب اتمی دستگاه کوره گرافیتی اسپکتروفوتومتر UV-VISIBLE Absorbance/Transmission/Reflection هزینه اندازه گیری ظرفیت خازنی وضریب تلفات عایقی (tgδ) درمحل پست فشارقوی ونیروگاه ها خارج JAZZ-novo Eye tracking system میكروسكوپ نیروی اتمی AFM EEG8 amplifier ساکادومتر (Saccadometer Advanced) +Emotive Epoc دستگاه Spectrophotometer Nanodrop 2000 استخراج عصاره آزمون مقاومت در برابر کشش کاغذ (Tensile Strength Measurement) BOD COD اندازه گیری هولو سلولز طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز - FT-IR طیف سنجی گسیل اپتیکی پلاسمای جفت شده القایی - ICP-OES طیف سنجی مرئی - ماورای بنفش UV-VIS کروماتوگرافی گازی - GC EyeTribe آزمایش شناسایی طیف سنجی رامان(Raman Spectroscopy) طیف سنجی جذب اتمی با شعله - FAAS الایزا ریدر میكروسكوپ معمولی PCR استفاده از اتاق تميز کلاس 10 هزار به مساحت 20 متر مربع -- جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون - کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا - تعیین غلظت پروتئین به روش Brad Ford با منحنی کالیبراسیون BSA Poling فیلمهای پلیمری استفاده از ليزر فيبري به توان 50 وات استفاده از ليزر فيبري به توان 50 وات کربن آلی خاک کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا(HPTLC)5) پردازش پلاسمایی با دستگاه کلینر (Plasma Cleaner) فتومتر میکرو سانتریفیوژ EC متر رومیزی pH متر رومیزی سانتریفیوژ دور بالا اتوكلاو 75 لیتری ژل داک ژرمیناتور Gel Documentation Systems الکتروفورز عمودی الکتروفورز افقی Thermocycler Nanodrop Fluorescence Microscope کروماتوگرافی لایه نازک با عملکرد بالا Cytation3 کوره سانتریفوژ شیکر شیکر الکتروفورز میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope میکروسکوپ فلوئورسنس معکوس - Inverted Fluorescence Microscope انکوباتور شیکر دار الایزاریدر انکوباتور الکتروفورز اسپکتروفوتومتر PCR ژل داک PCR هوموژنایزر پردازش پلاسمایی با دستگاه گلاید (Gliding Arc) پردازش پلاسمایی با دستگاه گلاید (Gliding Arc) پردازش پلاسمایی با پلاسما جت آرگون (Ar Plasma Jet) PCR پردازش پلاسمایی با دستگاه گلاید (Gliding Arc) پردازش پلاسمایی با پلاسما جت هلیوم (He Plasma Jet) پاسخ شنیداری ساقه مغز ABR الکتروانسفالوگرافی EEG الکتروکاردیوگرام ECG نوروفیدبک NF/INF (Infra-Low Neurofeedback) الکترومیوگرافی EMG الکتروشیمی (پتانسیواستات / گالوانواستات) تست های آنتی باکتریال(MBC-MIC) خشک کن انجمادی( Freeze dryer ) جداسازی و فیلتراسیون کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با دتکتور فلورسانس اسپکتروفتومتر UV-VIS کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC ) - جداسازی و اندازه گیری با منحنی کالیبراسیون کند و پاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم جاروب Z آنالیز LIF و تحلیل طیف با دستگاه طیف سنج فلورسانس القای لیزری Ellipsometry مشخصه یابی منابع نوری طیف سنجی بازتابی و عبوری نمونه های محلول و لایه نازک خدمات ساخت لایه های نازک با روش لیتوگرافی تماسی ساخت تراشۀ میکروفلوئیدیک اتوکلاو (Autoclave ) ژرمیناتورGerminator) حمام بن ماری (Water Bath ) همزن مکانیکی هیتر - همزن Rotary Evaporator ویسکومتر بروکفیلد (Visco Star plus Rotational خشک کن انجمادی (Freeze Dryer ) میکروتوم آون (Oven ) Elisa -reader تست کشش کامپوزیت (Tensile Strength Device ) ماکروکجلدال(Microkjeldahl ) پرس هیدرولیک (کامپوزیت ) pH مترSartorius هدایت سنجی مایعات توسط Conductometer کوره الکتریکی Electrical Furnace کوره گدازه ساز (Godaze Saz Furnace ) اسپکتروفتومتر UV-VIS flowcytometry Inverted Microscope Optical microscope laminar Air Flow Hood (Class II) CO2 Incubator Water Bath Centrifugus pH meter NucleoCounter Hotplate Stirrer Oven Shaker Incubator Concentrator Cell Culture MTT TEST GC-Mass (Electrospinning (Full Option میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) (Nuclear Magnetic Resonance (NMR تست ارزیابی سیتوتوکسیسیتی سلولی به روشMTT انجام تستMIC وMBC میکروفیوژ اتوکلاو PCR الکتروفورز Atomic force microscope تست انتی باکتریال ول دیفیوژن میکروسکوپ نوری هیتر استیرر ترازو d= 0.001 هود شیمیایی دسیکاتور وورتکس هود شیمیایی میکروسکوپ نوری اینورت کارگاه GC و HPLC تست سفتی خمشی سانتریفیوژ ارزیابی کیفی عسل از لحاظ بیوشیمیایی